การเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชนิดของแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับจุดชุดข้อมูล หรือข้อมูลที่เลือกกำหนดชนิดของป้ายชื่อข้อมูล คุณสามารถเพิ่ม

  1. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลให้กับชุดข้อมูล คลิกชุดข้อมูล

    เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลไปยังจุดข้อมูลเดียว คลิกชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยTE000126910 ที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ แล้ว คลิ กตัวแสดงข้อมูลสำหรับจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ

  2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกชุดข้อมูลที่เลือก หรือจุดข้อมูลที่เลือก

  3. บนแท็บป้ายชื่อข้อมูล เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ คุณสามารถใส่ป้ายชื่อจุดข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว คลิกที่แผนภูมิ คลิกตัวเลือกแผนภูมิ บนเมนูแผนภูมิ แล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บป้ายชื่อข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×