ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเพิ่มชุดข้อมูลลงในแผนภูมิของคุณ

หลังจากสร้างแผนภูมิคุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มชุดข้อมูลเพิ่มเติมลงในแผนภูมิ ชุดข้อมูลคือแถวหรือคอลัมน์ของตัวเลขที่ใส่ในเวิร์กชีตและลงจุดในแผนภูมิของคุณเช่นรายการกำไรของธุรกิจรายไตรมาส

แผนภูมิใน Office จะสัมพันธ์กับเวิร์กชีตที่ใช้ Excel เสมอแม้ว่าคุณจะสร้างแผนภูมิของคุณในโปรแกรมอื่นเช่น Word ถ้าแผนภูมิของคุณอยู่บนเวิร์กชีตเดียวกันกับข้อมูลที่คุณใช้ในการสร้างแผนภูมิ (หรือที่เรียกว่าข้อมูลต้นฉบับ) คุณสามารถลากไปรอบๆข้อมูลใหม่บนเวิร์กชีตเพื่อเพิ่มข้อมูลลงในแผนภูมิได้อย่างรวดเร็ว ถ้าแผนภูมิของคุณอยู่บนแผ่นงานที่แยกต่างหากคุณจำเป็นต้องใช้กล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อเพิ่มชุดข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายแผนภูมิให้ดูที่เพิ่มคำอธิบายแผนภูมิลงในแผนภูมิ

เพิ่มชุดข้อมูลลงในแผนภูมิบนเวิร์กชีตเดียวกัน

 1. บนเวิร์กชีตที่มีข้อมูลแผนภูมิของคุณในเซลล์ที่อยู่ถัดจากหรือด้านล่างข้อมูลต้นฉบับที่มีอยู่ของคุณสำหรับแผนภูมิให้ใส่ชุดข้อมูลใหม่ที่คุณต้องการเพิ่ม

  ในตัวอย่างนี้เรามีแผนภูมิที่แสดงข้อมูลยอดขายรายไตรมาส๒๐๑๓และ๒๐๑๔และเราเพิ่งเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ลงในเวิร์กชีตสำหรับ๒๐๑๕ โปรดสังเกตว่าแผนภูมิยังไม่แสดงชุดข้อมูล๒๐๑๕

  ชุดข้อมูลใหม่ที่เพิ่มลงในเวิร์กชีต

 2. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

  ข้อมูลต้นฉบับที่แสดงอยู่ในปัจจุบันจะถูกเลือกบนเวิร์กชีตซึ่งจะแสดงจุดจับสำหรับปรับขนาด

  คุณสามารถดูว่าชุดข้อมูล๒๐๑๕ไม่ได้ถูกเลือกไว้

  ข้อมูลต้นฉบับที่แสดงอยู่ในขณะนี้ถูกเลือกไว้

 3. ในเวิร์กชีต ลากจุดจับปรับขนาดเพื่อรวมข้อมูลใหม่

  การเลือกชุดข้อมูลใหม่บนเวิร์กชีต

  แผนภูมิจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติและจะแสดงชุดข้อมูลใหม่ที่คุณเพิ่มเข้าไป

  แผนภูมิที่มีการเพิ่มชุดข้อมูลใหม่

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพียงต้องการแสดงหรือซ่อนชุดข้อมูลแต่ละชุดที่แสดงในแผนภูมิของคุณ (โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ให้ดูที่:

เพิ่มชุดข้อมูลลงในแผนภูมิบนแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก

ถ้าแผนภูมิของคุณอยู่บนเวิร์กชีตที่แยกต่างหากการลากอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ ในกรณีนี้คุณสามารถใส่ข้อมูลใหม่สำหรับแผนภูมิในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

 1. บนเวิร์กชีตที่มีข้อมูลแผนภูมิของคุณในเซลล์ที่อยู่ถัดจากหรือด้านล่างข้อมูลต้นฉบับที่มีอยู่ของคุณสำหรับแผนภูมิให้ใส่ชุดข้อมูลใหม่ที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. คลิกแผ่นงานที่มีแผนภูมิของคุณ

 3. คลิกขวาที่แผนภูมิ แล้วเลือก เลือกข้อมูล

  คลิกเลือกข้อมูลบนเมนูคลิกขวาของแผนภูมิ

  กล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูลจะปรากฏบนเวิร์กชีตที่มีข้อมูลต้นฉบับสำหรับแผนภูมิ

  แสดงกล่องโต้ตอบ เลือกข้อมูล ใน PowerPoint

 4. การออกจากกล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นให้คลิกในเวิร์กชีตแล้วคลิกแล้วลากเพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิรวมถึงชุดข้อมูลใหม่

  ชุดข้อมูลใหม่จะปรากฏขึ้นภายใต้รายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล)ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล

 5. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แล้วกลับมาที่แผ่นงานแผนภูมิ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพียงต้องการแสดงหรือซ่อนชุดข้อมูลแต่ละชุดที่แสดงในแผนภูมิของคุณ (โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ให้ดูที่:

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมิ

เลือกข้อมูลสำหรับแผนภูมิ

เพิ่มคำอธิบายลงในแผนภูมิ

ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

หลังจากการสร้างแผนภูมิ คุณอาจเพิ่มชุดข้อมูลอื่นๆ ลงในเวิร์กชีตของคุณที่คุณต้องการรวมอยู่ในแผนภูมิ ถ้าแผนภูมิของคุณอยู่ในเวิร์กชีตเดียวกันกับข้อมูลที่คุณใช้สร้างแผนภูมิ (หรือที่รู้จักกันว่าเป็นข้อมูลต้นฉบับ) คุณสามารถลากข้อมูลใหม่ไปรอบๆ ในเวิร์กชีตเพื่อเพิ่มลงในแผนภูมิได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในเวิร์กชีต ในเซลล์ที่อยู่ถัดจากหรือด้านล่างข้อมูลต้นฉบับของแผนภูมิ ให้ใส่ชุดข้อมูลใหม่ที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

  ข้อมูลต้นฉบับที่ถูกเลือกอยู่ในเวิร์กชีตจะแสดงจุดจับปรับขนาด

  ข้อมูลต้นฉบับที่ถูกเลือก

 3. ในเวิร์กชีต ลากจุดจับปรับขนาดเพื่อรวมข้อมูลใหม่

  แผนภูมิจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติและจะแสดงชุดข้อมูลใหม่ที่คุณเพิ่มเข้าไป

ถ้าแผนภูมิของคุณอยู่ในแผ่นงานแผนภูมิอื่น การลากอาจไม่ใช่วิธีการที่ดีนักในการเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ ในกรณีนั้น คุณสามารถใส่ข้อมูลใหม่สำหรับแผนภูมิในกล่องโต้ตอบ เลือกข้อมูล

เพิ่มชุดข้อมูลลงในแผนภูมิบนแผ่นงานแผนภูมิ

 1. ในเวิร์กชีต ในเซลล์ที่อยู่ถัดจากหรือด้านล่างข้อมูลต้นฉบับของแผนภูมิ ให้พิมพ์ข้อมูลใหม่และป้ายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. คลิกแผ่นงานแผนภูมิ (แผ่นงานที่แยกต่างหากที่มีเฉพาะแผนภูมิที่คุณต้องการอัปเดต)

 3. บนแท็บ ออกแบบแผนภูมิ ให้คลิก เลือกข้อมูล

  เลือกข้อมูลในแผนภูมิของ Office for Mac

  กล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล จะปรากฏขึ้นในเวิร์กชีตที่มีข้อมูลต้นฉบับของแผนภูมิ

 4. เปิดกล่องโต้ตอบทิ้งไว้ คลิกในเวิร์กชีต แล้วเลือกข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ รวมถึงชุดข้อมูลใหม่

  ชุดข้อมูลใหม่จะปรากฏขึ้นภายใต้ รายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล)

 5. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แล้วกลับมาที่แผ่นงานแผนภูมิ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×