การเพิ่มตารางลงในคิวรีใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คิวรีส่วนใหญ่จะใช้หลายตาราง หลายคิวรี หรือรวมทั้งสองอย่างเป็นแหล่งระเบียน ตัวช่วยสร้างคิวรีเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างคิวรีแบบหลายแหล่ง

เมื่อใช้หลายตาราง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาเกี่ยวข้อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตารางที่เกี่ยวข้อง

 1. คลิกแท็บ สร้าง คลิก ตัวช่วยสร้างคิวรี

 2. เลือกตัวช่วยสร้างคิวรีอย่างง่ายและคลิกตกลง

 3. ในรายการ ตาราง/คิวรี และเลือกตารางแรกที่คุณต้องการใช้


  ตัวช่วยสร้างคิวรี

 4. ในบานหน้าต่างเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน คลิกเขตข้อมูลแรกที่คุณต้องการใช้ในแบบสอบถาม แล้วคลิก ปุ่ม ลูกศรขวา ทำซ้ำเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลอื่นจากตารางนั้นไปยังบานหน้าต่างเขตข้อมูลที่เลือก

 5. เปิดรายการ ตาราง/คิวรี และเลือกตารางหรือคิวรีที่สอง

  สิ่งสำคัญ: ตารางคุณใช้ในคิวรีชนิดนี้ต้องเข้าร่วมในความสัมพันธ์โดยตรง หรือโดยอ้อม

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจากตารางที่สอง และคลิก ถัดไป

 7. เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ใส่ชื่อสำหรับคิวรีและคลิก เสร็จสิ้น

ดูวิธีการจำกัดจำนวนรายการในคิวรีที่มีหลายตารางในการรวมตารางและคิวรี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×