การเพิ่มชื่อเรื่องลงในแผนภูมิหรือแกน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อ

  2. บนเมนูทางแผนภูมิ คลิกตัวเลือกแผนภูมิ และจากนั้น คลิกแท็บชื่อเรื่อง

  3. เมื่อต้องเพิ่มชื่อแผนภูมิ คลิกกล่องชื่อแผนภูมิ แล้ว พิมพ์ข้อความคุณต้องการ

    เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนอย่าง น้อยหนึ่ง คลิกในกล่องที่เหมาะสมสำหรับแต่ละชื่อ แล้ว พิมพ์ข้อความคุณต้องการ

เคล็ดลับ เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัดในชื่อแผนภูมิหรือชื่อแกน คลิกข้อความในแผนภูมิ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งบรรทัด และ แล้ว กด ENTER

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×