การเพิ่มบันทึกย่อให้กับการประชุมในปฏิทิน 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บันทึกย่อการประชุมสามารถเป็นรายละเอียดใดๆ ก็ตามที่คุณต้องการบันทึกเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมต่อ คุณสามารถเลือกที่จะแทรกวาระการประชุมลงในรายการบันทึกย่อก็ได้

 1. การเปิดการประชุมเพื่อแก้ไข

  ถ้าการประชุมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดการประชุมที่เป็นกิจวัตร ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเปิดเฉพาะการประชุมนี้ คุณไม่สามารถแก้ไขบันทึกย่อสำหรับชุดการประชุมที่เป็นกิจวัตรทั้งหมดได้ในคราวเดียว

 2. คลิก บันทึกย่อ

 3. คลิก บันทึกย่อใหม่

 4. ป้อนชื่อเรื่องแบบอธิบายสำหรับรายการบันทึกย่อ

 5. ป้อนข้อความสำหรับบันทึกย่อในพื้นที่ข้อความ

  • ถ้าคุณต้องการดูวาระการประชุมขณะสร้างรายการบันทึกย่อ ให้คลิก แสดงวาระการประชุม

   รายการวาระการประชุมจะแสดงด้านล่างพื้นที่ข้อความ

  • ถ้าคุณต้องการแทรกวาระการประชุมในรายการบันทึกย่อ ให้คลิก แทรกวาระการประชุม แล้วคลิก หัวข้อวาระการประชุม เพื่อแทรกเฉพาะชื่อหัวข้อวาระการประชุมหรือ รายละเอียดวาระการประชุม เพื่อแทรกชื่อหัวข้อและรายละเอียด

 6. คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×