การเพิ่มตารางลงในเว็บเพจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเพิ่มตารางลงในเว็บเพจในไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 ให้คุณใช้ตัวแก้ไข HTML คุณสามารถใช้ตัวแก้ไข HTML เพื่อเพิ่มตารางลงในตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจหรือใน Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดตัวแก้ไข HTML

เพิ่มตารางลงในเว็บเพจ

เปิดตัวแก้ไข HTML

วิธีที่คุณเปิดตัวแก้ไข HTML ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจหรือ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

เปิดตัวแก้ไขในตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจ

 1. บนเพจที่คุณต้องการเพิ่มตาราง ให้คลิก แสดงแถบเครื่องมือการแก้ไขเพจ บนเมนู การกระทำในไซต์

 2. บนแถบเครื่องมือการแก้ไขเพจ ให้คลิก แก้ไขเพจ

 3. ในตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจ ให้คลิก แก้ไขเนื้อหา แถบเครื่องมือ ตัวแก้ไข HTML จะปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: บางเค้าโครงหน้ามีตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจที่จะแสดงตัวแก้ไข HTML ในกล่องโต้ตอบเว็บเพจ แทนที่จะเป็นแบบอินไลน์ ถ้าเค้าโครงหน้าที่ใช้ในการสร้างเพจที่คุณกำลังแก้ไขอยู่เป็นกรณีเช่นนี้ เมื่อคุณคลิก แก้ไขเนื้อหา ตัวแก้ไข HTML จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่

เพิ่ม Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาลงในเพจ

ถ้าเพจที่คุณต้องการเพิ่มตารางสนับสนุน Web Parts แต่ไม่มี Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา คุณสามารถเพิ่ม Web Part ดังกล่าวโดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. ในเพจที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา ให้เลือกโซนที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part แล้วคลิก เพิ่ม Web Part ในโซนดังกล่าว กล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Parts ของเว็บเพจจะเปิดขึ้น

 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม Web Parts ของเว็บเพจ ให้เลื่อนลงไปยังส่วน เบ็ดเตล็ด เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา แล้วคลิก เพิ่ม เพจจะฟื้นฟูและแสดง Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาในโซนที่คุณเลือก

เปิดตัวแก้ไข HTML ใน Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

 1. บนแถบเครื่องมือ Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา ให้คลิก แก้ไข แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน บานหน้าต่างเครื่องมือตัวแก้ไขเนื้อหาจะเปิดขึ้น

 2. ในส่วนของเครื่องมือตัวแก้ไขเนื้อหา ให้คลิก ตัวแก้ไข Rich Text กล่องโต้ตอบ ตัวแก้ไข HTML ของเว็บเพจจะเปิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มตารางลงในเว็บเพจ

ใช้ตัวแก้ไข HTML คุณสามารถแทรกตาราง ด้วยการคลิกปุ่มเครื่องมือ รูปปุ่ม แทรกตาราง เมื่อคุณคลิกแทรกตาราง หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกคุณสมบัติตารางต่อไปนี้:

 • คุณสมบัติ ขนาด:

  • แถว      ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเลือกจำนวนแถว

  • คอลัมน์      ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเลือกจำนวนคอลัมน์

  • ระบุขนาด      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปลี่ยนความกว้างและความสูงของตารางในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์จัดการขนาดของตาราง

  • ความกว้าง และ ความสูง     ถ้าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระบุขนาด คุณสามารถเลือกคุณสมบัติ ความกว้าง และ ความสูง เพื่อควบคุมขนาดของตาราง ให้พิมพ์ตัวเลขลงในกล่อง ความกว้าง หรือ ความสูง แล้วคลิกที่ลูกศรเพื่อเลือก พิกเซล หรือ เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุว่าตารางควรจะมีความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของเพจ ให้พิมพ์ 50 ลงในกล่อง ความกว้าง จากนั้นคลิก เปอร์เซ็นต์ ในรายการ

 • คุณสมบัติ รูปแบบ:

  • ใช้รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเลือกรูปแบบตารางจากรายการแบบหล่นลง Office SharePoint Server 2007 นำเสนอรูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายรูปแบบ ที่สามารถใช้ในตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจ หรือใน Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหาที่อยู่บนเพจที่มีตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจอยู่ด้วย ผู้ใช้ไซต์ที่มีสิทธิ์ 'ออกแบบ' สามารถสร้างรูปแบบตารางแบบกำหนดเองและเพิ่มรูปแบบดังกล่าวลงในรายการรูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รูปแบบตารางแบบกำหนดเองอาจพร้อมใช้งานในทั้งตัวควบคุมเขตข้อมูลเนื้อหาของเพจและใน Web Parts สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

   เมื่อคุณเลือกรูปแบบตารางจากรายการ การแสดงตัวอย่างของรูปแบบนี้จะแสดงในกล่อง แสดงตัวอย่าง

   ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อปิดตัวเลือกในส่วน รูปแบบ ทั้งนี้จะไม่มีการนำรูปแบบไปใช้กับตาราง

  • ใช้รูปแบบพิเศษกับ      รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละรูปแบบสามารถมีการจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับแถวหัวเรื่อง แถวสุดท้าย คอลัมน์แรก และคอลัมน์สุดท้าย ให้ใช้ตัวเลือกแถวและคอลัมน์สี่ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อระบุว่าจะนำการจัดรูปแบบใดๆ ของแถวหรือคอลัมน์ไปใช้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุว่าแถวหัวเรื่องไม่ได้ถูกจัดรูปแบบตามที่ระบุโดยรูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แถวหัวเรื่อง

   หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในกรณีที่มีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้รูปแบบตารางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขตารางเพื่อเปลี่ยนขนาด การจัดรูปแบบ และคุณสมบัติอื่นๆ วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขตารางคือการใช้ เมนูเซลล์ เมื่อต้องการเปิด เมนูเซลล์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ที่ขอบขวาของเซลล์ตารางที่คุณกำลังแก้ไข

เมนูเซลล์ มีคำสั่งต่อไปนี้

 • แทรกแถวด้านบน      คำสั่งนี้จะแทรกแถวลงโดยตรงเหนือเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แทรกแถวด้านล่าง      คำสั่งนี้จะแทรกแถวลงโดยตรงด้านล่างเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แทรกคอลัมน์ด้านซ้าย      คำสั่งนี้จะแทรกคอลัมน์โดยตรงลงทางด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แทรกคอลัมน์ด้านขวา      คำสั่งนี้จะแทรกคอลัมน์โดยตรงลงทางด้านขวาของเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • ลบแถว      คำสั่งนี้จะลบแถวที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • ลบคอลัมน์      คำสั่งนี้จะลบคอลัมน์ที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • ผสานเซลล์      คำสั่งนี้จะผสานเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไขเซลล์ทางด้านขวา หรือภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย จะผสานเซลล์กับเซลล์ทางด้านซ้าย

 • แยกเซลล์      คำสั่งนี้จะแยกเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข และวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ทางด้านซ้ายสุดที่เป็นผลลัพธ์

 • ความสูงและความกว้าง      คำสั่งนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์สำหรับแถวและคอลัมน์ที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

 • แก้ไขตาราง      คำสั่งนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใดๆ ของตารางที่มีเซลล์ที่คุณกำลังแก้ไข

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดำเนินการกระทำทั้งหมดของ เมนูเซลล์ โดยใช้ปุ่มบนแถบเครื่องมือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวแก้ไข HTML ดูบทความการใช้ตัวแก้ไข HTML

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×