การเพิ่มบรรทัดลายเซ็น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างบรรทัดลายเซ็นด้วยการขีดเส้นใต้พื้นที่ว่าง วิธีที่ดีที่สุดในการทำนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการพิมพ์เอกสารหรือกระจายเอกสารออนไลน์

คุณสามารถเพิ่มบรรทัดลายเซ็นลงในเอกสาร เพิ่มกราฟิกของลายเซ็นของคุณด้วยลายมือ หรือบันทึกช่องลายเซ็นที่เป็นแบบเอกสารสำเร็จรูปข้อความอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัล ดูที่การเพิ่มหรือเอาลายเซ็นดิจิทัลในไฟล์ Office

คุณสามารถขีดเส้นใต้ช่องว่างสำหรับการพิมพ์เอกสาร ด้วยการกดแป้น TAB และนำการขีดเส้นใต้การจัดรูปแบบอักขระแท็บ

นำการจัดรูปแบบเส้นใต้ไปใช้กับอักขระแท็บ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

  ปุ่ม แสดง-ซ่อน บนแท็บ หน้าแรก

  มีการแสดงเครื่องหมายที่ระบุช่องว่างและแท็บหยุด

 2. กดแป้น TAB

 3. เลือกอักขระแท็บที่คุณต้องการขีดเส้นใต้ อักขระแท็บจะมีลักษณะเหมือนลูกศรขนาดเล็ก

  แท็บ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำรูปแบบขีดเส้นใต้ไปใช้ ให้กด CTRL+U

  • เมื่อต้องการนำลักษณะที่ต่างกันของเส้นใต้ไปใช้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกตัวเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบ แบบอักษร คลิกแท็บ แบบอักษร แล้วเลือกลักษณะจากรายการ ลักษณะเส้นใต้

เมื่อต้องการสร้างเส้นใต้ในเอกสารหรือฟอร์มแบบออนไลน์ ให้แทรกเซลล์ตารางที่มีเส้นขอบล่างเปิดอยู่ วิธีการนี้ทำให้แน่ใจว่าเมื่อมีบุคคลใดพิมพ์บนเส้น เส้นดังกล่าวยังคงอยู่ในตำแหน่งนั้น

คุณสามารถสร้างเส้นโดยไม่มีข้อความใดๆ หรือคุณสามารถสร้างเส้นที่มีข้อความนำได้ เช่น ลายเซ็นหรือวันที่

สร้างเส้น

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเส้นใต้เปล่า

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  คำสั่ง ตาราง บนแท็บ แทรก

 3. คลิกกล่องด้านซ้ายบนเพื่อแทรกตารางแบบ 1x1

  เมื่อต้องการเปลี่ยนความยาวของเส้น ให้ย้ายตัวชี้ไปที่ท้ายตารางจนกว่าตัวชี้นั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวชี้สำหรับปรับขนาด ตัวชี้แบบแยกในแนวตั้ง (ลูกศรสองหัว) จากนั้นย้ายลูกศรไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อปรับความยาวเส้นให้ยาวขึ้นหรือสั้นลง

 4. คลิกขวาที่ตาราง คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้วคลิกแท็บ เส้นขอบ

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ไม่มี

 6. ภายใต้ ลักษณะ ให้คลิกชนิดเส้น สี และความกว้างที่คุณต้องการ

 7. ในไดอะแกรมภายใต้ แสดงตัวอย่าง ให้คลิกระหว่างตัวทำเครื่องหมายระยะขอบล่างเพื่อเพิ่มเส้นขอบล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฉพาะเส้นขอบล่างเท่านั้นที่ถูกแสดง

 8. ภายใต้ นําไปใช้กับให้คลิก ตาราง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแสดงตารางโดยไม่มีเส้นตารางสีเทาอ่อนที่ไม่ได้พิมพ์ บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก แสดงเส้นตาราง

สร้างเส้นที่มีข้อความนำ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเส้นใต้เปล่า

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  คำสั่ง ตาราง บนแท็บ แทรก

 3. คลิกกล่องด้านซ้ายบนเพื่อแทรกตารางแบบ 2x1

  เมื่อต้องการเปลี่ยนความยาวของเส้น ให้ย้ายตัวชี้ไปที่ท้ายตารางจนกว่าตัวชี้นั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวชี้สำหรับปรับขนาด ตัวชี้แบบแยกในแนวตั้ง (ลูกศรสองหัว) จากนั้นย้ายลูกศรไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อปรับความยาวเส้นให้ยาวขึ้นหรือสั้นลง

 4. คลิกขวาที่ตาราง คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้วคลิกแท็บ เส้นขอบ

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ไม่มี

 6. ภายใต้ นําไปใช้กับให้คลิก ตาราง แล้วคลิก ตกลง

 7. คลิกขวาที่เซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นใต้ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา อีกครั้ง จากนั้นให้คลิกแท็บ เส้นขอบ

 8. ภายใต้ ลักษณะ ให้คลิกชนิดเส้น สี และความกว้างที่คุณต้องการ

 9. ในไดอะแกรมภายใต้ แสดงตัวอย่าง ให้คลิกระหว่างตัวทำเครื่องหมายระยะขอบล่างเพื่อเพิ่มเส้นขอบล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฉพาะเส้นขอบล่างเท่านั้นที่ถูกแสดง

 10. ภายใต้ นำไปใช้กับ ให้คลิก เซลล์

 11. พิมพ์ข้อความนำที่คุณต้องการในเซลล์ที่ไม่ได้แสดงบรรทัด

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแสดงตารางโดยไม่มีเส้นตารางสีเทาอ่อนที่ไม่ได้พิมพ์ บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก แสดงเส้นตาราง

ด้านบนสุดของหน้า

ขั้นแรก คุณต้องการสร้างรูปของลายเซ็นของคุณ คุณสามารถเขียนบนกระดาษ สแกนหน้า นั้นแล้ว ครอบตัดไฟล์รูปภาพที่สแกนเนอร์ของคุณสร้างบันทึกรูปในหนึ่งทั่วไปรูปแบบไฟล์ เช่น.bmp, .gif, .jpg หรือ.png

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากมีสแกนเนอร์ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวนมากให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ เราจึงไม่สามารถให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ สำหรับข้อมูลดังกล่าว ให้ดูคู่มือหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต

หลังจากที่คุณมีไฟล์รูปภาพของคุณ คุณสามารถเพิ่มลงในเอกสาร ด้วยการคลิกที่แท็บแทรก คลิกรูปภาพ แล้ว แทรกรูปภาพของลายเซ็นของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ เช่นชื่อของคุณพิมพ์ ด้านล่างรูป เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว คุณสามารถสร้างรายการข้อความอัตโนมัติสามารถที่ประกอบด้วยรูปทั้งสองด้านของลายเซ็นของคุณและข้อมูลการพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนประกอบด่วนใช้และข้อความอัตโนมัติใน Word

คุณสามารถบันทึกช่องลายเซ็นที่เป็นรายการข้อความอัตโนมัติเพื่อที่จะมีพร้อมอยู่ในแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปข้อความอัตโนมัติ

 1. ใน Word พิมพ์ช่องลายเซ็นที่คุณต้องการบันทึก หรือ แทรกรูปภาพของลายเซ็นของคุณ และพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการรวม

 2. เลือกช่องลายเซ็น

 3. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกส่วนประกอบด่วน แล้ว คลิ กบันทึกส่วนที่เลือกลงแกลเลอรีส่วนใช้งานด่วน

 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับช่องลายเซ็นของคุณ

 5. ในรายการแกลเลอรี คลิกข้อความอัตโนมัติ

 6. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการแทรกช่องลายเซ็นของคุณ คลิกที่แท็บแทรก คลิกส่วนประกอบด่วน คลิกข้อความอัตโนมัติ แล้ว คลิ กช่องลายเซ็นของคุณ

ด้านบนสุดของหน้า

คุณสามารถขีดเส้นใต้ช่องว่างที่ว่างเปล่าด้วยการกด SHIFT + ยัติภังค์ (-) แต่วิธีนี้จะจัดแนวของเส้นใต้ได้ยาก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังสร้างฟอร์มแบบ Fill-in นอกจากนี้ ถ้ามีการเปิดตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวอักขระขีดล่างให้เป็นเส้นขอบ การกด SHIFT+ ยัติภังค์ (-) ในแถวอย่างน้อยสามครั้งจะทำให้มีเส้นที่ขยายความกว้างของย่อหน้า ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ

วิธีที่ดีกว่าในการขีดเส้นใต้ช่องว่างที่ว่างเปล่าสำหรับเอกสารที่พิมพ์คือการใช้แป้นแท็บ และนำการจัดรูปแบบเส้นใต้ไปใช้กับอักขระแท็บ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

  รูป Ribbon ของ Word

  มีการแสดงเครื่องหมายที่ระบุช่องว่างและแท็บหยุด

 2. กดแป้น TAB

 3. เลือกอักขระแท็บที่คุณต้องการขีดเส้นใต้ อักขระแท็บจะมีลักษณะเหมือนลูกศรขนาดเล็ก

  แท็บ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำรูปแบบขีดเส้นใต้ไปใช้ ให้กด CTRL+U

  • เมื่อต้องการนำลักษณะที่ต่างกันของเส้นใต้ไปใช้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกตัวเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบ แบบอักษร คลิกแท็บ แบบอักษร แล้วเลือกลักษณะจากรายการ ลักษณะเส้นใต้

ด้านบนสุดของหน้า

เมื่อต้องการสร้างเส้นใต้ในเอกสารหรือฟอร์มแบบออนไลน์ ให้แทรกเซลล์ตารางที่มีเส้นขอบล่างเปิดอยู่ วิธีการนี้ทำให้แน่ใจว่าเมื่อมีบุคคลใดพิมพ์บนเส้น เส้นดังกล่าวยังคงอยู่ในตำแหน่งนั้น

คุณสามารถสร้างเส้นโดยไม่มีข้อความใดๆ หรือคุณสามารถสร้างเส้นที่มีข้อความนำได้ เช่น ลายเซ็นหรือวันที่

สร้างเส้น

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเส้นใต้เปล่า

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูปภาพ Ribbon ของ Word

 3. คลิกกล่องด้านซ้ายบนเพื่อแทรกตารางแบบ 1x1

  เมื่อต้องการเปลี่ยนความยาวของเส้น ให้ย้ายตัวชี้ไปที่ท้ายตารางจนกว่าตัวชี้นั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวชี้สำหรับปรับขนาด ตัวชี้แบบแยกในแนวตั้ง (ลูกศรสองหัว) จากนั้นย้ายลูกศรไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อปรับความยาวเส้นให้ยาวขึ้นหรือสั้นลง

 4. คลิกขวาที่ตาราง คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้วคลิกแท็บ เส้นขอบ

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ไม่มี

 6. ภายใต้ ลักษณะ ให้คลิกชนิดเส้น สี และความกว้างที่คุณต้องการ

 7. ในไดอะแกรมภายใต้ แสดงตัวอย่าง ให้คลิกระหว่างตัวทำเครื่องหมายระยะขอบล่างเพื่อเพิ่มเส้นขอบล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฉพาะเส้นขอบล่างเท่านั้นที่ถูกแสดง

 8. ภายใต้ นําไปใช้กับให้คลิก ตาราง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแสดงตารางโดยไม่มีเส้นตารางสีเทาอ่อนที่ไม่ได้พิมพ์ บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก แสดงเส้นตาราง

สร้างเส้นที่มีข้อความนำ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเส้นใต้เปล่า

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูปภาพ Ribbon ของ Word

 3. คลิกกล่องด้านซ้ายบนเพื่อแทรกตารางแบบ 2x1

  เมื่อต้องการเปลี่ยนความยาวของเส้น ให้ย้ายตัวชี้ไปที่ท้ายตารางจนกว่าตัวชี้นั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวชี้สำหรับปรับขนาด ตัวชี้แบบแยกในแนวตั้ง (ลูกศรสองหัว) จากนั้นย้ายลูกศรไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อปรับความยาวเส้นให้ยาวขึ้นหรือสั้นลง

 4. คลิกขวาที่ตาราง คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้วคลิกแท็บ เส้นขอบ

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ไม่มี

 6. ภายใต้ นําไปใช้กับให้คลิก ตาราง แล้วคลิก ตกลง

 7. คลิกขวาที่เซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นใต้ ให้คลิก เส้นขอบและแรเงา อีกครั้ง จากนั้นให้คลิกแท็บ เส้นขอบ

 8. ภายใต้ ลักษณะ ให้คลิกชนิดเส้น สี และความกว้างที่คุณต้องการ

 9. ในไดอะแกรมภายใต้ แสดงตัวอย่าง ให้คลิกระหว่างตัวทำเครื่องหมายระยะขอบล่างเพื่อเพิ่มเส้นขอบล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฉพาะเส้นขอบล่างเท่านั้นที่ถูกแสดง

 10. ภายใต้ นำไปใช้กับ ให้คลิก เซลล์

 11. พิมพ์ข้อความนำที่คุณต้องการในเซลล์ที่ไม่ได้แสดงบรรทัด

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแสดงตารางโดยไม่มีเส้นตารางสีเทาอ่อนที่ไม่ได้พิมพ์ บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก แสดงเส้นตาราง

ด้านบนสุดของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×