การเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ชนิดของแผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับจุดชุดข้อมูล หรือข้อมูลที่เลือกกำหนดชนิดของป้ายชื่อข้อมูล คุณสามารถเพิ่ม

  1. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในชุดข้อมูล คลิกชุดข้อมูล

    เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลไปยังจุดข้อมูลเดียว คลิกชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวแสดงข้อมูล ที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ แล้ว คลิ กตัวแสดงข้อมูลสำหรับจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ

  2. บนเมนูจัดรูปแบบคลิกชุดข้อมูลที่เลือกหรือจุดข้อมูลที่เลือก

  3. บนแท็บป้ายชื่อข้อมูลให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องนั่นคือชื่อของชุดข้อมูล X ค่า ค่า Y เปอร์เซ็นต์ (สำหรับแผนภูมิวงกลม), แผนภูมิฟองค่าขนาด (สำหรับแผนภูมิฟอง)

    หมายเหตุ: ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิที่คุณได้ ตัวอย่างเช่น ขนาดฟองจะปรากฏเฉพาะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิฟอง มิฉะนั้น จะปรากฏขึ้น grayed ออก

  4. ในรายการดรอปดาวน์คั่นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการแยกค่าของคุณ

  5. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: คุณสามารถใส่ป้ายชื่อจุดข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว คลิกที่แผนภูมิ คลิกตัวเลือกแผนภูมิบนเมนูแผนภูมิแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บป้ายชื่อข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×