การเพิ่มชุดข้อมูลลงในแผนภูมิของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากสร้างแผนภูมิคุณอาจต้องการเพิ่มชุดข้อมูลเพิ่มเติมลงในแผนภูมิ ชุดข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ของตัวเลขที่มีใส่ในแผ่นงาน และการลงจุดในแผนภูมิ เช่นรายการของกำไรรายไตรมาสธุรกิจ ได้

แผนภูมิใน Office จะสัมพันธ์กับเวิร์กชีต Excel น เสมอแม้ว่าคุณสร้างแผนภูมิของคุณในโปรแกรมอื่นเช่น Word ถ้าแผนภูมิของคุณอยู่บนแผ่นงานเดียวกันกับข้อมูลคุณใช้เพื่อสร้างแผนภูมิ (หรือที่เรียกว่าข้อมูลต้นฉบับ), คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วลากรอบ ๆ ข้อมูลใหม่ใด ๆ บนแผ่นงานเมื่อต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิ ถ้าแผนภูมิของคุณอยู่บนแผ่นงานแยกต่างหาก คุณจำเป็นต้องใช้กล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มชุดข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงคำอธิบายแผนภูมิ ดูเพิ่มคำอธิบายแผนภูมิลงในแผนภูมิ

เพิ่มชุดข้อมูลลงในแผนภูมิบนแผ่นงานเดียวกัน

 1. บนแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลแผนภูมิ ในเซลล์ได้โดยตรงถัดไป หรือต่ำ กว่าข้อมูลต้นฉบับของคุณที่มีอยู่สำหรับแผนภูมิ ใส่ชุดข้อมูลใหม่ที่คุณต้องการเพิ่ม

  ในตัวอย่างนี้ เรามีแผนภูมิที่แสดง 2013 และ 2014 รายไตรมาสข้อมูลยอดขาย และเราได้เพียงชุดข้อมูลใหม่เพิ่มลงในแผ่นงานสำหรับ 2015 โปรดสังเกตว่า แผนภูมิที่ไม่ได้แสดงชุดข้อมูล 2015

  ชุดข้อมูลใหม่ถูกเพิ่มลงในเวิร์กชีต

 2. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

  ข้อมูลต้นฉบับที่แสดงอยู่ในปัจจุบันถูกเลือกไว้บนแผ่นงาน แสดงจุดจับสำหรับปรับขนาด

  คุณสามารถดูว่า ชุดข้อมูล 2015 ถูกเลือก

  แสดงอยู่ในปัจจุบันแหล่งข้อมูลที่เลือก

 3. ในเวิร์กชีต ลากจุดจับปรับขนาดเพื่อรวมข้อมูลใหม่

  เลือกชุดข้อมูลใหม่บนแผ่นงาน

  แผนภูมิจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติและจะแสดงชุดข้อมูลใหม่ที่คุณเพิ่มเข้าไป

  แผนภูมิที่ มีชุดข้อมูลใหม่ถูกเพิ่ม

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแสดง หรือซ่อน ชุดข้อมูลแต่ละรายการที่แสดงในแผนภูมิของคุณ (โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล), ดู:

เพิ่มชุดข้อมูลลงในแผนภูมิบนแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก

ถ้าแผนภูมิของคุณอยู่บนเวิร์กชีตที่แยกต่างหาก ลากอาจไม่เป็นวิธีดีที่สุดในการเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ ในกรณี คุณสามารถใส่ข้อมูลใหม่สำหรับแผนภูมิในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

 1. บนแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลแผนภูมิ ในเซลล์ได้โดยตรงถัดไป หรือต่ำ กว่าข้อมูลต้นฉบับของคุณที่มีอยู่สำหรับแผนภูมิ ใส่ชุดข้อมูลใหม่ที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. คลิกแผ่นงานที่ประกอบด้วยแผนภูมิของคุณ

 3. คลิกขวาที่แผนภูมิ แล้วเลือก เลือกข้อมูล

  คลิกเลือกข้อมูลในแผนภูมิให้คลิกขวาที่เมนู

  กล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ปรากฏในแผ่นงานที่ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลสำหรับแผนภูมิ

  แสดงกล่องโต้ตอบ เลือกข้อมูล ใน PowerPoint

 4. ออกจากกล่องโต้ตอบเปิด คลิในเวิร์กชีต จากนั้นคลิ กและลากเพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ รวมถึงชุดข้อมูลใหม่

  ชุดข้อมูลใหม่ปรากฏภายใต้รายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

 5. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แล้วกลับมาที่แผ่นงานแผนภูมิ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแสดง หรือซ่อน ชุดข้อมูลแต่ละรายการที่แสดงในแผนภูมิของคุณ (โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล), ดู:

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมิ

เลือกข้อมูลจากแผนภูมิ

เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิในแผนภูมิ

ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

หลังจากการสร้างแผนภูมิ คุณอาจเพิ่มชุดข้อมูลอื่นๆ ลงในเวิร์กชีตของคุณที่คุณต้องการรวมอยู่ในแผนภูมิ ถ้าแผนภูมิของคุณอยู่ในเวิร์กชีตเดียวกันกับข้อมูลที่คุณใช้สร้างแผนภูมิ (หรือที่รู้จักกันว่าเป็นข้อมูลต้นฉบับ) คุณสามารถลากข้อมูลใหม่ไปรอบๆ ในเวิร์กชีตเพื่อเพิ่มลงในแผนภูมิได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในเวิร์กชีต ในเซลล์ที่อยู่ถัดจากหรือด้านล่างข้อมูลต้นฉบับของแผนภูมิ ให้ใส่ชุดข้อมูลใหม่ที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

  ข้อมูลต้นฉบับที่ถูกเลือกอยู่ในเวิร์กชีตจะแสดงจุดจับปรับขนาด

  ข้อมูลต้นฉบับที่ถูกเลือก

 3. ในเวิร์กชีต ลากจุดจับปรับขนาดเพื่อรวมข้อมูลใหม่

  แผนภูมิจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติและจะแสดงชุดข้อมูลใหม่ที่คุณเพิ่มเข้าไป

ถ้าแผนภูมิของคุณอยู่ในแผ่นงานแผนภูมิอื่น การลากอาจไม่ใช่วิธีการที่ดีนักในการเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ ในกรณีนั้น คุณสามารถใส่ข้อมูลใหม่สำหรับแผนภูมิในกล่องโต้ตอบ เลือกข้อมูล

เพิ่มชุดข้อมูลลงในแผนภูมิบนแผ่นงานแผนภูมิ

 1. ในเวิร์กชีต ในเซลล์ที่อยู่ถัดจากหรือด้านล่างข้อมูลต้นฉบับของแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อมูลใหม่และป้ายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. คลิกแผ่นงานแผนภูมิ (แยกต่างหากแผ่นงานที่ประกอบด้วยแผนภูมิคุณต้องการอัปเดเท่านั้น)

 3. บนแท็บ ออกแบบแผนภูมิ ให้คลิก เลือกข้อมูล

  เลือกข้อมูลในแผนภูมิของ Office for Mac

  กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล จะปรากฏขึ้นในเวิร์กชีตที่มีข้อมูลต้นฉบับของแผนภูมิ

 4. เปิดกล่องโต้ตอบทิ้งไว้ คลิกในเวิร์กชีต แล้วเลือกข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ รวมถึงชุดข้อมูลใหม่

  ชุดข้อมูลใหม่จะปรากฏขึ้นภายใต้ รายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล)

 5. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แล้วกลับมาที่แผ่นงานแผนภูมิ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×