การเพิ่มบทบาทผู้ใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถระบุบทบาทของผู้ใช้ บทบาทผู้ใช้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าประเภทที่คุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้ฟอร์มที่ยึดตามตำแหน่งงานหรือเกณฑ์อื่น ๆ บทบาทของผู้ใช้สามารถใช้เพื่อแสดงมุมมองแบบกำหนดเองของฟอร์มให้ผู้ใช้ชนิดต่าง ๆ แสดงส่วนต่าง ๆ ในมุมมอง หรือคำนวณค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มแอปพลิเคชันใบอนุญาต คุณสามารถสร้างมุมมองต่าง ๆ ของเทมเพลฟอร์มสำหรับผู้รับเหมา ตัวแทนที่ได้รับ และผู้ดูแลแล้ว กำหนดบทบาทผู้ใช้แต่ละรายการลงในมุมมองแยกต่างหาก เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม Microsoft Office InfoPath กำหนดบทบาทผู้ใช้โดยยึดตามชื่อของผู้ใช้ แล้ว เปิดมุมมองที่เหมาะสมโดยยึดตามบทบาทของผู้ใช้นั้น

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : บทบาทผู้ใช้ไม่ควรใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในฟอร์ม แม้ว่าคุณทำให้เทมเพลตฟอร์มแบบอ่านอย่างเดียว หรือซ่อนตัวควบคุมบางอย่างที่ยึดตามบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความเช่น Microsoft Notepad เพื่อดู หรือปรับเปลี่ยนไฟล์เทมเพลต (.xsn) ฟอร์ม และเข้าถึงข้อมูลที่อาจเป็น

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เพิ่มบทบาทของผู้ใช้

แสดงมุมมองที่ยึดตามบทบาทของผู้ใช้

บทบาทผู้ใช้ทดสอบ

ภาพโดยรวม

เมื่อคุณสร้างบทบาทของผู้ใช้ใหม่ คุณสามารถกำหนดผู้ใช้นั้น ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • โดยการระบุชื่อผู้ใช้จากบริการไดเรกทอรี Active Directory ของ Microsoft (ตัวอย่างเช่น, "sales\andrew") เมื่อต้องการระบุชื่อผู้ใช้ในบริการไดเรกทอรี Active Directory เทมเพลตฟอร์ต้องถูกสร้างขึ้นใน และประกาศไปยังเครือข่าย Microsoft Windows ที่ใช้ Active Directory

 • โดยการระบุกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี Active Directory ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุรายชื่อการแจกจ่ายอีเมลที่ประกอบด้วยชื่อของสมาชิกของทีมทางการตลาดทั้งหมด เมื่อต้องการระบุกลุ่มในบริการไดเรกทอรี Active Directory เทมเพลตฟอร์ต้องถูกสร้างขึ้นใน และประกาศไปยังเครือข่าย Microsoft Windows ที่ใช้ Active Directory

 • โดยการระบุค่าที่มาจากเขตข้อมูลในฟอร์มได้โดยตรง เขตข้อมูลอาจได้รับข้อมูลจาก Active Directory หรือผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณประกอบด้วยกล่องข้อความผู้ดูแล คุณสามารถเชื่อมโยงบทบาทของผู้ใช้เฉพาะกับเขตข้อมูล ที่กล่องข้อความที่ถูกผูกไว้

หลังจากที่คุณเพิ่มผู้ใช้บทบาท คุณสามารถตั้งค่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

บทบาทเริ่มต้น    ผู้ใช้ที่ไม่ได้กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ที่มีอยู่ถูกกำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ที่ระบุเป็นบทบาทเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังใช้บทบาทเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แต่ว่าใครกำลังทำงานแบบออฟไลน์ บทบาทผู้ใช้หนึ่งถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเสมอ

บทบาทตัวเริ่มต้น    ถ้าคุณต้องการใช้บทบาทของผู้ใช้เฉพาะกับผู้ใช้ที่เปิดฟอร์มของคุณเป็นครั้งแรก คุณสามารถระบุหมายบทบาทตัวเริ่มต้น ตัวอย่าง คุณสามารถกำหนดบทบาทตัวเริ่มต้นมีชื่อว่า "ผู้รับเหมา" ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มในแอปพลิเคชันใบอนุญาตใหม่ ผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับบทบาทของผู้ใช้อื่นโดยอัตโนมัติได้ถูกมอบหมายให้กับบทบาทผู้รับเหมาเมื่อเขาหรือเธอเปิดฟอร์มอนุญาตให้แอปพลิเคชันใหม่ อย่างไรก็ตาม ในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้เปิดเดิมของฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ใช้บทบาทผู้ใช้ที่ถูกกำหนดแล้วของบุคคลนั้นแทนที่เป็นบทบาทตัวเริ่มต้น

ถ้าคุณได้กำหนดบทบาทผู้ใช้ที่ยึดตามการผสมกันของชื่อผู้ใช้ กลุ่ม หรือค่าจากเขตข้อมูล เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม InfoPath กำหนดบทบาทที่กำหนดให้ผู้ใช้ โดยใช้ลำดับต่อไปนี้:

 1. ชื่อของผู้ใช้เป็นค่าของเขตข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม

 2. ชื่อของผู้ใช้ใน Active Directory ได้

 3. ผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Active Directory

  หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มหลาย และคุณกำลังกำหนดบทบาทผู้ใช้ที่ยึดตามกลุ่ม InfoPath ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของกลุ่มแต่ละรายการในลำดับที่กลุ่มที่แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบจัดการบทบาทผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มแทนการรับและกลุ่มผู้ดูแลทั้ง และกลุ่มผู้ดูแลอยู่ในรายการก่อนกลุ่มแทนการได้รับ ผู้ใช้จะถูกมอบหมายบทบาทผู้ใช้สำหรับกลุ่มผู้ดูแล

 4. ถ้าไม่มีข้อมูลข้างต้นจะเป็นจริง บทบาทเริ่มต้นที่ใช้

หลังจากที่คุณสามารถกำหนดบทบาทผู้ใช้สำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่ากฎ ที่จะสลับมุมมองตามบทบาทของผู้ใช้ ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างบทบาทผู้จัดการของผู้ใช้ และสร้างกฎเพื่อสลับโดยอัตโนมัติไปยังมุมมองของผู้จัดการเมื่อผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับบทบาทผู้จัดการเปิดฟอร์มแล้ว อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างกฎแรกแล้ว กำหนดบทบาทผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกฎ

ด้านบนของหน้า

การพิจารณาความเข้ากันได้

คุณไม่สามารถสร้างบทบาทผู้ใช้ใน เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสร้างบทบาทผู้ใช้เฉพาะในแม่แบบฟอร์มที่มีฟอร์มที่จะกรอกใน InfoPath เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มบทบาทผู้ใช้ลงในแม่แบบฟอร์มของคุณได้ คุณต้องการสิ่งต่อไปนี้

 • รายการของบทบาทผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม พร้อมกับสมาชิกของแต่ละบทบาทผู้ใช้ สมาชิกอาจเป็นชื่อผู้ใช้หรือกลุ่มจากบริการไดเรกทอรีของ Microsoft Active Directory หรือค่าที่ผู้ใช้ป้อนในตัวควบคุมที่ผูกไว้กับเขตข้อมูลเฉพาะในแหล่งข้อมูลของแม่แบบฟอร์ม

 • บทบาทผู้ใช้เริ่มต้นที่คุณต้องการกำหนดให้แก่ผู้ใช้ที่เปิดฟอร์มซึ่งสร้างขึ้นตามแม่แบบฟอร์มของคุณ เมื่อผู้ใช้ไม่ใช่สมาชิกของบทบาทผู้ใช้ใดๆ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มบทบาทผู้ใช้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บทบาทผู้ใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดการบทบาทผู้ใช้ ให้คลิก เพิ่ม

 3. ในกล่อง ชื่อบทบาท ให้พิมพ์ชื่อสำหรับบทบาทผู้ใช้ใหม่

 4. เมื่อต้องการกำหนดผู้ใช้หรือกลุ่มของผู้ใช้ให้กับบทบาท ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  ระบุผู้ใช้อย่าง น้อยหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใช้บริการไดเรกทอรี Active Directory

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อผู้ใช้ แล้ว คลิ กเลือกผู้ใช้อย่าง น้อยหนึ่ง รูปปุ่ม

   หมายเหตุ: ถ้าคุณทราบชื่อโดเมนและผู้ใช้ พิมพ์ลงในกล่องชื่อผู้ใช้ พวกเขาต้องอยู่ในการจัดรูปแบบโดเมน\ชื่อ คั่นระหว่างชื่อผู้ใช้หลาย ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

  2. ในกล่อง ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้หนึ่งชื่อขึ้นไป โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

   หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบชื่อผู้ใช้ ให้คลิกการเชื่อมโยง ตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบ

  3. เมื่อต้องการตรวจสอบชื่อผู้ใช้ที่คุณพิมพ์กับชื่อใน Active Directory ให้คลิก ตรวจสอบชื่อ

  4. คลิก ตกลง

  ระบุอย่าง น้อยหนึ่งกลุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใช้บริการไดเรกทอรี Active Directory

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อกลุ่ม แล้ว คลิ กเลือกอย่าง น้อยหนึ่งกลุ่ม รูปปุ่ม

   หมายเหตุ: ถ้าคุณทราบชื่อกลุ่ม พิมพ์ในกล่องชื่อกลุ่ม ต้องอยู่ในการจัดรูปแบบโดเมน\ชื่อ คั่นระหว่างชื่อกลุ่มหลาย ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

  2. ในกล่อง ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก ให้พิมพ์ชื่อกลุ่มหนึ่งชื่อขึ้นไป โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

   หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบชื่อกลุ่ม ให้คลิกการเชื่อมโยง ตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบ

  3. เมื่อต้องการตรวจสอบชื่อกลุ่มที่คุณพิมพ์กับชื่อใน Active Directory ให้คลิก ตรวจสอบชื่อ

  4. คลิก ตกลง

  ระบุชื่อผู้ใช้ที่มาจากเขตข้อมูลในฟอร์มได้โดยตรง

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อผู้ใช้จากฟอร์ม แล้ว คลิ กเลือกเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล รูปปุ่ม

  2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลที่จะนำเสนอค่าที่คุณต้องการสำหรับบทบาทผู้ใช้ แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้เป็นบทบาทผู้ริเริ่ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าเป็นผู้ริเริ่ม แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อระบุบทบาทผู้ใช้เป็นผู้ริเริ่ม บทบาทนี้จะมาก่อนการกำหนดบทบาทอื่นทั้งหมด แม้ว่าบทบาทผู้ริเริ่มจะอยู่ในลำดับตรงกลางของรายการในกล่องโต้ตอบ จัดการบทบาทผู้ใช้ ก็ตาม

 6. เมื่อต้องการระบุบทบาทผู้ใช้เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของบทบาทอื่นใด ให้เลือกบทบาทในกล่องโต้ตอบ จัดการบทบาทผู้ใช้ แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: คุณต้องมีบทบาทผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบทบาทขึ้นไปเพื่อคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

การแสดงมุมมองที่ยึดตามบทบาทของผู้ใช้

ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่มีบทบาทของผู้ใช้ และประกอบด้วยหลายมุมมอง อาจเป็นประโยชน์ที่จะแสดงมุมมองที่ยึดตามบทบาทของผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้กฎเพื่อให้เปิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับบทบาทของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงเปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มมุมมองที่ระบุ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการประเภท ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม คลิกเปิด และบันทึก ไว้

 3. ภายใต้ ลักษณะการเปิด ให้คลิก กฎ

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 6. คลิกการตั้งค่าเงื่อนไข

 7. ในกล่องแรก คลิกบทบาทปัจจุบันของผู้ใช้

 8. ในกล่องสอง คลิกเท่ากับ

 9. ในกล่องสาม คลิกชื่อของผู้ใช้บทบาท นั้นแล้ว คลิกตกลง

 10. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่มการกระทำ

 11. ในรายการของแอคชัน คลิกมุมมองสลับ แล้ว คลิ กมุมมองในมุมมอง รายการ

ด้านบนของหน้า

ทดสอบบทบาทผู้ใช้

ถ้าฟอร์มมีบทบาทผู้ใช้อยู่หลายบทบาท คุณควรทดสอบลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงานของแต่ละบทบาท แม้ว่าคุณสามารถแสดงตัวอย่างแม่แบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบว่ามุมมองทำงานตามที่คุณต้องการกับบทบาทผู้ใช้หรือไม่ แต่คุณจะไม่สามารถจำลองกระบวนการของการประเมินผู้ใช้กับบทบาทที่กำหนดให้ของผู้ใช้ ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจาก InfoPath จะตรวจสอบบทบาทผู้ใช้เมื่อคุณกรอกฟอร์ม ไม่ใช่เมื่อคุณแสดงตัวอย่างฟอร์ม ถ้าคุณต้องการทดสอบบทบาทผู้ใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณอย่างเต็มที่ คุณสามารถกำหนดตัวคุณเองเป็นการชั่วคราวให้กับบทบาทผู้ใช้แต่ละบทบาทที่คุณต้องการทดสอบ แล้วเปิดฟอร์มเหมือนกับว่าคุณจะกรอกฟอร์ม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. คลิก แสดงตัวอย่าง ในรายการ ประเภท

 3. ในรายการ แสดงตัวอย่างเป็น ข้างใต้ บทบาทผู้ใช้ ให้คลิกบทบาทที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง แล้วคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

  ชื่อของบทบาทผู้ใช้ปัจจุบันปรากฏขึ้นบนแถบสถานะ ในมุมด้านขวาล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×