การเพิ่มตารางลงในสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้ คุณสามารถสร้างและจัดรูปแบบตารางจากภายใน PowerPoint คัดลอกและวางตารางจาก Word หรือคัดลอกและวางกลุ่มเซลล์จาก Excel หรือคุณสามารถแทรกสเปรดชีต Excel ลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณก็ได้

จะไม่สามารถแปลงข้อความบนสไลด์ลงในตาราง แทรกตารางก่อน แล้วเพิ่มข้อความ นี่คือคำแนะนำของฉัน

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ให้เลือก ตาราง

  แสดงตัวเลือก ตาราง ในแท็บ แทรก บน Ribbon ใน PowerPoint

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้เมาส์เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  • เลือก แทรกตาราง แล้วใส่จำนวนในรายการ จำนวนคอลัมน์ และ จำนวนแถว

   แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ใน PowerPoint

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint Online คุณสามารถแทรกตารางโดยใช้เมาส์เลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ แล้วใส่ข้อความลงไป หลังจากคุณใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่ต่อจากแถวสุดท้ายของตารางอย่างรวดเร็ว ให้คลิกภายในเซลล์สุดท้ายในตารางแถวสุดท้าย แล้วกดปุ่ม TAB

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ จากนั้นคลิก แทรก บนแถบเครื่องมือขนาดย่อ แล้วเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถวหรือคอลัมน์

  • เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ จากนั้นคลิก ลบ บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการลบ

ด้านบนของหน้า

 1. ใน Word ให้คลิกตารางที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นไปที่ เค้าโครง > เลือก > เลือกตาราง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือก คัดลอก

 3. ในงานนำเสนอ PowerPoint ให้เลือกสไลด์ที่ต้องการคัดลอกตารางลงไป จากนั้นในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณลงบนเวิร์กชีต Excel หรือเอกสาร Word ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

 1. เมื่อต้องการคัดลอกกลุ่มของเซลล์จากเวิร์กชีต Excel ให้คลิกเซลล์บนซ้ายสุดของกลุ่มเซลล์นั้น แล้วลากเพื่อเลือกแถวและคอลัมน์ที่ต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้เลือก คัดลอก

 3. ในงานนำเสนอ PowerPoint ให้เลือกสไลด์ที่ต้องการคัดลอกตารางลงไป จากนั้นในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณลงบนเวิร์กชีต Excel หรือเอกสาร Word ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ไม่สามารถทำเช่นนี้ใน PowerPoint Online

เมื่อคุณแทรกสเปรดชีต Excel ลงในงานนำเสนอของคุณ สเปรดชีตที่เพิ่มเข้าไปจะกลายเป็นวัตถุ OLE ฝังตัว ดังนั้น ถ้าคุณเปลี่ยน ธีม (สี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์) ของงานนำเสนอของคุณ ธีมนี้จะไม่มีผลกับสเปรดชีตที่คุณแทรกจาก Excel นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถใช้ตัวเลือกใน PowerPoint เพื่อแก้ไขตารางได้เช่นกัน

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการแทรกสเปรดชีต Excel

 2. ไปที่ แทรก > ตาราง แล้วเลือก สเปรดชีต Excel

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ

  หลังจากใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแก้ไขสเปรดชีต Excel หลังจากที่คุณยกเลิกการเลือกแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตาราง

หลังจากที่คุณเพิ่มตารางลงในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือตารางใน PowerPoint เพื่อทำให้การจัดรูปแบบ สไตล์ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดอื่น ๆ ลงในตาราง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแก้ไขสิ่งที่คุณเพิ่มลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ดูเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตาราง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

การเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูปแท็บ แทรก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลื่อนตัวชี้เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก

  • คลิก แทรกตาราง แล้วใส่จำนวนคอลัมน์และแถวในรายการ จำนวนคอลัมน์ และ จำนวนแถว

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ

  หลังจากใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ด้านล่างสุดของตาราง ให้คลิกเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย แล้วกด Tab

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่แล้วเป็นตาราง คุณต้องเพิ่มตารางลงในสไลด์ก่อน แล้วจึงคัดลอกข้อความลงในเซลล์ตาราง

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการคัดลอก

 2. วางตัวชี้ บนเส้นขอบส่วนใหญ่ด้านนอกของตาราง (แต่ไม่ได้อยู่ บนจุด), จากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว กด CTRL C.

 3. ย้ายไปยังสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง จากนั้นกด CTRL-V

  หมายเหตุ: 

  • ก่อนที่คุณจะวางตารางลงบนสไลด์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คลิกบนสไลด์นั้น ไม่ใช่บนพื้นที่ที่สำรองไว้ที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับเพิ่มข้อความ

  • คุณยังสามารถคัดลอกทั้งสไลด์ได้ด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ทำซ้ำสไลด์ภายในงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

คุณไม่สามารถคัดลอกการจัดรูปแบบของตารางหนึ่งไปยังอีกตารางหนึ่งโดยตรง แต่คุณสามารถคัดลอกตารางแล้วแทนที่ข้อมูลในเซลล์ได้

 1. คลิกตารางที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. วางตัวชี้ บนเส้นขอบส่วนใหญ่ด้านนอกของตาราง (แต่ไม่ได้อยู่ บนจุด), จากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว กด CTRL C.

 3. ย้ายไปยังสไลด์ที่มีตารางคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบไป จากนั้นกด CTRL-V

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะวางตารางลงบนสไลด์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คลิกบนสไลด์นั้น ไม่ใช่บนพื้นที่ที่สำรองไว้ที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับเพิ่มข้อความ

 4. ปรับเปลี่ยนจำนวนแถวและคอลัมน์ในตารางใหม่เพื่อให้ตรงกับจำนวนแถวและคอลัมน์ในตารางที่มีอยู่

 5. เลือกเซลล์ทั้งหมดในตารางที่มีอยู่แล้ว จากนั้นกด CTRL-C

 6. คลิกในเซลล์ซ้ายบนของตารางใหม่ จากนั้นกด CTRL-V

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการคัดลอกตารางจากเวิร์กชีต Office Excel 2007 ให้คลิกที่เซลล์ซ้ายบนของตารางที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นลากเพื่อเลือกตาราง

  • เมื่อต้องการคัดลอกตารางจากเอกสาร Office Word 2007 ให้คลิกตารางที่คุณต้องการคัดลอกใน Word จากนั้นภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เลือก แล้วคลิก เลือกตาราง

   รูปแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง ของ Word

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  รูป Ribbon ของกลุ่มคลิปบอร์ด

 3. ในงานนำเสนอ Office PowerPoint 2007 ของคุณ ให้เลือกสไลด์ที่ต้องการคัดลอกตารางลงไป จากนั้นในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะวางตารางลงบนสไลด์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คลิกบนสไลด์นั้น ไม่ใช่บนพื้นที่ที่สำรองไว้ที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับเพิ่มข้อความ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนำเสนอของคุณลงบนเวิร์กชีตหรือเอกสารได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วคลิก วาดตาราง

  รูปแท็บ แทรก

  ตัวชี้เปลี่ยนเป็นแบบดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง

 3. เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตตารางด้านนอก ให้ลากตามแนวทแยงมุมเพื่อปรับเป็นขนาดที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิคอลัมน์และแถวขอบ ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มวาดเส้นขอบ คลิกวาดตาราง และใช้ดินสอ ดินสอที่ใช้วาดตาราง แล้ว วาดขอบแผนภูมิคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการภายใน ตาราง แต่ไม่ได้อยู่ บนเส้นขอบตาราง

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  การวาดตาราง

 5. เมื่อคุณวาดตารางเสร็จแล้ว ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถสร้างตารางOffice Excel 2007 ใหม่ในOffice PowerPoint 2007 หรือคุณสามารถคัดลอก และวางตารางจาก Office Excel 2007 หรือ Office 2007 ของ Word ที่มีอยู่ลงในงานนำเสนอของคุณ

เมื่อคุณแทรกตาราง Office Excel 2007 ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานของตาราง Excel ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยน ธีม ของงานนำเสนอ ธีมที่นำไปใช้ในตารางจะไม่ได้รับการอัปเดต เนื่องจากตารางเป็น วัตถุฝังตัว OLE อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ไขตารางโดยใช้ตัวเลือกใน Office PowerPoint 2007 ได้

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วคลิก สเปรดชีต Excel

  รูปแท็บ แทรก

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ

  หลังจากใส่ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกตาราง

เมื่อต้องการแก้ไขตาราง Excel หลังจากที่คุณคลิกภายนอกตารางแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝังเนื้อหา รวมถึงตาราง Office Excel 2007 ในสไลด์ Office PowerPoint 2007 ให้ดู สร้าง เปลี่ยน หรือลบวัตถุ OLE

ด้านบนของหน้า

 1. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม วาดเส้นขอบ ให้คลิก ยางลบ หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะ เครื่องมือวาด ใช้งานอยู่

  แท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

  ตัวชี้เปลี่ยนเป็นยางลบแอ ยางลบที่ใช้วาดตาราง

 2. คลิกเส้นที่คุณต้องการลบ

 3. เมื่อคุณลบเส้นเสร็จแล้ว ให้คลิกข้างนอกตาราง

ด้านบนของหน้า

สไตล์ตาราง (หรือสไตล์ด่วน) เป็นชุดตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ รวมถึงชุดสีที่ได้มาจาก สีของธีม ของงานนำเสนอ ตารางใดๆ ที่คุณเพิ่มจะนำสไตล์ตารางไปใช้โดยอัตโนมัติ รูปภาพขนาดย่อของสไตล์ตารางจะปรากฏในแกลเลอรี สไตล์ด่วน ในกลุ่ม สไตล์ตาราง เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถเห็นผลที่ลักษณะด่วนมีต่อตารางของคุณ

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการนำลักษณะตารางใหม่หรือลักษณะตารางอื่นไปใช้

 2. ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกสไตล์ของตารางที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมลักษณะตาราง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อของลักษณะด่วน คุณสามารถเห็นผลที่ลักษณะด่วนมีต่อตารางของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเอาสไตล์ตาราง ภายใต้เครื่องมือตาราง บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กล้างตาราง

  • ถ้าคุณต้องการแก้ไขตารางของคุณ โดยใช้ PowerPoint รุ่นก่อนหน้าหลังจากคุณคลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม ไม่ใช้สไตล์ภายใต้ที่ตรงกันที่ดีที่สุดสำหรับเอกสาร ยกเว้นสองจุดแรกทางด้านซ้าย (ลักษณะไม่ใช่ ไม่มี ตาราง และไม่มีเส้นตารางสไตล์ ) ส่วนใหญ่สไตล์ภายใต้การตรงกันที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารที่ ทำให้ตารางจะถูกแปลงเป็นรูปภาพเมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

  • คุณยังสามารถเปลี่ยนเค้าร่างหรือเส้นขอบของตาราง หรือเพิ่มการเติมหรือเอฟเฟ็กต์ลงในเซลล์ของตารางได้อีกด้วย

  • ข้อความในตารางจะไม่ปรากฏบนแท็บ เค้าร่าง (ในบานหน้าต่างด้านซ้ายสุดในหน้าต่างโปรแกรม ในมุมมองปกติ) เฉพาะข้อความในข้อความ พื้นที่ที่สำรองไว้ เท่านั้นที่จะปรากฏบนแท็บ เค้าโครง

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของข้อความในเซลล์ตารางหรือทั้งตาราง ให้เลือกตัวเลือกบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร หรือตัวเลือกภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะอักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×