การเพิ่มบุคคลลงในสมุดรายชื่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมุดรายชื่อ เป็น "คอนเทนเนอร์" สำหรับทั้งหมดของที่ติดต่อของคุณ นั่นหมายความว่า ทั้งหมดของโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ของคุณ เช่น สำหรับทำงาน หน้าแรก สังคม ขาย และอื่น ๆ เป็นชุดย่อยของสมุดรายชื่อ เมื่อคุณสร้างติดต่อในMicrosoft Outlook สำหรับแต่ละ ข้อมูลที่ติดต่อใส่สำหรับ บุคคลนั้นจะถูกเพิ่มลงในสมุดรายชื่อ

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นสมุดที่อยู่ของ Outlook มีติดต่อทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook หลัก ถ้าองค์กรของคุณได้แบบส่วนกลางอยู่รายการ (GAL), ติดต่อเหล่านี้จะถูกรวมไว้ด้วย (GAL เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Microsoft Exchange การนำมาใช้ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และไม่ค่อย ในบัญชีผู้ใช้อีเม personal หรือ home) ถ้าคุณได้สร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อเพิ่มเติมใด ๆ เหล่านี้ยังสามารถรวม

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในสมุดรายชื่อ สร้างติดต่อสำหรับบุคคลนั้นใน Outlook คุณทำได้ โดยใช้ตัวฟอร์มที่ติดต่อ แอนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ด้วยการบันทึกของบุคคลชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือนาม บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่ติดต่อของคุณจากข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ หลังจากติดต่อจะถูกบันทึกไว้ การเปลี่ยนแปลงมีผลในสมุดรายชื่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่:

สร้างติดต่อ

สร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มชื่อลงในที่ติดต่อจากข้อความเปิด

เพิ่มข้อมูลไปยังที่ติดต่อ โดยใช้หน้าเขตข้อมูลทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×