การเพิ่มฐานข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีMicrosoft SharePoint Designer 2010 คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ตลอดจน Microsoft SQL Server, Oracle ฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึง โดยใช้โพรโทคอลOLE DB ที่หลากหลาย ตามค่าเริ่มต้น ไซต์ Microsoft SharePoint ของคุณไม่ประกอบด้วยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใด ๆ เมื่อต้องการเข้าถึงฐานข้อมูล บุคคลที่มีสิทธิ์เพียงพอที่ต้องสร้างการเชื่อมต่อ

บทความนี้แสดงวิธีการสร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล นั้นยังแสดงวิธีการสร้างคำสั่ง Structured Query Language (SQL) แบบกำหนดเองและวิธีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติแหล่งข้อมูลของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีอยู่ในรายการแหล่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ: ตัวเลือกเดียวลงบนเป็นฟีเจอร์ที่เลิกในSharePoint Designer 2010 และดังนั้น ไม่ควรใช้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ด้วยการบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้สตริเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง

สร้างคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง

แก้ไขคุณสมบัติแหล่งข้อมูลของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีอยู่

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

มีบางสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล คุณจำเป็นต้องทราบว่า คุณกำลังทำงานบนไซต์Microsoft SharePoint Foundation ไซต์ หรือไซต์Microsoft SharePoint Server 2010 ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่ฐานข้อมูลของคุณอยู่ ตัวให้บริการข้อมูลที่คุณใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ และชนิดของการรับรองความถูกต้องที่คุณต้องการใช้ ถ้าคุณกำลังใช้สตริงการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของคุณ คุณยังต้องการทราบว่าสตริงการเชื่อมต่อ สำหรับความช่วยเหลือ ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ฉันมีชนิดของฐานข้อมูล

ด้วยSharePoint Designer 2010 คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วเชื่อมต่อ กับฐานข้อมูลใด ๆ ที่อยู่บน Microsoft SQL Server 2000 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า (SQL Server 2005 และ SQL Server 2008), หรือแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่ใช้โพรโทคอล OLE DB ถ้าคุณทราบว่าสตริงการเชื่อมต่อ คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ยังอย่างรวดเร็ว

ตัวให้บริการข้อมูลใดที่ฉันต้องการใช้

ด้วยSharePoint Designer 2010 คุณสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยใช้ตัวให้บริการข้อมูลที่แตกต่างกันสามใดก็ ตัวให้บริการข้อมูลเหล่านี้ไม่เหมือนกัน ตัวอย่าง Microsoft SQL Server 2000 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะ OLE DB เข้ากันได้ และสามารถเข้าถึงได้ โดยใช้ตัวให้บริการ Microsoft .NET Framework ข้อมูล OLE DB สำหรับ อย่างไรก็ตาม ให้บริการข้อมูลของ Microsoft .NET Framework สำหรับ SQL Server โดยเฉพาะอย่างยิ่งออกแบบมาเพื่อทำงานกับ Microsoft SQL Server 2000 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า และอาจมีตัวเลือกที่ดีถ้าฐานข้อมูลของคุณอยู่บนที่ใดที่หนึ่งในสองเซิร์ฟเวอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ตัวให้บริการข้อมูลเป็นคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ลูกค้าซึ่งในกรณีนี้ของSharePoint Designer 2010 นั่นคือการสื่อสารกับฐานข้อมูล แรก ระบบการจัดการฐานข้อมูลแต่ละรายการไม่ซ้ำกัน และแต่ละมีภาษาการเขียนโปรแกรมของคุณเองสำหรับการเข้าถึง และอัปเดตข้อมูล ODBC ถูกหนึ่งครั้งแรกเพื่อกำหนดมาตรฐานการเข้าถึงระบบการจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลายที่หลากหลาย มุมมองข้อมูลไม่สนับสนุนผู้ให้บริการ ODBC OLE DB ถูกนำมาใช้หลัง ODBC เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเข้าถึงฐานข้อมูล ฐานข้อมูล ODBC ตามกฎระเบียบจำนวนมากจะ OLE DB ตามกฎระเบียบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการข้อมูลใดจะใช้ ดูแผนภูมิต่อไปนี้

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เป็น...

ใช้...

Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 หรือ Microsoft SQL Server 2008

ให้บริการข้อมูล Microsoft .NET Framework สำหรับ SQL Server

เข้ากันได้กับ OLE DB

Microsoft .NET Framework ตัวให้บริการข้อมูลสำหรับ OLE DB

Oracle

ให้บริการข้อมูล Microsoft .NET Framework สำหรับ Oracle

ODBC เข้ากันได้

Microsoft .NET Framework ตัวให้บริการข้อมูลสำหรับ ODBC

หมายเหตุมุมมองข้อมูลสนับสนุน ODBC ผู้ให้บริการสำหรับฐานข้อมูลการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล รวมถึง MySQL ชนิดใดก็ ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล คุณควรไม่สนใจตัวเลือกสำหรับการใช้ผู้ให้บริการ ODBC

วิธีการรับรองความถูกต้องอะไรที่ไม่ต้องการใช้

คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือ โดยใช้สตริงการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองอย่างใดอย่างหนึ่ง

กล่องโต้ตอบ กำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
วิธีการรับรองความถูกต้องที่มีอยู่ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

วิธีการรับรองความถูกต้องที่คุณต้องจะถูกกำหนดในส่วนตามชนิดของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังใช้และตัวให้บริการข้อมูลที่คุณกำลังใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรับรองความถูกต้องที่จะใช้ ดูแผนภูมิต่อไปนี้

ถ้าไซต์ของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้...

และผู้ให้บริการข้อมูลของคุณเป็น...

ดูส่วน...

Microsoft SharePoint Foundation 2010
— or —

Office SharePoint Server 2010

ให้บริการข้อมูล Microsoft .NET Framework สำหรับ SQL Server
นั่นคือหรือนั่นคือ
ให้บริการข้อมูล Microsoft .NET Framework สำหรับ OLE DB

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ด้วยการบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

Microsoft SharePoint Foundation 2010
— or —

Office SharePoint Server 2010

ให้บริการข้อมูล Microsoft .NET Framework สำหรับ Oracle

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้สตริเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ด้วยการบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ด้วยการบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านSharePoint Designer 2010 สร้างการเชื่อมต่อที่ยึดตาม SQL สตริงที่เก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล (กระบวนการที่เรียกว่าการรับรองความถูกต้อง SQL) ถ้าไซต์ของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Microsoft SharePoint Foundation 2010 นี่คือตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการสร้างเป็นสตริงการเชื่อมต่อ

คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยใช้สตริเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้สตริงการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 1. คลิกแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บแหล่งข้อมูล ใน ribbon ในกลุ่มใหม่ คลิกเชื่อมต่อฐานข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล บนแท็บต้นฉบับ คลิกกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

 4. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ภายใต้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ในกล่องชื่อเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของคุณอยู่ที่

 5. ในกล่องชื่อผู้ให้บริการ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ภายนอก คลิกให้บริการข้อมูล Microsoft .NET Framework สำหรับ SQL Server

  • ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอกที่ OLE DB เข้ากันได้กับ รวมถึงเวอร์ชันของ SQL อื่นนอกเหนือจาก Microsoft SQL เช่น MySQL คลิกMicrosoft .NET Framework ตัวให้บริการข้อมูลสำหรับ OLE DB

 6. ภายใต้การรับรองความถูกต้อง คลิกบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเชื่อมต่อข้อมูลนี้

 7. ในกล่องUser name พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณ

 8. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ

 9. คลิก ถัดไป

  สิ่งสำคัญ: เนื่องจากการรับรองความถูกต้อง SQL จะบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นข้อความในการเชื่อมต่อข้อมูล ผู้ใช้ใด ๆ ที่ มีสิทธิ์ในการเปิดไซต์ในSharePoint Designer 2010 สามารถดูข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ คำเตือนด้านความปลอดภัยจะแจ้งให้คุณทราบว่า จะถูกบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นข้อความในการเชื่อมต่อข้อมูล และว่า สมาชิกของไซต์อื่นสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้ ถ้าคุณต้องการให้สมาชิกไซต์อื่น ๆ ในการเข้าถึงฐานข้อมูล โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน คลิกตกลง ถ้าคุณไม่ต้องการให้สมาชิกของไซต์อื่น ๆ ในการเข้าถึงฐานข้อมูล โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน คลิกยกเลิก

 10. ในรายการฐานข้อมูล คลิกฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูล แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในเลือกตารางหรือมุมมอง คลิกตาราง หรือมุมมองที่คุณต้องการจากรายการ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น ที่บันทึกไว้

   โดยใช้ตัวเลือกนี้ คุณสร้างคิวรีเริ่มต้นที่เลือกระเบียนทั้งหมดในตารางหรือมุมมอง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณคลิกเสร็จสิ้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนคิวรีเริ่มต้น ด้วยการคลิกเขตข้อมูลกรอง และเรียงลำดับ ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความสร้างแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

  • คลิกเลือก อัปเด แทรก ระบุแบบกำหนดเอง และลบคำสั่งที่ใช้ SQL หรือ stored procedure แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานตัวเลือกเปิดใช้งานการสนับสนุนแบบสอบถามปรับปรุง ในการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint

   โดยใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถสร้างคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง เมื่อคุณคลิกเสร็จสิ้น เปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบนี้ คุณสามารถสร้างคำสั่ง และเพิ่มพารามิเตอร์ หลังจากที่คุณสร้างคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง คุณสามารถแก้ไขแบบสอบถามได้ โดยการคลิกแก้ไขแบบสอบถามแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เห็นคำสั่ง SQL แบบกำหนดเองที่สร้างในภายหลังในบทความนี้

 11. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล คลิกที่แท็บทั่วไป พิมพ์ชื่อสำหรับแหล่งข้อมูล นั้นแล้ว คลิกตกลง

  เชื่อมต่อฐานข้อมูลใหม่ในตอนนี้ปรากฏในรายการแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับแอเซิร์ฟเวอร์ภายนอกที่ติดตั้ง SQL Server ดูให้แน่ใจว่ารับรองความถูกต้องของ SQL Server ถูกเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์นั้น

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้สตริเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง

สตริงการเชื่อมต่อแบบแสดงข้อมูลที่แอปพลิเคชันหรือผู้ให้บริการจำเป็นต้องใช้สื่อสารกับแหล่งข้อมูล สตริงการเชื่อมต่อมักจะจัดหาตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเฉพาะเจาะจงจะใช้ และข้อมูลการรับรองความถูกต้อง ด้วยสตริเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง คุณสามารถระบุสตริงการเชื่อมต่อที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

 1. คลิกแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บการเชื่อมต่อข้อมูล ในกลุ่มใหม่ คลิกเชื่อมต่อฐานข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล บนแท็บต้นฉบับ คลิกกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

 4. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมายสตริงการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองใช้ แล้ว คลิ กแก้ไข

 5. ในกล่องโต้ตอบการแก้ไขสตริงการเชื่อมต่อ ในรายชื่อผู้ให้บริการ คลิกตัวให้บริการข้อมูลที่คุณต้องการใช้

 6. ในกล่องข้อความสตริงการเชื่อมต่อ พิมพ์สตริงการเชื่อมต่อของคุณ

  ตัวอย่างของสตริงการเชื่อมต่อตัว OLE DB:

  ผู้ให้บริการ = myProvider แหล่งข้อมูล = myPath แค็ตตาล็อกเริ่ม = catalogName

  Id ผู้ใช้ = username รหัสผ่านผ่าน =

  ตัวอย่างของสตริงที่เชื่อมต่อ Oracle:

  แหล่งข้อมูล = myDatabase Id ผู้ใช้ = username

  รหัสผ่าน =ผ่าน ความปลอดภัยแบบรวม =ไม่ใช่

  ตัวอย่างของสตริงการเชื่อมต่อใน SQL Server:

  แหล่งข้อมูล = myServerAddress แค็ตตาล็อกเริ่ม = myDataBase Id ผู้ใช้ = username รหัสผ่านผ่าน =

 7. คลิก ตกลง

 8. คลิก ถัดไป

 9. ในรายการฐานข้อมูล คลิกฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูล แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกเลือกตารางหรือมุมมอง แล้วคลิกตาราง หรือมุมมองที่คุณต้องการจากรายการ และคลิกเสร็จสิ้น ที่บันทึกไว้

   โดยใช้ตัวเลือกนี้ คุณสร้างการเชื่อมต่อเริ่มต้นไปยังตารางหรือมุมมอง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณคลิกเสร็จสิ้น คุณสามารถระบุแบบสอบถาม ด้วยการคลิกเขตข้อมูลกรอง และเรียงลำดับ ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความสร้างแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล

  • คลิกเลือก อัปเด แทรก ระบุแบบกำหนดเอง และลบคำสั่งที่ใช้ SQL หรือ stored procedure แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้เปิดใช้งานตัวเลือกเปิดใช้งานการสนับสนุนแบบสอบถามอัปเดตข้อมูล ในการดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint

   โดยใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถสร้าง หรือแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง เมื่อคุณคลิกเสร็จสิ้น เปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบนี้ คุณสามารถสร้างคำสั่ง และเพิ่มพารามิเตอร์ หลังจากที่คุณสร้างคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง คุณสามารถแก้ไขแบบสอบถามได้ โดยการคลิกแก้ไขแบบสอบถามแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เห็นคำสั่ง SQL แบบกำหนดเองที่สร้างในภายหลังในบทความนี้

 10. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล คลิกที่แท็บทั่วไป พิมพ์ชื่อสำหรับแหล่งข้อมูล นั้นแล้ว คลิกตกลง

  เชื่อมต่อฐานข้อมูลใหม่ในตอนนี้ปรากฏในรายการแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ภายนอกเรียกใช้ SQL Server ให้แน่ใจว่ารับรองความถูกต้อง SQL Server ที่ ถูกเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ที่

 • ถ้าคุณไม่สามารถใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL Server บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ SQL Server ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดียวเข้าสู่ระบบรับรองความถูกต้องถูกเปิดใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ไซต์ SharePoint ของคุณอยู่

ด้านบนของหน้า

สร้างคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง

เมื่อคุณคลิกตัวเลือกหรือระบุเลือกแบบกำหนดเอง อัปเด แทรก และลบคำสั่งที่ใช้ SQL หรือ stored procedure แล้ว คลิกเสร็จสิ้นการ ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบนี้ คุณสามารถสร้างคำสั่ง SQL แบบกำหนดเองเพื่อเรียกดู หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูล

มีสี่แท็บในกล่องโต้ตอบแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง แต่ละรายการที่สอดคล้องกับคำสั่ง SQL ทั่วไป คือ:

 • เลือก     ใช้คำสั่งที่เลือกเพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากตาราง

 • อัปเดต     ใช้คำสั่ง UPDATE การปรับเปลี่ยนข้อมูลในตาราง

 • แทรก     ใช้คำสั่ง INSERT INTO เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่ลงในตาราง

 • ลบ     ใช้คำสั่งลบเพื่อลบแถวจากตาราง

กระบวนเก็บ รายการแสดงทั้งหมดของกระบวนงานที่เก็บที่พร้อมใช้งานในฐานข้อมูลที่คุณกำลังเชื่อมต่อ

เมื่อเปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง คำสั่งใด ๆ แล้วนำไปใช้กับข้อมูลปรากฏในกล่องคำสั่ง SQL ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ด้วยการคลิกเลือกตารางหรือมุมมอง เพื่อเลือกตาราง และในภายหลังคุณตัดสินใจที่จะแก้ไขคำสั่ง select คุณเห็นคำสั่งต่อไปนี้ในกล่องคำสั่ง SQL บนแท็บเลือก:

เลือก * จาก dbo [your_table_name]

เครื่องหมายดอกจันในคำชี้แจงนี้คือ อักขระสัญลักษณ์บัตรซึ่งหมายความว่าทั้งหมด คำสั่ง SQL นี้หมายความว่าเลือกทั้งหมดของเขตข้อมูลสำหรับระเบียนจากตารางที่ระบุนี้ทั้งหมด เมื่อต้องการแก้ไขคำสั่ง คลิกคำสั่งแก้ไข เพื่อเปิดคำสั่งและตัวแก้ไขพารามิเตอร์

กล่องโต้ตอบ 'ตัวแก้ไขพารามิเตอร์คำสั่ง'

แก้ไขแบบสอบถาม SQL โดยพิมพ์โดยตรงในกล่องเลือกคำสั่ง

เพิ่มพารามิเตอร์ SQL

คุณยังสามารถสร้างพารามิเตอร์สำหรับแบบสอบถาม SQL ของคุณ ด้วยการคลิกเพิ่มพารามิเตอร์

SQL ควรจะใช้พารามิเตอร์ใดก็ได้ที่คุณอาจใช้สตริงที่คิวรี ข้อความหมายในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว เนื่องจากการใช้สตริงรูปแบบสอบถามในคำสั่ง SQL สร้างเสี่ยงด้านความปลอดภัย พารามิเตอร์ SQL จำเป็นในSharePoint Designer 2010 เมื่อใดก็ ตามที่คุณสร้างคำสั่ง SQL ที่ดึงข้อมูลที่ถูกกรองจากแหล่งข้อมูล

ตัวอย่าง Northwind Traders คือ บริษัท gourmet อาหารแจกจ่าย พวกเขาจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจของพวกเขาทั้งหมดในฐานข้อมูลยึดตาม SQL เมื่อพวกเขาสามารถดึงรายการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากตารางผลิตภัณฑ์ คิวรี SQL ผลลัพธ์มีลักษณะดังนี้:

เลือก * จาก dbo [ผลิตภัณฑ์]

คำสั่ง SQL นี้ดึงข้อมูลทั้งหมดของระเบียนในตาราง product Northwind ต้องการเรียกใช้รายการตัวกรองที่มีเฉพาะรายการที่ไม่อยู่หุ้น ตารางประกอบด้วยเขตข้อมูล UnitsInStock ใช้ SQL ดั้งเดิม คำสั่งที่จะเรียกใช้รายการนี้มีลักษณะดังนี้:

เลือก * จาก dbo [ผลิตภัณฑ์] ตำแหน่งที่ UnitsInStock = '0'

การ

'0'

ในคำชี้แจงนี้เป็นสตริคิวรี สตริงที่คิวรีนี้ควรถูกแทนที่ ด้วยตัวแปร ตัวอย่างนี้ คุณต้องการสร้างตัวแปรที่เรียกว่า OutOfStock คำสั่ง SQL ใหม่มีลักษณะดังนี้:

เลือก * จาก dbo [ผลิตภัณฑ์] ตำแหน่งที่ UnitsInStock = @OutOfStock

เมื่อต้องการสร้างคำสั่ง SQL โดยใช้ตัวแปร OutOfStock ในตัวอย่างนี้ ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้:

 1. ในคำสั่งและตัวแก้ไขพารามิเตอร์ กล่องโต้ตอบ ในกล่องเลือกคำสั่ง พิมพ์สตริต่อไปนี้:

เลือก * จาก dbo [ผลิตภัณฑ์] ตำแหน่งที่ UnitsInStock = @OutOfStock

 1. ภายใต้พารามิเตอร์ คลิกเพิ่มพารามิเตอร์

 2. ตัวแปรที่คุณต้องการกำหนดเป็น OutOfStock ดังนั้น ในคอลัมน์ชื่อ พิมพ์OutOfStock

 3. ในรายการแหล่งข้อมูลพารามิเตอร์ คลิกไม่มี

 4. เนื่องจากค่าที่คุณต้องการให้ตรงกับเป็น 0 ในกล่องค่าเริ่มต้น พิมพ์0

  ตัวแก้ไขพารามิเตอร์และคำสั่งที่มีคำสั่งพารามิเตอร์ SQL

 5. คลิก ตกลง

  ตอนนี้คุณสามารถดูคำสั่ง SQL ใหม่ในกล่องโต้ตอบแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบ 'แก้ไขคำสั่ง SQL ที่กำหนดเอง' ที่มีคำสั่ง SQL

 6. คลิก ตกลง อีกครั้ง

  ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล ปุ่มแก้ไขแบบสอบถามแบบกำหนดเอง ปรากฏขึ้นบนแท็บต้นฉบับ

  กล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติแหล่งข้อมูล' ที่มีปุ่ม 'แก้ไขแบบสอบถามแบบกำหนดเอง'

ด้านบนของหน้า

แก้ไขคุณสมบัติแหล่งข้อมูลของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีอยู่

หลังจากที่คุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล คุณสามารถปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อตลอดเวลาในภายหลัง ตัวอย่าง คุณอาจต้องสร้างแบบสอบถามใหม่ ปรับเปลี่ยนการ หรือสร้างคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง

 1. คลิกแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทาง

  รายการของการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลทั้งหมดปรากฏด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. คลิกแหล่งข้อมูลจากรายการ

  ถ้าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ใช้แบบสอบถาม SQL แบบกำหนดเอง กล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล มีลักษณะเช่นเดียวกับในภาพประกอบต่อไปนี้

  กล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติแหล่งข้อมูล' ที่มีปุ่ม 'แก้ไขแบบสอบถามแบบกำหนดเอง'

 3. ถ้าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใช้แบบสอบถาม SQL แบบกำหนดเอง กล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล มีลักษณะเช่นเดียวกับในภาพประกอบต่อไปนี้

  กล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติแหล่งข้อมูล' ที่มีส่วนแบบสอบถาม

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติแหล่งข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าไม่มีพื้นที่คิวรี ที่ มีปุ่ม คลิกปุ่มเหล่านั้น เพื่อเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูล หรือเพื่อสร้าง หรือปรับเปลี่ยนกรองหรือเรียงลำดับ

  • ถ้าไม่มีพื้นที่คิวรี ที่ มีปุ่ม คลิกกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้แบบสอบถาม SQL แบบกำหนดเองเพื่อเชื่อมต่อ หลังจากที่คุณคลิกกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล คลิกถัดไป

   สิ่งสำคัญ: เนื่องจากการรับรองความถูกต้อง SQL จะบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นข้อความในการเชื่อมต่อข้อมูล ผู้ใช้ใด ๆ ที่ มีสิทธิ์ในการเปิดไซต์ในSharePoint Designer 2010 สามารถดูข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ คำเตือนด้านความปลอดภัยจะแจ้งให้คุณทราบว่า จะถูกบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นข้อความในการเชื่อมต่อข้อมูล และว่า สมาชิกของไซต์อื่นสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้ ถ้าคุณต้องการให้สมาชิกไซต์อื่น ๆ ในการเข้าถึงฐานข้อมูล โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน คลิกตกลง ถ้าคุณไม่ต้องการให้สมาชิกของไซต์อื่น ๆ ในการเข้าถึงฐานข้อมูล โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน คลิกยกเลิก

   ในกล่องโต้ตอบการกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล คลิกกำหนดเองระบุ เลือก อัปเด แทรก และลบคำสั่งที่ใช้ SQL หรือ stored procedure แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

   กล่องโต้ตอบแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง เปิดขึ้น ในกล่องโต้ตอบนี้ คุณสามารถสร้างคำสั่ง SQL แบบกำหนดเองของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคำสั่ง SQL แบบกำหนดเองที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้

  • ถ้าไม่มีปุ่มตัวแก้ไขแบบสอบถามแบบกำหนดเอง คลิกเพื่อเปิดแก้ไขคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถเพิ่ม ปรับเปลี่ยน หรือลบคำสั่ง SQL แบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×