การเพิ่มบุคคลลงในสมุดรายชื่อ

สมุดรายชื่อ คือที่เก็บสำหรับที่ติดต่อทั้งหมดของคุณ ซึ่งหมายความว่าโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ แต่ละโฟลเดอร์ เช่น ที่ติดต่อสำหรับที่ทำงาน ที่บ้าน กลุ่มสังคม กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอื่นๆ ต่างเป็นเซตย่อยของสมุดรายชื่อ

โฟลเดอร์ที่ติดต่อต่างๆ จะแสดงอยู่ในสมุดรายชื่อของ Outlook

เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในสมุดรายชื่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • สร้างที่ติดต่อ สำหรับบุคคลนั้นใน ที่ติดต่อ Outlook ของคุณ หลังจากบันทึกที่ติดต่อแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในสมุดรายชื่อทันที

  • คุณสามารถนำเข้าชื่อบุคคลจากรายการหรือสมุดรายชื่ออื่น เช่น รายการเว็บเมล ได้ คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก เปิด จากนั้นคลิก นำเข้า แล้วใช้ ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก

หลังจากที่ได้เพิ่มที่ติดต่อลงในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook หลักของคุณ ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่ติดต่อเริ่มต้นที่แสดงในสมุดรายชื่อ Outlook แล้ว คุณจะสามารถคัดลอกที่ติดต่อนั้นไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่ออื่นๆ ที่คุณได้สร้างขึ้นได้ โฟลเดอร์ของที่ติดต่อใหม่จะถูกเพิ่มลงในสมุดรายชื่อโดยอัตโนมัติ และข้อมูลใหม่ก็จะมีอยู่ในโฟลเดอร์นี้ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้งานได้

หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้น สมุดที่อยู่ของ Outlook จะมีที่ติดต่อทั้งหมดในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook หลักของคุณ ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server ก็จะมีที่ติดต่อของคุณจาก สมุดรายชื่อส่วนกลาง รวมอยู่ด้วย

  • ถ้าองค์กรของคุณใช้ GAL สมุดรายชื่อนี้อาจเป็นสมุดรายชื่อเริ่มต้นที่ปรากฏในสมุดรายชื่อของคุณ คุณอาจไม่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ลงใน GAL ได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณเพิ่มข้อมูลลงในสมุดรายชื่อ Outlook ของคุณแล้ว คุณสามารถเลือกข้อมูลนั้นจากรายการสมุดรายชื่อได้

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×