การเพิ่มประเภทสีให้กับข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณอย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กำหนดประเภทสีที่ใช้เป็นประจำด้วยการเลือกประเภทสีดังกล่าวเป็นประเภทสีเริ่มต้นของคุณนั้นเรียกว่า ประเภทคลิกด่วน จากนั้น ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวในกล่องจดหมายเข้าของคุณหรือที่รายการข้อความอื่น เท่ากับคุณสามารถกำหนดประเภทสีเริ่มต้นให้กับข้อความใดๆ ก็ได้ วิธีการนี้จะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณมุ่งเน้นที่โครงการหลักเพียงหนึ่งโครงการ หรือถ้าคุณมักจะจัดประเภทรายการเป็น สำคัญ ตรวจทานทันที และอื่นๆ เป็นประจำ

อันดับแรกให้คุณตั้งค่าประเภทสีให้เป็นประเภทคลิกด่วนของคุณ จากนั้นก็กำหนดประเภทคลิกด่วนดังกล่าวให้กับรายการต่างๆ ตามความจำเป็น

คอลัมน์ประเภทในกล่องจดหมายเข้า หลังจากที่คุณกำหนดประเภทสีที่ใช้บ่อยเป็นของคุณประเภทคลิกด่วน คุณสามารถคลิที่อยู่ถัดจากรายการในคอลัมน์ประเภท การกำหนดประเภทสีนั้นไปยังรายการ


คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าการประเภทคลิกด่วน

กำหนดตัวประเภทคลิกด่วนให้กับรายการ

ตั้งค่าประเภทคลิกด่วน

 1. บนแถบเครื่องมือ คลิกจัดประเภท รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตั้งค่าการคลิกด่วน

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการคลิกด่วน ในรายการแบบหล่นลง ให้เลือกประเภทสี

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณเปลี่ยนประเภทคลิกด่วน ประเภทสีที่ได้รับการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ให้กับรายการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อหรือสีของประเภทสี รายการทั้งหมดที่ใช้ชื่อหรือสีก่อนหน้านี้จะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับชื่อหรือสีใหม่

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าประเภทคลิกด่วนของคุณบนเมนู จัดประเภท ในรายการที่เปิดอยู่ได้

ด้านบนของหน้า

กำหนดประเภทคลิกด่วนให้กับรายการ

คุณสามารถกำหนดประเภทคลิกด่วนให้กับรายการ Outlook ส่วนใหญ่ได้เมื่อคุณแสดงรายการในมุมมองตาราง หรือในแถบรายการที่ต้องทำ

 • ในกล่องจดหมายเข้าของคุณหรือมุมมองตารางอื่น ให้คลิกคอลัมน์ ประเภท ที่อยู่ติดกับรายการ เช่น ข้อความ การทำเช่นนี้จะเป็นการเพิ่มสีซึ่งสัมพันธ์กับประเภทคลิกด่วนของคุณให้กับคอลัมน์ ถ้าคุณเปิดรายการดังกล่าว สีและชื่อของประเภทสีจะปรากฏขึ้นในส่วนหัว

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเอาประเภทคลิกด่วนออกจากรายการ ให้คลิกในคอลัมน์ ประเภท ที่อยู่ติดกับรายการอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการกำหนดประเภทคลิกด่วนให้กับรายการหลายรายการพร้อมกัน ให้เลือกรายการทั้งหมด แล้วคลิกคอลัมน์ ประเภท ที่อยู่ติดกับรายการใดรายการหนึ่ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×