การเพิ่มตัวแทนข้อความด้วยข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวมของข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

เพิ่มตัวแทนข้อความแล้ว เพิ่มข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

เพิ่มตัวแทนข้อความเป็นข้อความพร้อมท์แบบกำหนดเองในเค้าโครงมาตรฐาน

ภาพรวมของข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

ถ้าคุณได้สร้างเทมเพลตสำหรับผู้อื่นสามารถใช้เพื่อสร้างงานนำเสนอใหม่ คุณสามารถเขียนทับข้อความในเริ่มต้นพื้นที่ที่สำรองไว้ โดยการเพิ่มข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง ข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองสามารถอธิบาย หรือระบุข้อมูลที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เทมเพลตของคุณใส่ลงในข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้

หมายเหตุ: มีข้อแตกต่างระหว่างลักษณะที่คุณใช้ตัวแทนข้อความกับใช้กล่องข้อความในมุมมองต้นแบบภาพนิ่ง กล่าวคือ

 • เมื่อคุณต้องการให้ผู้ใช้แม่แบบของคุณใส่ข้อมูลชนิดเฉพาะเจาะจงลงในพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้เพิ่มตัวแทนข้อความจากภายในมุมมองต้นแบบภาพนิ่ง ข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองในตัวแทนข้อความจะหายไปเมื่อผู้ใช้เริ่มพิมพ์

 • เมื่อคุณต้องเทมเพลตมีถาวร และแก้ไขข้อความเพิ่มกล่องข้อความในมุมมองต้นแบบสไลด์

 • ถ้าคุณเพิ่มกล่องข้อความในมุมมองปกติ ข้อความนั้นจะสามารถถูกแก้ไขโดยผู้ใดก็ได้

เทมเพลใบรับรองที่แสดงด้านล่าง เขียนแก้ไขตัวแทนข้อความเพื่อใส่ข้อความที่จะพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถใส่วันที่ของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่นชื่อ Enter player นี่ใส่ชื่อของ coach นี่Enter ต่อไปนี้พิธีและปี

ตัวแทนข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

ทีมฟุตบอลใดๆ สามารถใช้แม่แบบประกาศนียบัตรแห่งความสำเร็จนี้ได้อย่างง่ายดายโดยเพียงแค่กำหนดข้อความในตัวแทนข้อความเอง ข้อดีของข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองคือจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่ต้องการให้ใส่ได้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเค้าโครง นำไปใช้กับสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งในงานนำเสนอของคุณ แล้วย้อนกลับ และเพิ่ม หรือเปลี่ยนข้อความพร้อมท์ของแบบกำหนดเองในเค้าโครง คุณต้องนำเค้าโครงลงในสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูแก้ไข และนำเค้าโครงสไลด์

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มตัวแทนข้อความ แล้วเพิ่มข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

เคล็ดลับ: ขณะกำลังสร้างแม่แบบ คุณอาจต้องการเพิ่มตัวแทนข้อความที่ไม่ใช่ตัวแทนข้อความมาตรฐานที่มีอยู่ในเค้าโครง เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้เพิ่มตัวแทนข้อความใหม่ แล้วเพิ่มข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่มีต้นแบบและเค้าโครงภาพนิ่ง ให้คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการเพิ่มตัวแทนข้อความและพร้อมท์ที่กำหนดเอง

 3. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม เค้าโครงต้นแบบ ให้คลิก แทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วคลิก ข้อความ

  แทรกตัวแทนข้อความ

 4. คลิกตัวชี้เมาส์ และลากเพื่อวาดตัวแทนข้อความที่คุณต้องการ

 5. เน้นข้อความเริ่มต้นในพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วแทนที่ด้วยข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้ามีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยซึ่งคุณไม่ต้องการปรากฏอยู่หน้าข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองของคุณ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก และในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรลงถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วคลิก ไม่มี

 6. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองลงในตัวแทนข้อความในเค้าโครงมาตรฐาน

เค้าโครงมาตรฐานที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะมีพื้นที่ที่สำรองไว้ที่มีข้อความเริ่มต้น เช่น คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องต้นแบบ หรือ คลิกเพื่อเพิ่มลักษณะชื่อเรื่องย่อย ให้ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อกำหนดข้อความนั้นเอง

 1. ในมุมมอง ต้นแบบภาพนิ่ง ให้คลิกตัวแทนข้อความเริ่มต้น แล้วแทนที่ข้อความที่มีอยู่นั้นด้วยข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองของคุณ

 2. เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองปกติเพื่อดูข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองใหม่ของคุณ บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณไปที่มุมมองปกติ ผู้ใช้แม่แบบของคุณจะสามารถคลิกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้และแทนที่ข้อความแนะนำนั้นได้ด้วยเนื้อหาของพวกเขาเอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×