การเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ

ชนิดแผนภูมิที่สัมพันธ์กับชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูลที่เลือก จะกำหนดชนิดของป้ายชื่อข้อมูลที่คุณสามารถเพิ่มได้

  1. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในชุดข้อมูล ให้คลิกชุดข้อมูล

    เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในจุดข้อมูลเดี่ยว ให้คลิกชุดข้อมูลที่มีตัวแสดงข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ แล้วคลิกตัวแสดงข้อมูลของจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ชุดข้อมูลที่เลือก หรือ จุดข้อมูลที่เลือก

  3. บนแท็บ ป้ายชื่อข้อมูล ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ คุณสามารถใส่ป้ายชื่อจุดข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว คลิกแผนภูมิ คลิก ตัวเลือกแผนภูมิ บนเมนู แผนภูมิ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ ป้ายชื่อข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×