การเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถจัดเรียงใหม่ และเปลี่ยนปุ่มแถบเครื่องมือ เมนู และคำสั่งเมนู โดยใช้เมาส์ หรือคุณสามารถใช้คำสั่งจัดเรียงใหม่ กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้ โดยใช้คีย์บอร์ด งานที่คุณสามารถทำได้ โดยใช้คีย์บอร์ดระบุเป็น (คีย์บอร์ดสามารถเข้าถึงได้)

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่งลงในแถบเครื่องมือ

เพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่งลงในแถบเครื่องมือ (ใช้แป้นพิมพ์ทำงานในส่วนนี้ได้)

เพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่งลงในแถบเครื่องมือใน Project

เพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่งลงในแถบเครื่องมือใน Project (คีย์บอร์ดสามารถเข้าถึงได้)

เพิ่มคำสั่งลงในเมนู

เพิ่มคำสั่งลงในเมนู (ใช้แป้นพิมพ์ทำงานในส่วนนี้ได้)

เพิ่มคำสั่งเมนูใน Project

เพิ่มคำสั่งเมนูใน Project (คีย์บอร์ดสามารถเข้าถึงได้)

เพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่งลงในแถบเครื่องมือ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกกำหนดเอง
  การเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่ง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นแถบเครื่องมือที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเครื่องมือคุณต้องการแสดง
   การเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่ง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพิ่มปุ่ม

   1. คลิกแท็บ คำสั่ง

   2. ในกล่องประเภท คลิกประเภทสำหรับคำสั่งที่คุณต้องการดำเนินการปุ่ม
    การเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่ง

   3. ลากคำสั่งหรือแมโครที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดง

  • เพิ่มเมนูที่มีอยู่แล้วภายในลงในแถบเครื่องมือ

   1. คลิกแท็บ คำสั่ง

   2. ในกล่องประเภท คลิกเมนูที่มีอยู่แล้ว
    การเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่ง

    หมายเหตุ: ประเภทนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote หรือ Microsoft Office Outlook

   3. ลากเมนูที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่

  • เพิ่มเมนูกำหนดเองลงในแถบเครื่องมือ

   1. คลิกแท็บ คำสั่ง

   2. ในกล่องประเภท คลิกเมนูใหม่
    การเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่ง

   3. ลาก สร้างเมนู จากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่

   4. คลิกขวาเมนูใหม่บนแถบเครื่องมือ พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อ บนเมนูทางลัด จากนั้น กดENTER

 4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิก ปิด

เพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่งลงในแถบเครื่องมือ (ใช้แป้นพิมพ์ทำงานในส่วนนี้ได้)

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นแถบเครื่องมือที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง คลิกแท็บ คำสั่ง

 4. คลิก จัดเรียงคำสั่งใหม่

 5. คลิก แถบเครื่องมือ แล้วคลิกแถบเครื่องมือที่คุณต้องการเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่งในรายการ แถบเครื่องมือ

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพิ่มปุ่ม

   1. ในรายการ ตัวควบคุม ให้คลิกรายการบนแถบเครื่องมือที่ต้องการให้อยู่ติดกับปุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่

   2. คลิก เพิ่ม

   3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มคำสั่ง ในรายการ ประเภท ให้คลิกประเภทสำหรับคำสั่งที่คุณต้องการให้ปุ่มดำเนินการ

   4. ในรายการ คำสั่ง ให้คลิกเลือกคำสั่งหรือแมโครที่คุณต้องการ

  • เพิ่มเมนูที่มีอยู่แล้วภายในลงในแถบเครื่องมือ

   1. ในรายการ ตัวควบคุม ให้คลิกรายการบนแถบเครื่องมือที่คุณต้องการให้อยู่ติดกับเมนูที่มีอยู่แล้วภายในเมนูใหม่

   2. คลิก เพิ่ม

   3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มคำสั่ง ในรายการ ประเภท ให้คลิก เมนูที่มีอยู่แล้วภายใน

    หมายเหตุ: ประเภทนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote หรือ Microsoft Office Outlook

   4. ในรายการ คำสั่ง ให้คลิกเลือกเมนูที่คุณต้องการ

  • เพิ่มเมนูกำหนดเองลงในแถบเครื่องมือ

   1. ในรายการ ตัวควบคุม ให้คลิกรายการบนแถบเครื่องมือที่ต้องการให้อยู่ติดกับเมนูใหม่

   2. คลิก เพิ่ม

   3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มคำสั่ง ในรายการ ประเภท ให้คลิก สร้างเมนู

   4. ในรายการ คำสั่ง ให้คลิก สร้างเมนู

   5. ในกล่อง เพิ่มคำสั่ง ให้คลิก ตกลง

   6. เมื่อได้มีการเลือก สร้างเมนู ในรายการ ตัวควบคุม แล้ว ให้คลิก ปรับเปลี่ยน

   7. ในกล่อง ชื่อ บนเมนูทางลัด ให้พิมพ์ชื่อของเมนูใหม่นี้ แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

เพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่งลงในแถบเครื่องมือใน Project

 1. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่กำหนดเอง แล้ว คลิ กแถบเครื่องมือ
  การเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่ง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นแถบเครื่องมือที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเครื่องมือคุณต้องการแสดง
   การเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่ง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพิ่มปุ่ม

   1. คลิกแท็บ คำสั่ง

   2. ในกล่องประเภท คลิกประเภทสำหรับคำสั่งที่คุณต้องการดำเนินการปุ่ม
    การเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่ง

   3. ลากคำสั่งหรือแมโครที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดง

  • เพิ่มเมนูที่มีอยู่แล้วภายในลงในแถบเครื่องมือ

   1. คลิกแท็บ คำสั่ง

   2. ในกล่องประเภท คลิกเมนูที่มีอยู่แล้ว
    การเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่ง

    หมายเหตุ: ประเภทนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote หรือ Microsoft Office Outlook

   3. ลากเมนูที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่

  • เพิ่มเมนูกำหนดเองลงในแถบเครื่องมือ

   1. คลิกแท็บ คำสั่ง

   2. ในกล่องประเภท คลิกเมนูใหม่
    การเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่ง

   3. ลาก สร้างเมนู จากกล่อง คำสั่ง ไปยังแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่

   4. คลิกขวาเมนูใหม่บนแถบเครื่องมือ พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อ บนเมนูทางลัด นั้นแล้ว กดENTER

 4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิก ปิด

เพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่งลงในแถบเครื่องมือใน Project (คีย์บอร์ดสามารถเข้าถึงได้)

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ กำหนดเอง แล้วคลิก แถบเครื่องมือ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นแถบเครื่องมือที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง คลิกแท็บ คำสั่ง

 4. คลิก จัดเรียงคำสั่งใหม่

 5. คลิก แถบเครื่องมือ แล้วคลิกแถบเครื่องมือที่คุณต้องการเพิ่มปุ่ม เมนู หรือคำสั่งในรายการ แถบเครื่องมือ

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพิ่มปุ่ม

   1. ในรายการ ตัวควบคุม ให้คลิกรายการบนแถบเครื่องมือที่ต้องการให้อยู่ติดกับปุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่

   2. คลิก เพิ่ม

   3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มคำสั่ง ในรายการ ประเภท ให้คลิกประเภทสำหรับคำสั่งที่คุณต้องการให้ปุ่มดำเนินการ

   4. ในรายการ คำสั่ง ให้คลิกเลือกคำสั่งหรือแมโครที่คุณต้องการ

  • เพิ่มเมนูที่มีอยู่แล้วภายในลงในแถบเครื่องมือ

   1. ในรายการ ตัวควบคุม ให้คลิกรายการบนแถบเครื่องมือที่คุณต้องการให้อยู่ติดกับเมนูที่มีอยู่แล้วภายในเมนูใหม่

   2. คลิก เพิ่ม

   3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มคำสั่ง ในรายการ ประเภท ให้คลิก เมนูที่มีอยู่แล้วภายใน

    หมายเหตุ: ประเภทนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office OneNote หรือ Microsoft Office Outlook

   4. ในรายการ คำสั่ง ให้คลิกเลือกเมนูที่คุณต้องการ

  • เพิ่มเมนูกำหนดเองลงในแถบเครื่องมือ

   1. ในรายการ ตัวควบคุม ให้คลิกรายการบนแถบเครื่องมือที่ต้องการให้อยู่ติดกับเมนูใหม่

   2. คลิก เพิ่ม

   3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มคำสั่ง ในรายการ ประเภท ให้คลิก สร้างเมนู

   4. ในรายการ คำสั่ง ให้คลิก สร้างเมนู

   5. ในกล่อง เพิ่มคำสั่ง ให้คลิก ตกลง

   6. เมื่อได้มีการเลือก สร้างเมนู ในรายการ ตัวควบคุม แล้ว ให้คลิก ปรับเปลี่ยน

   7. ในกล่อง ชื่อ บนเมนูทางลัด ให้พิมพ์ชื่อของเมนูใหม่นี้ แล้วกด ENTER

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสั่งลงในเมนู

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง

 2. ถ้าเมนูที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่บนแถบเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นแถบเครื่องมือนั้น

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง คลิกแท็บ คำสั่ง

 4. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภทสำหรับคำสั่งนั้น

 5. ลากคำสั่งที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง โดยไม่ปล่อยเมาส์ วางเมาส์ไว้เหนือเมนูที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อเมนูแสดงรายการคำสั่ง ชี้ไปยังที่ที่คุณต้องการให้คำสั่งปรากฏ แล้วปล่อยเมาส์

เพิ่มคำสั่งลงในเมนู (ใช้แป้นพิมพ์ทำงานในส่วนนี้ได้)

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง

 2. ถ้าเมนูที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่บนแถบเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นแถบเครื่องมือนั้น

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง คลิกแท็บ คำสั่ง

 4. คลิก จัดเรียงคำสั่งใหม่

 5. ถ้าเมนูคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่บนแถบเมนู คลิกแถบเมนู แล้วคลิกเมนูคุณต้องการในรายการแถบเมนู
  ถ้าเมนูคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่บนแถบเครื่องมือ คลิกเครื่องมือ แล้ว คลิกเมนูที่คุณต้องการในแถบเครื่องมือ รายการ ตัวอย่างเช่น คลิกDrawing| รูปร่างอัตโนมัติเพื่อเพิ่มคำสั่งเมนูบนแถบเครื่องมือการวาดรูปร่างอัตโนมัติ

 6. ในรายการ ตัวควบคุม ให้คลิกรายการเมนูที่มีอยู่ที่คุณต้องการให้คำสั่งของคุณไปอยู่ในลำดับก่อนหน้า

 7. คลิก เพิ่ม

 8. ในรายการ ประเภท ให้คลิกประเภทสำหรับคำสั่งนั้น

 9. ในรายการ คำสั่ง ให้คลิกเลือกคำสั่งที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสั่งเมนูใน Project

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ กำหนดเอง แล้วคลิก แถบเครื่องมือ

 2. ถ้าเมนูที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่บนแถบเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นแถบเครื่องมือนั้น

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง คลิกแท็บ คำสั่ง

 4. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภทสำหรับคำสั่งนั้น

 5. ลากคำสั่งที่คุณต้องการจากกล่อง คำสั่ง โดยไม่ปล่อยเมาส์ วางเมาส์ไว้เหนือเมนูที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อเมนูแสดงรายการคำสั่ง ชี้ไปยังที่ที่คุณต้องการให้คำสั่งปรากฏ แล้วปล่อยเมาส์

เพิ่มคำสั่งเมนูใน Project (คีย์บอร์ดสามารถเข้าถึงได้)

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ กำหนดเอง แล้วคลิก แถบเครื่องมือ

 2. ถ้าเมนูที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่บนแถบเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามองเห็นแถบเครื่องมือนั้น

  1. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง ให้คลิกแท็บ แถบเครื่องมือ

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือที่คุณต้องการแสดง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง คลิกแท็บ คำสั่ง

 4. คลิก จัดเรียงคำสั่งใหม่

 5. ถ้าเมนูคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่บนแถบเมนู คลิกแถบเมนู แล้วคลิกเมนูคุณต้องการในรายการแถบเมนู
  ถ้าเมนูคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่บนแถบเครื่องมือ คลิกเครื่องมือ แล้ว คลิกเมนูที่คุณต้องการในแถบเครื่องมือ รายการ ตัวอย่างเช่น คลิกDrawing| รูปร่างอัตโนมัติเพื่อเพิ่มคำสั่งเมนูบนแถบเครื่องมือการวาดรูปร่างอัตโนมัติ

 6. ในรายการ ตัวควบคุม ให้คลิกรายการเมนูที่มีอยู่ที่คุณต้องการให้คำสั่งของคุณไปอยู่ในลำดับก่อนหน้า

 7. คลิก เพิ่ม

 8. ในรายการ ประเภท ให้คลิกประเภทสำหรับคำสั่งนั้น

 9. ในรายการ คำสั่ง ให้คลิกเลือกคำสั่งที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×