แสดงการนำเสนอสไลด์

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

การเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณกำลังสร้างงานนำเสนอ คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายเพื่ออ้างถึงในภายหลังในขณะนำเสนอสไลด์ด้านหน้าของผู้ชม

ในระหว่างงานนำเสนอของคุณ บันทึกย่อของผู้บรรยายจะมองเห็นได้บนหน้าจอของคุณ แต่ไม่สามารถมองเห็นสำหรับผู้ชม เพื่อให้ บานหน้าต่างบันทึกย่อเป็นสถานที่เพื่อเก็บประเด็นที่ต้องพูดที่คุณต้องการกล่าวถึงเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
38 วินาที

เพิ่มบันทึกย่อขณะสร้างงานนำเสนอของคุณ

บานหน้าต่างบันทึกย่อเป็นกล่องที่ปรากฏด้านล่างของแต่ละสไลด์ (นั่นคือทำเค้าร่างในม่วงมาเจนต้าในรูปภาพด้านล่าง) บานหน้าต่างบันทึกย่อว่างจะพร้อมท์ให้คุณ มีข้อความที่ระบุว่าคลิกเมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อ พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณมี ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างบันทึกย่อ หรือทั้งหมดให้เล็กสุด คลิกบันทึกย่อ บนแถบงานที่ด้านล่างของหน้าต่างPowerPoint (นอกจากนี้ถูกทำเครื่องหมายในม่วงมาเจนต้าในรูปภาพด้านล่าง)

แสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อของผู้บรรยายใน PowerPoint

ถ้าบันทึกย่อของคุณเกินกว่าความยาวที่กำหนดของบานหน้าต่างบันทึกย่อ แถบเลื่อนแนวตั้งปรากฏอยู่ด้านข้างของบานหน้าต่าง คุณยังสามารถขยายบานหน้าต่างบันทึกย่อได้ โดยชี้เมาส์ของคุณไปที่เส้นด้านบนของบานหน้าต่างแล้ว ลากขึ้นหลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว

บันทึกย่อในมุมมองผู้นำเสนอมีลักษณะอย่างไร

เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องฉายภาพและคุณเริ่มการนำเสนอสไลด์ ปุ่มนี้จะเริ่มการนำเสนอสไลด์ โดยเริ่มจากสไลด์แรกในงานนำเสนอ มุมมองผู้นำเสนอจะปรากฎบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะที่สไลด์ปรากฎบนหน้าจอเครื่องฉายภาพ ซ่อนบันทึกย่อของผู้บรรยายไว้ไม่ให้ผู้ชมเห็น มุมมอง บันทึกย่อของผู้บรรยาย และดูบันทึกย่อที่ซ่อนไว้ขณะนำเสนองาน:

มุมมองผู้นำเสนอใน PowerPoint 2016 ที่มีวงกลมรอบๆ บันทึกย่อของผู้บรรยาย

บันทึกย่อจะปรากฏในบานหน้าต่างทางด้านขวา ข้อความควรล้อมรอบโดยอัตโนมัติ และแถบเลื่อนแนวตั้งจะปรากฎขึ้น ถ้าจำเป็น คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อโดยใช้ปุ่มสองปุ่มที่มุมซ้ายล่างของบานหน้าต่างบันทึกย่อ

เปลี่ยนขนาดของข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองผู้นำเสนอ

มุมมองผู้นำเสนอไม่บางสิ่งบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องสร้าง PowerPoint assembles นั้นสำหรับคุณ ด้วยการรวบรวมบันทึกย่อคุณได้พิมพ์สำหรับแต่ละสไลด์ และจับคู่เหล่านั้น ด้วยชุดของตัวควบคุมสำหรับการนำทางเพื่อไปแต่ละงานนำเสนอของคุณ

ตามค่าเริ่มต้นPowerPoint ถูกตั้งค่าการใช้มุมมองผู้นำเสนอเมื่อคุณเรียกใช้การนำเสนอสไลด์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้บนแท็บนำเสนอสไลด์ ของPowerPoint ribbon:

ตัวเลือกมุมมองผู้นำเสนอจะควบคุม โดยกล่องกาเครื่องหมายบนแท็บนำเสนอสไลด์ของ ribbon ใน PowerPoint

อ่านเริ่มงานนำเสนอ และดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดู และใช้มุมมองผู้นำเสนอ

การพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย

ดูพิมพ์สไลด์ที่มี หรือไม่ มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์สไลด์ที่มีหรือไม่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เริ่มการนำเสนอและดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอ

การถ่ายโอนสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งกับอีกคน

เพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. เลือกรูปขนาดย่อของสไลด์คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ

  แสดงภาพนิ่งที่เลือกในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อใน PowerPoint 2016 for Mac

 3. บานหน้าต่างบันทึกย่อจะปรากฏด้านล่างของสไลด์ของคุณ คลิกที่มีคำว่าคลิกเพื่อเพิ่มบันทึกย่อ และพิมพ์บันทึกย่อใดก็ตามที่คุณต้องการเพิ่ม

  แสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อใน PowerPoint 216 for Mac

 4. เมื่อต้องการซ่อนบานหน้าต่างบันทึกย่อ คลิกปุ่มบันทึกย่อ แสดงปุ่มบันทึกย่อใน PowerPoint 2016 for Mac บนแถบงาน เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างบันทึกย่ออีก คลิกนั้นอีกครั้ง

ดูบันทึกย่อของคุณในขณะที่คุณกำลังนำเสนอ

ถ้าคุณต้องการดูบันทึกย่อของคุณในขณะที่คุณกำลังนำเสนอ แต่ให้แน่ใจว่า ผู้ชมของคุณเท่านั้นเห็นสิ่งที่คุณได้ใส่ไว้บนสไลด์เอง ใช้มุมมองผู้นำเสนอ ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกมุมมองผู้นำเสนอ

 2. คุณจะเห็นภาพนิ่งหลักที่คุณกำลังนำเสนอ ตัวอย่างของสไลด์ถัดไป และบันทึกย่อใด ๆ ที่คุณได้เพิ่มสำหรับสไลด์ปัจจุบันด้านล่างแสดงตัวอย่างของสไลด์ถัดไป

  แสดงบันทึกย่อในมุมมองผู้นำเสนอใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

  ผู้ชมของคุณจะเฉพาะกับภาพนิ่งที่คุณกำลังนำเสนอในงานนำเสนอของคุณ และไม่บันทึกย่อของคุณ

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

ใช้มุมมองผู้นำเสนอใน PowerPoint for Mac

เพิ่มบันทึกย่อ

ในมุมมองปกติ คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อภายใต้ภาพนิ่งได้โดยตรงกับที่คุณสร้างงานนำเสนอของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. คลิกในบานหน้าต่างบันทึกย่อที่อยู่ด้านล่างของสไลด์ แล้ว พิมพ์บันทึกย่อของคุณสำหรับสไลด์ปัจจุบัน

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างบันทึกย่อ ลากแถบที่อยู่ด้านล่างของสไลด์

  • คุณสามารถนำการจัดรูปแบบเช่นตัว หนา italic และขีดเส้นใต้ไปยังบันทึกย่อในข้อความ จัดรูปแบบข้อความจะปรากฏในมุมมองผู้นำเสนอ และบันทึกย่อหน้ามุมมอง

จดบันทึกย่อการประชุมในขณะที่คุณนำเสนอ

ในมุมมองผู้นำเสนอ บันทึกย่อของผู้บรรยายใด ๆ ที่คุณทำกับภาพนิ่งเมื่อคุณสร้างงานนำเสนอ ปรากฏทางด้านซ้ายของบานหน้าต่างบันทึกย่อ คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อการประชุมในขณะที่คุณนำเสนอ

 • คลิกภายในการบันทึกย่อบานหน้าต่างทางด้านขวาจากนั้น พิมพ์บันทึกย่อของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณออกจากมุมมองผู้นำเสนอ บันทึกย่อการประชุมปรากฏด้านล่างบันทึกย่อของผู้บรรยายสำหรับสไลด์นั้น

เปลี่ยน หรือจัดรูปแบบบันทึกย่อบนสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ หรือจัดรูปแบบบันทึกย่อใน ขณะที่คุณสร้างสไลด์ หรือ ก่อนที่คุณพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายที่ประกอบด้วยทั้งสไลด์และบันทึกย่อ คุณสามารถนำการจัดรูปแบบเช่นตัว หนา italic และขีดเส้นใต้ไปยังบันทึกย่อในข้อความ จัดรูปแบบข้อความจะปรากฏในมุมมองผู้นำเสนอ และบันทึกย่อหน้ามุมมอง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าบันทึกย่อ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  ปรับเปลี่ยนบันทึกย่อ

  คลิกในบานหน้าต่างบันทึกย่อ แล้ว พิมพ์การเปลี่ยนแปลงของคุณ

  จัดรูปแบบบันทึกย่อของคุณ

  เลือกบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อ นั้นแล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  ข้อความที่จัดรูปแบบเช่นตัวหนา italic ขีดเส้นใต้ และรายการหัวข้อย่อยปรากฏภายใต้บันทึกย่อทั้งในมุมมองผู้นำเสนอและมุมมองปกติ จัดรูปแบบฟอนต์เช่นขนาดฟอนต์ ชนิดฟอนต์ และสีฟอนต์ปรากฏขึ้นภายใต้บันทึกย่อในมุมมองผู้นำเสนอเท่านั้น เปลี่ยนแปลงบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ในบันทึกย่อหน้ามุมมองนั่นคือตัวอย่าง อักษรศิลป์หรือรูปซึ่งจะรวมอยู่ในเอกสารประกอบคำบรรยายที่พิมพ์ออกมา แต่ไม่ปรากฏในมุมมองปกติหรือมุมมองผู้นำเสนอ

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

ส่งงานนำเสนอของคุณ

PowerPoint Online ช่วยให้คุณสามารถสร้างบันทึกย่อของผู้บรรยาย แต่จะไม่มีความสามารถในการแสดงบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณในขณะที่คุณกำลังนำเสนองานนำเสนอสไลด์ของคุณ

สร้างบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 • บนแท็บมุมมอง ของ ribbon ในกลุ่มแสดง เลือกบันทึกย่อ บนแท็บมุมมองของ ribon ในกลุ่มแสดง เลือกบันทึกย่อ

  บานหน้าต่างปรากฏในส่วนล่างของหน้าต่างPowerPoint กับเคอร์เซอร์กระพริบ พร้อมให้คุณเริ่มพิมพ์

  บานหน้าต่างบันทึกย่อปรากฏขึ้นผ่านส่วนล่างของหน้าต่าง

สามารถถูกปรับขนาดบานหน้าต่างบันทึกย่อถ้าเนื้อหาในจะไม่สามารถทั้งหมดสามารถดูได้ในครั้งเดียว เมื่อคุณชี้ไปที่เส้นขอบด้านบนของบานหน้าต่าง ตัวชี้เมาส์กลาย เป็นลูกศรสองหัวลูกศรสองหัวแนวตั้ง คลิกเส้นขอบ และลากขึ้น หรือลง เพื่อปรับขนาดบานหน้าต่าง

การพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย

ถ้าคุณเป็นสมาชิก business แอOffice 365 และงานนำเสนอของคุณถูกเก็บไว้บนOneDrive for Business หรือSharePoint Online คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ ดูพิมพ์ของคุณ PowerPoint สไลด์ เอกสารประกอบคำ บรรยาย หรือบันทึกย่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูบันทึกย่อของผู้บรรยายขณะนำเสนองาน

ในขณะนี้คุณต้องใช้เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปPowerPoint เพื่อดูบันทึกย่อของผู้บรรยายในขณะที่คุณกำลังนำเสนอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×