การเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS ลงในไซต์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Really Simple Syndication (RSS) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการส่งข้อมูลทั้งในอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต เว็บไซต์หลายเว็บไซต์จะมีตัวดึงข้อมูล RSS ให้บริการ ซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์นั้นได้โดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถสมัครสมาชิกตัวดึงข้อมูล RSS จากไลบรารี รายการ และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถเห็นกิจกรรมต่างๆ เช่น เมื่อมีผู้เพิ่มเอกสารหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการได้อีกด้วย

คุณสามารถใช้ Web Part ตัวแสดง RSS เพื่อแสดงตัวดึงข้อมูล RSS บนไซต์ได้ ตัวดึงข้อมูล RSS และ Web Part ตัวแสดง RSS ทำให้คุณสามารถดูข้อมูลจากหลายๆ แหล่งบนเพจเดียวได้อย่างสะดวก ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม Web Part ตัวแสดง RSS ลงในเพจในเพจใดเพจหนึ่งทำให้คุณสามารถดูตัวดึงข้อมูล RSS จากไซต์ภายนอกที่ให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าวและรายงานอากาศได้ คุณยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในไลบรารี ปฏิทิน และรายการบนไซต์อื่นๆ ได้อีกด้วย

บนความนี้จะแสดงวิธีการเพิ่มและการกำหนดค่า Web Part ตัวแสดง RSS ให้กับเพจ

เมื่อต้องการเพิ่มและกำหนดค่า Web Part ตัวแสดง RSS คุณต้องดำเนินการสองอย่างต่อไปนี้

 1. รับ URL สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS

 2. เพิ่มและกำหนดค่า Web Part ตัวแสดง RSS

ขั้นตอนที่ 1: รับ URL สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS

ขั้นตอนในการรับ URL สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS ของคุณอาจแตกต่างกันไปตามไซต์ที่คุณจะรับ URL

 1. ไปยังเว็บไซต์ เพจ รายการ หรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้ามี Ribbon บนไซต์ ให้คลิกแท็บ เพจไลบรารี หรือ รายการ (ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ส่วนใดของไซต์) แล้วคลิก ตัวดึงข้อมูล RSS เพื่อดูตัวดึงข้อมูล RSS

  • ให้คลิกที่โลโก้ RSS บนเพจนั้นหรือบนแถบเครื่องมือของ Internet Explorer ตัวดึงข้อมูล RSS จะปรากฏขึ้นในเบราว์เซอร์

 3. คลิกขวาลิงก์สมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลนี้ แล้ว คลิ กคุณสมบัติ
  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของตัวดึงข้อมูล RSS

 4. คัดลอกที่อยู่ (URL) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คัดลอกที่อยู่ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: วางที่อยู่นี้ในแผ่นจดบันทึกหรือในเอกสารเปล่าเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกเมื่อทำการกำหนดค่า Web Part ตัวแสดง RSS

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มและกำหนดค่า Web Part ตัวแสดง RSS

 1. ไปที่เพจ Web Part หรือไซต์ซึ่งคุณต้องการเพิ่ม Web Part ตัวแสดง RSS

 2. คลิก แก้ไข บน Ribbon เพื่อแก้ไขเพจนั้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง แก้ไข คุณอาจมีสิทธิ์ไม่เพียงพอสำหรับการเพิ่ม Web Part ลงในเพจ

 3. คลิกแท็บแทรก บน ribbon แล้ว คลิ กWeb part สำหรับปุ่ม

 4. ภายใต้ ประเภท ให้เลือก Rollup เนื้อหา แล้วหา ตัวแสดง RSS เลือก Web Part ตัวแสดง RSS แล้วคลิก เพิ่ม ตามค่าเริ่มต้น การดำเนินการนี้จะเพิ่ม Web Part ตัวแสดง RSS ที่ด้านบนของโซน Web Part คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ในภายหลัง

 5. ใน Web Part ตัวแสดง RSS ให้คลิกที่การเชื่อมโยง เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือตัวแสดง RSS ให้วาง URL สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS ในกล่อง URL ของตัวดึงข้อมูล RSS

  บานหน้าต่างเครื่องมือตัวแสดง RSS

 7. ในกล่อง ขีดจำกัดของตัวดึงข้อมูล ให้ระบุจำนวนรายการที่คุณต้องการให้ตัวแสดงสามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง

 8. ถ้าจำเป็น ให้ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆ ของ Web Part

 9. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง ตัวดึงข้อมูล RSS จะแสดงขึ้นใน Web Part

ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RSS และการใช้ตัวดึงข้อมูล RSS ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×