การเพิ่มป้ายชื่อหรือกล่องข้อความลงในเวิร์กชีต

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้ามีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือคุณคิดว่าเพื่อนร่วมงานของคุณอาจสับสนว่าจะใส่ข้อมูลอย่างไร ให้เพิ่มป้ายชื่อ ชื่อง่ายๆ เช่น "โทรศัพท์" จะทำให้ผู้อื่นรู้ว่าต้องใส่ข้อมูลอะไรลงในเซลล์ และป้ายชื่อของคุณอาจให้คำอธิบายที่ซับซ้อนเพิ่มเติมได้

คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อลงในฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX

การเพิ่มป้ายชื่อ (ตัวควบคุมฟอร์ม)

 1. คลิกนักพัฒนา คลิกแทรก แล้ว คลิ กป้ายชื่อ รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 2. คลิกบนเวิร์กชีตในตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของป้ายชื่อปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมนั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

 1. คลิกนักพัฒนา แล้วคลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิกป้ายชื่อ รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 2. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของป้ายชื่อปรากฏขึ้น

 3. คลิกโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 4. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของป้ายชื่อปรากฏขึ้น

 5. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ ปุ่มแก้ไขโค้ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ป้ายชื่อ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติแต่ละรายการ ให้เลือกคุณสมบัตินั้นแล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อ วิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในช่อง ค้นหา ของวิธีใช้ Visual Basic ได้อีกด้วย ตารางนี้สรุปคุณสมบัติทั้งหมด

  สรุปคุณสมบัติของป้ายชื่อตามประเภทหน้าที่การใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊ก (ละเว้นสำหรับตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อความ:

แอตทริบิวต์ของฟอนต์ (ตัวหนา ตัวเอียง ขนาด ขีดทับ ขีดเส้นใต้ และน้ำหนัก)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (ฟอร์ม)

ข้อความอธิบายบนตัวควบคุมที่ระบุหรืออธิบายตัวควบคุม

Caption (ฟอร์ม)

ลักษณะการจัดแนวข้อความในตัวควบคุม (ซ้าย กึ่งกลาง หรือขวา)

TextAlign (ฟอร์ม)

ตัดข้อความเนื้อหาของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดบรรทัดหรือไม่

WordWrap (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ปรับขนาดตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่

AutoSize (ฟอร์ม)

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของเวิร์กชีต

Left, Top (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

สไตล์พื้นหลัง (โปร่งใสหรือทึบ)

BackStyle (ฟอร์ม)

สีของเส้นขอบ

BorderColor (ฟอร์ม)

ชนิดของเส้นขอบ (ไม่มีหรือเส้นเดียว)

BorderStyle (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

ลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของเส้นขอบ (แบน ยกขึ้น ยุบตัว แกะสลัก หรือนูน)

SpecialEffect (ฟอร์ม)

รูป:

บิตแมปที่จะแสดงในตัวควบคุม

Picture (ฟอร์ม)

ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพที่สัมพันธ์กับป้ายคำอธิบายของรูปภาพ (ซ้าย บน ขวา เป็นต้น)

PicturePosition (ฟอร์ม)

คีย์บอร์ดและเมาส์:

คีย์บอร์ดลัดสำหรับตัวควบคุม

Accelerator (ฟอร์ม)

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

 1. คลิกนักพัฒนา แล้วคลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 2. คลิกบนเวิร์กชีตในตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของกล่องข้อความปรากฏขึ้น

 3. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX คลิกโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 4. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ ปุ่มแก้ไขโค้ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่กล่องข้อความ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติแต่ละรายการ ให้เลือกคุณสมบัตินั้นแล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อ วิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในช่อง ค้นหา ของวิธีใช้ Visual Basic ได้อีกด้วย ส่วนต่อไปนี้จะสรุปคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน

  สรุปคุณสมบัติของกล่องข้อความตามประเภทหน้าที่การใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊ก (ละเว้นสำหรับตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อความ:

คำหรืออักขระเป็นหน่วยพื้นฐานที่ใช้ในการขยายส่วนที่เลือกหรือไม่

AutoWordSelect (ฟอร์ม)

แอตทริบิวต์ของฟอนต์ (ตัวหนา ตัวเอียง ขนาด ขีดทับ ขีดเส้นใต้ และน้ำหนัก)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (ฟอร์ม)

ข้อความที่เลือกยังคงถูกเน้นเมื่อตัวควบคุมไม่มีโฟกัสหรือไม่

HideSelection (ฟอร์ม)

โหมดในขณะทำงานเริ่มต้นของตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME)

IMEMode (ฟอร์ม)

ปรับขนาดของตัวควบคุมเพื่อแสดงข้อความหลายบรรทัดแบบเต็มหรือบางส่วน

IntegralHeight (ฟอร์ม)

จำนวนอักขระสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถใส่ได้

MaxLength (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมสนับสนุนข้อความหลายบรรทัดหรือไม่

MultiLine (ฟอร์ม)

อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) ที่จะแสดงแทนอักขระจริง

PasswordChar (ฟอร์ม)

ผู้ใช้สามารถเลือกบรรทัดข้อความโดยคลิกทางซ้ายของข้อความได้หรือไม่

SelectionMargin (ฟอร์ม)

ข้อความในตัวควบคุม

Text (ฟอร์ม)

ลักษณะการจัดแนวข้อความในตัวควบคุม (ซ้าย กึ่งกลาง หรือขวา)

TextAlign (ฟอร์ม)

ตัดข้อความเนื้อหาของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดบรรทัดหรือไม่

WordWrap (ฟอร์ม)

ข้อมูลและการผูก:

ช่วงที่ลิงก์กับค่าของตัวควบคุม

LinkedCell (Excel)

เนื้อหาหรือสถานะของตัวควบคุม

Value (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ปรับขนาดของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่

AutoSize (ฟอร์ม)

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของเวิร์กชีต

Left, Top (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

สไตล์พื้นหลัง (โปร่งใสหรือทึบ)

BackStyle (ฟอร์ม)

สีของเส้นขอบ

BorderColor (ฟอร์ม)

ชนิดของเส้นขอบ (ไม่มีหรือเส้นเดียว)

BorderStyle (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

ลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของเส้นขอบ (แบน ยกขึ้น ยุบตัว แกะสลัก หรือนูน)

SpecialEffect (ฟอร์ม)

แท็บอัตโนมัติเกิดขึ้นหรือไม่เมื่อผู้ใช้ใส่อักขระในจำนวนสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ได้ลงในตัวควบคุม

AutoTab (ฟอร์ม)

คีย์บอร์ดและเมาส์:

เปิดใช้งานการลากแล้วปล่อยหรือไม่

DragBehavior (ฟอร์ม)

ลักษณะการทำงานของการเลือกเมื่อเข้าไปในตัวควบคุม (เลือกทั้งหมดหรือไม่เลือก)

EnterFieldBehavior (ฟอร์ม)

ผลของการกด ENTER (สร้างบรรทัดใหม่หรือย้ายโฟกัส)

EnterKeyBehavior (ฟอร์ม)

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

อนุญาตให้ใช้แท็บในขอบเขตการแก้ไขหรือไม่

TabKeyBehavior (ฟอร์ม)

เฉพาะกล่องข้อความ:

ตัวควบคุมมีแถบเลื่อนแนวตั้ง แถบเลื่อนแนวนอน หรือทั้งสองอย่าง

ScrollBars (ฟอร์ม)

 1. คลิก ไฟล์ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก กำหนด Ribbon เอง

 2. ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

ป้ายชื่อจะระบุวัตถุประสงค์ของเซลล์และกล่องข้อความ แสดงคำแนะนำสั้นๆ หรือมีชื่อเรื่องและคำอธิบายภาพ ป้ายชื่อยังสามารถแสดงรูปภาพแบบอธิบายได้ด้วย ใช้ป้ายชื่อเพื่อวางคำแนะนำได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อเน้นข้อความ และเมื่อตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่ระบุหรือเซลล์ที่ผสานไม่ใช่ทางเลือกที่สามารถใช้ได้

กล่องข้อความคือกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คุณสามารถดู ใส่ แก้ไขข้อความหรือข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ได้ กล่องข้อความยังสามารถเป็นกล่องข้อความแบบคงที่ และแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้อย่างเดียว ใช้กล่องข้อความเป็นอีกวิธีหนึ่งในการใส่ข้อความลงในเซลล์ เมื่อคุณต้องการแสดงวัตถุที่ลอยอย่างอิสระ คุณยังสามารถใช้กล่องข้อความเพื่อแสดงหรือดูข้อความที่เป็นอิสระจากขอบเขตของแถวและคอลัมน์ ซึ่งจะรักษาเค้าโครงของเส้นตารางหรือตารางของข้อมูลบนเวิร์กชีตได้

ป้ายชื่อบนตัวควบคุมฟอร์ม ได้แก่

ตัวอย่างของตัวควบคุมป้ายชื่อของฟอร์ม

ป้ายชื่อบนตัวควบคุม ActiveX ได้แก่

ตัวอย่างของตัวควบคุมป้ายชื่อ ActiveX

ตัวควบคุมกล่องข้อความ ActiveX ได้แก่

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องข้อความ ActiveX

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการสร้างกล่องข้อความที่มีชุดของอักขระตัวแทนที่ยอมรับรหัสผ่าน ให้ใช้คุณสมบัติ PasswordChar ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ป้องกันเซลล์ที่มีลิงก์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ที่เก็บข้อความไว้ ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาที่รวมตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก เลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน เช่น Y6dh!et5 ไม่ใช่ House27 รหัสผ่านควรมีความยาวอย่างน้อย 8 อักขระ หรือ 14 อักขระยิ่งดี

  และอย่าลืมรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณลืม เราไม่สามารถช่วยคุณกู้คืนรหัสผ่านได้ Office ไม่มีคีย์หลักที่จะปลดล็อกอะไรก็ได้ ให้เก็บรหัสผ่านในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นป้องกัน

 • เมื่อต้องการสร้างกล่องข้อความแบบเลื่อนได้หลายบรรทัดที่มีแถบเลื่อนแบบแนวนอนและแนวตั้ง ให้ตั้งค่า หลายบรรทัด เป็น ถูก, ขนาดอัตโนมัติ และ WordWrap เป็น ผิด, ScrollBars เป็น 3 และ LinkedCell เป็นที่อยู่เซลล์ (เช่น D1) ที่คุณต้องการให้มีข้อความ เมื่อต้องการใส่บรรทัดใหม่ ผู้ใช้ต้องกด CTRL+ENTER หรือ SHIFT+ENTER ซึ่งจะสร้างอักขระพิเศษที่ถูกเก็บในเซลล์ที่มีลิงก์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×