การเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) (RSS Feed)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Really Simple Syndication (RSS) เป็นวิธีที่ผู้ประกาศเนื้อหาใช้ในการจัดหาข่าวสาร บล็อก และเนื้อหาอื่นๆ ให้แก่สมาชิก คุณสามารถเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) โปรดของคุณเป็นการสมัครสมาชิกใน Microsoft Office Outlook 2007 ได้ ทั้งนี้มีวิธีการหลายวิธีในการเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed)

ในบทความนี้

RSS คืออะไร

เพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ผ่าน Windows Internet Explorer 7

เพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ผ่าน Microsoft Office Outlook 2007 กล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

เพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ที่ส่งถึงคุณในข้อความอีเมลเชิญให้ใช้งานร่วมกัน

RSS คืออะไร

RSS เป็นวิธีที่สะดวกง่ายดายสำหรับผู้ประกาศเนื้อหาในการกระจายข้อมูลในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน รูปแบบแฟ้ม XML ที่เป็นมาตรฐานจะอนุญาตให้มีการประกาศข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว จากนั้นจึงสามารถดูได้ด้วยหลายๆ โปรแกรม เช่น Microsoft Office Outlook 2007 ตัวอย่างทั่วไปของเนื้อหา RSS ได้แก่ แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น พาดหัวข่าวที่ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของ RSS ก็คือ การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งบนเว็บมาไว้ในที่เดียวกัน คุณไม่จำเป็นต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อดูข่าว รายงานสภาพอากาศ บล็อก และข้อมูลอื่นๆ อีกต่อไป เมื่อใช้ RSS จะมีการจัดส่งสรุปเนื้อหาให้แก่คุณ แล้วคุณจึงค่อยตัดสินใจว่าคุณต้องการอ่านบทความใดโดยคลิกที่การเชื่อมโยง

ข้อความ RSS

กลไกการนำส่งเนื้อหา RSS จะเรียกว่าตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) (RSS Feed) ซึ่งจะมีตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) อยู่เป็นจำนวนมากที่ประกอบด้วยพาดหัวข่าว หรือสรุปเนื้อหาสั้นๆ พร้อมด้วยการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลเดิม โดยตัวดึงข้อมูลนี้ยังสามารถเก็บเนื้อหาที่สมบูรณ์ และรวมสิ่งที่แนบได้แทบทุกชนิด นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นที่ใช้เรียกตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) คือ ตัวดึงข้อมูลเว็บ (Web Feed) ตัวดึงข้อมูล XML (XML Feed) แชนเนล RSS และเนื้อหาโดยย่อ

คุณสามารถค้นพบตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ใหม่ในหลายวิธี บนเว็บไซต์ที่เสนอคุณลักษณะนี้ คุณจะเห็น รูปปุ่ม , ปุ่ม RSS หรือ ปุ่ม XML ในเว็บเบราว์เซอร์บางชนิด เช่น Microsoft Windows Internet Explorer 7 เมื่อคุณคลิกปุ่มเหล่านี้ คุณจะสามารถสมัครรับตัวดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่ที่อยู่อินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า URL ของตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ลงใน Outlook ได้โดยตรง

บุคคลอื่นสามารถใช้แต่ละการเชื่อมโยง RSSร่วมกันกับคุณผ่านทาง Outlook ได้ เมื่อคุณได้รับการร้องขอให้ใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ร่วมกัน คุณสามารถเพิ่มตัวดึงข้อมูลลงในรายการของตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ของคุณเองได้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีนำเข้าคอลเลกชันตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ให้ดูส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนสุดของหน้า

เพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ผ่าน Windows Internet Explorer 7

เมื่อคุณใช้ Windows Internet Explorer 7 และOffice Outlook 2007 คุณสามารถเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS จากโปรแกรมใดก็ได้ รวมถึงดูตัวดึงข้อมูลในโปรแกรมตัวใดตัวหนึ่ง

 1. เมื่อคุณเรียกดูเว็บเพจที่มีข้อมูล RSS รูปปุ่ม ปรากฏใน Windows Internet Explorer ถัดจาก รูปปุ่ม ปุ่ม บ้าน

  ตัวบ่งชี้ตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed)

 2. คลิก รูปปุ่ม

  รายการของตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ที่มีอยู่ทั้งหมดบนเว็บเพจจะแสดงขึ้นมา

 3. คลิกตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ที่คุณต้องการเพิ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิก รูปปุ่ม , ปุ่ม RSS หรือ ปุ่ม XML ในเว็บเพจ

ด้านบนสุดของหน้า

เพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ผ่านทางกล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Office Outlook 2007

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้.

 2. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ให้คลิก สร้าง

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวดึงข้อมูล RSS ใหม่ พิมพ์ หรือกด CTRL + V เพื่อวาง URL ของตัวดึงข้อมูล RSS Http://www.example.com/feed/main.xml เช่น

 4. คลิก เพิ่ม

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ที่ส่งให้คุณในข้อความอีเมลเชิญให้ใช้งานร่วมกัน

 1. เมื่อคุณได้รับคำเชิญให้ใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ร่วมกัน ให้คลิก เปิดตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) นี้

  เพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ในบานหน้าต่างการอ่านจากข้อความอีเมลเชิญให้ใช้งานร่วมกัน

  คุณสามารถคลิกปุ่มที่ด้านบนของบานหน้าต่างการอ่าน หรือถ้าคุณเปิดข้อความอยู่ บนแท็บ ใช้ร่วมกัน ในกลุ่ม เปิด ให้คลิก เพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) นี้

  เพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) จากข้อความอีเมลเชิญให้ใช้งานร่วมกัน

 2. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ( RSS Feed) ลงใน Office Outlook 2007

ด้านบนสุดของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×