การเพิ่มชื่อหรือไอคอนแบบกำหนดเองลงในฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การกำหนดฐานข้อมูล Microsoft Office Access เองด้วยชื่อเรื่องหรือไอคอนที่สื่อความหมายสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุฐานข้อมูลนั้นได้ง่ายมากขึ้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มชื่อเรื่องแบบกำหนดเอง

เพิ่มเป็นไอคอนแบบกำหนดเอง

เพิ่มชื่อเรื่องแบบกำหนดเอง

ชื่อเรื่องของโปรแกรมประยุกต์คือข้อความที่ปรากฏอยู่ในแถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง Access และบนปุ่มแถบงานของ Windows สำหรับฐานข้อมูล

แถบชื่อเรื่องและปุ่มแถบงานของฐานข้อมูล

1. แถบชื่อเรื่อง

2. ปุ่มแถบงาน

ถ้าคุณไม่ได้ใส่ชื่อเรื่องแบบกำหนดเองสำหรับฐานข้อมูลของคุณ Access แสดงชื่อเรื่องเริ่มต้นที่ยึดตามชื่อไฟล์ของฐานข้อมูล ตัวอย่าง สำหรับไฟล์ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Students.accdb เริ่มต้น ข้อความในแถบชื่อเรื่องคือนักเรียน: ฐานข้อมูล (Access 2007) - Microsoft Access เริ่มต้น ปุ่มแถบข้อความ ตลอดจนข้อความที่แสดงเมื่อคุณกด ALT + TAB เพื่อสลับระหว่าง windows คือMicrosoft Access - นักเรียน: ฐานข้อมูล (Access 2007) ระบุชื่อเรื่องแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถแทนที่ด้วยข้อความหมายมากขึ้น เช่นนักเรียนมัธยม Elm

หมายเหตุ: การเพิ่มชื่อเรื่องแบบกำหนดเองจะไม่เปลี่ยนแปลงชื่อแฟ้มของฐานข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. ภายใต้ ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์ ในกล่อง ชื่อโปรแกรมประยุกต์ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องที่คุณต้องการให้แสดง

  การเพิ่มชื่อเรื่องแบบกำหนดเองให้กับโปรแกรมประยุกต์

ด้านบนของหน้า

เพิ่มไอคอนแบบกำหนดเอง

ไอคอนแอปพลิเคชันเป็นกราฟิกขนาดเล็กที่ปรากฏอยู่ถัดจากชื่อเรื่องในปุ่มบนแถบงาน Windows สำหรับฐานข้อมูล ไอคอนนี้ยังปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดแป้น ALT + TAB เพื่อสลับระหว่าง windows ตามค่าเริ่มต้น Access แสดงไอคอนโปรแกรม Access รูปปุ่ม Access ไม่มีไอคอนอื่น ๆ แต่คุณสามารถแทนไอคอนเริ่มต้น ด้วยหนึ่งที่คุณสร้างขึ้น หรือที่คุณได้รับมาจากแหล่งข้อมูลอื่น

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นให้คลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. ภายใต้ ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์ ในกล่อง ไอคอนโปรแกรมประยุกต์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของไอคอนที่คุณต้องการให้แสดง ตัวอย่างเช่น C:\Pictures\StudentIcon.bmp

  • ถ้าต้องการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มของไอคอนของคุณ ให้คลิก เรียกดู

   การเพิ่มไอคอนแบบกำหนดเองให้กับโปรแกรมประยุกต์

   หมายเหตุ: ชนิดของแฟ้มที่สามารถใช้ได้ ได้แก่ ไอคอน (*.ico) เคอร์เซอร์ (*.cur) และบิตแมป (*.bmp)

 4. เมื่อต้องการแสดงไอคอนบนแท็บเอกสารสำหรับแต่ละฟอร์มหรือรายงาน หรือในแถบชื่อเรื่องของฟอร์มหรือรายงานถ้ามีการใช้หน้าต่างซ้อนกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้เป็นไอคอนฟอร์มและรายงาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×