การเพิ่มที่ติดต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเก็บ และจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ด้วยการบันทึกที่ติดต่อใหม่ในสมุดรายชื่อของคุณ ที่ติดต่อจะเหมือนกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกข้อมูลที่ติดต่อของบุคคล ติดต่อสามารถเป็นพื้นฐานเป็นชื่ออยู่อีเมล หรือรวมข้อมูลเพิ่มเติมเช่นอยู่ถนน หมายเลขโทรศัพท์หลาย และรูปภาพโปรไฟล์

เมื่อคุณได้บันทึกบุคคลให้เป็นที่ติดต่อ คุณสามารถพิมพ์อักษรสองสามตัวแรกของชื่อบุคคลนั้นลงในอีเมล และ Outlook จะเติมที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นให้กับคุณ หรือเพียงแค่คลิกไม่กี่ครั้ง คุณก็สามารถโทรติดต่อบุคคลนั้นได้โดยไม่ต้องค้นหาหมายเลขโทรศัพท์

เพิ่มที่ติดต่อจากข้อความอีเมล

 1. เปิดข้อความเพื่อให้ชื่อของบุคคลแสดงในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งต่อไปนี้ จาก:, ถึง:, สำเนาถึง: หรือ สำเนาลับถึง:

 2. คลิกขวาที่ชื่อที่ต้องการ แล้วคลิก เพิ่มไปยังที่ติดต่อ Outlook หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นมาให้คุณสามารถใส่รายละเอียดที่คุณต้องการ

  Outlook จะแทรกที่อยู่อีเมลของที่ติดต่อในกล่อง อีเมล และแทรกข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับที่ติดต่อที่มีอยู่ในข้อความนั้นในกล่องที่เหมาะสม ถ้าเป็นที่ติดต่อที่อยู่ในองค์กรของคุณ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงตำแหน่งงาน แผนก โทรศัพท์ และสำนักงานด้วย

  การเพิ่มที่ติดต่อใหม่ลงใน Outlook จากข้อความ

 3. คลิก บันทึก

เพิ่มที่ติดต่อเองจากตั้งแต่ต้น

 1. คลิก บุคคล ที่ด้านล่างของหน้าจอ

  คลิก บุคคล

 2. ในกลุ่ม ใหม่ ให้คลิก ที่ติดต่อใหม่ หรือกด Ctrl+N

  ปุ่ม ที่ติดต่อใหม่ บนแท็บ ที่ติดต่อ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างที่ติดต่อจากที่ใดก็ตามใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+C

 3. ใส่ชื่อและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการรวมไว้สำหรับที่ติดต่อ

 4. ถ้าคุณต้องการสร้างที่ติดต่ออื่นในทันที ให้คลิก บันทึกแล้วสร้าง (ด้วยวิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่สำหรับที่ติดต่อแต่ละคน) หลังจากที่คุณใส่ที่ติดต่อใหม่ลงไปเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

  เคล็ดลับ: 

  • ต้องการเพิ่มที่ติดต่ออื่นจากบริษัทเดียวกันใช่หรือไม่ เพียงแค่คลิกลูกศรลงขนาดเล็กที่อยู่ถัดจาก บันทึกแล้วสร้าง จากนั้นคลิก ที่ติดต่อจากบริษัทเดียวกัน

  • สร้างที่ติดต่อใหม่จากบริษัทเดียวกัน

การบันทึกที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งรายการ

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์มากกว่าหนึ่งรายการสำหรับแต่ละบุคคลได้ ตัวอย่าง:

 1. บน บัตรที่ติดต่อ ใหม่ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแรกของที่ติดต่อของคุณลงในกล่อง อีเมล

 2. คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก อีเมล แล้วคลิก อีเมล 2 ที่อยู่อีเมลแรกจะได้รับการบันทึก และคุณสามารถพิมพ์ที่อยู่อีเมลที่สองลงในเขตข้อมูลได้

เพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นให้กับที่ติดต่อ

การเพิ่มรูปถ่ายของที่ติดต่อของคุณ

ถ้าคุณได้บันทึกรูปภาพของบุคคลไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือในตำแหน่งที่ตั้งอื่น) คุณสามารถใช้รูปภาพนี้ในข้อมูลที่ติดต่อของบุคคลเหล่านั้นได้

 1. คลิกรูปไอคอนในกล่องที่ติดต่อใหม่

  คลิกรูปไอคอนเพื่อเพิ่มรูปถ่าย

 2. ค้นหาตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการใช้ในกล่อง เพิ่มรูปภาพของที่ติดต่อ แล้วคลิก ตกลง

วิธีอื่นๆ ในการเพิ่มที่ติดต่อ

 • นำเข้าที่ติดต่อจากไฟล์ .csv หรือ .pst    ไฟล์ .csv มีที่ติดต่อที่คุณได้ส่งออกไปเป็นไฟล์ข้อความแล้ว โดยที่แต่ละส่วนของข้อมูลของที่ติดต่อได้ถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv หมายความว่า "ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค")

ไฟล์ .pst คือไฟล์ที่ส่งออกจาก Outlook ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้งาน Outlook สามารถอ่านได้

ดูการนำเข้าการติดต่อกับ Outlook สำหรับ Windowsเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 • รับที่ติดต่อจาก Excel    คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออกเพื่อนำข้อมูลของที่ติดต่อที่ถูกบันทึกไว้ในไฟล์ Excel เช่น .xlsx หรือ .xls เข้ามาได้

ดูการนำเข้าการติดต่อกับ Outlook สำหรับ Windowsเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×