การเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี

การเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี ผู้ใช้ไซต์สามารถใช้คำสั่งเอกสารใหม่ เพื่อสร้างเนื้อหาพิเศษได้อย่างรวดเร็ว

การเลือกชนิดเนื้อหา

เมื่อต้องการเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี คุณต้องมีอย่างน้อยระดับสิทธิ์ออกแบบสำหรับรายการหรือไลบรารีนั้น คุณยังต้องมีชนิดเนื้อหาหลายชนิดและเปิดใช้งาน ดูการเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับชนิดเนื้อหาหลายชนิดในรายการหรือไลบรารีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud คลิกเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. คลิกที่ราย การหรือไลบรารี บน Ribbon

 3. คลิกการตั้งค่ารายการ หรือการตั้งค่าไลบรารี บน Ribbon

  ตั้งค่าไลบรารี SharePoint ปุ่มบน Ribbon
 4. ภายใต้ชนิดเนื้อหา คลิกเพิ่มจากชนิดเนื้อหาของไซต์ที่มีอยู่ ถ้าชนิดเนื้อหา ไม่ปรากฏ คลิกการตั้งค่าขั้นสูง และคลิกใช่ ภายใต้อนุญาตให้มีการจัดการชนิดเนื้อหาได้อย่างไร แล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ชนิดเนื้อหาหลายชนิด ส่วนชนิดเนื้อหา ไม่ปรากฏบนหน้าการตั้งค่าสำหรับรายการหรือไลบรารี เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการอนุญาตให้ชนิดเนื้อหาหลายชนิด ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับชนิดเนื้อหาหลายชนิดในรายการหรือไลบรารี

 5. คลิกลูกศรเพื่อเลือกกลุ่มของชนิดเนื้อหาไซต์ที่คุณต้องการเลือกจากชนิดเนื้อหาของไซต์ที่เลือกจาก รายการ

 6. ในรายการชนิดเนื้อหาไซต์ที่พร้อมใช้งาน คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้อง แล้ว คลิ กเพิ่ม เพื่อย้ายชนิดเนื้อหาที่เลือกลงในชนิดเนื้อหาเพื่อเพิ่มรายการ

 7. เมื่อต้องการเพิ่มชนิดเนื้อหาเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6

 8. เมื่อคุณเลือกชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

ลักษณะการทำงานของชนิดเนื้อหาในรายการและไลบรารี

เมื่อคุณเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารีแล้ว คุณได้ทำให้รายการหรือไลบรารีนั้นมีข้อมูลชนิดนั้นได้ นอกจากนี้ คุณสามารถแค่คลิกคำสั่ง เอกสารใหม่ เพื่อสร้างรายการของชนิดดังกล่าว รายการหรือไลบรารีเดียวสามารถมีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด และแต่ละชนิดเนื้อหาสามารถมี metadata นโยบาย หรือลักษณะการทำงานที่ไม่เหมือนกัน

เมื่อคุณเพิ่มชนิดเนื้อหาไซต์ลงในรายการหรือไลบรารี จะเรียกว่า ชนิดเนื้อหารายการ ชนิดเนื้อหารายการเป็นชนิดเนื้อหาย่อยของชนิดเนื้อหาไซต์ที่ชนิดเนื้อหาย่อยถูกสร้างขึ้น โดยสืบทอดแอตทริบิวต์ทั้งหมดของชนิดเนื้อหาไซต์แม่ เช่น เทมเพลตเอกสาร การตั้งค่าแบบอ่านอย่างเดียว เวิร์กโฟลว์ และคอลัมน์ ถ้าชนิดเนื้อหาไซต์แม่สำหรับชนิดเนื้อหารายการได้รับการอัปเดต ชนิดเนื้อหารายการย่อยสามารถสืบทอดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วย ชนิดเนื้อหาของรายการสามารถกำหนดเองสำหรับรายการหรือไลบรารีเฉพาะที่มีการเพิ่มชนิดเนื้อหาลงไปได้ การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้กับชนิดเนื้อหาของไซต์แม่

ความสัมพันธ์ของชนิดเนื้อหาแบบแม่/ลูก

ถ้าชนิดเนื้อหาย่อยใช้แอตทริบิวต์ร่วมกับชนิดเนื้อหาไซต์แม่ แอตทริบิวต์เหล่านั้นอาจถูกเขียนทับเมื่อชนิดเนื้อหารายการสืบทอดการเปลี่ยนแปลงจากชนิดเนื้อหาแม่ ถ้าชนิดเนื้อหารายการมีแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองที่ชนิดเนื้อหาแม่ไม่มี การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกเขียนทับ

คุณสามารถระบุลำดับของชนิดเนื้อหาที่แสดงบนปุ่ม เอกสารใหม่ ของรายการหรือไลบรารีได้ ตามค่าเริ่มต้น ชนิดเนื้อหาแรกที่ปรากฏบนปุ่ม เอกสารใหม่ จะเป็นชนิดเนื้อหาเริ่มต้นของรายการหรือไลบรารี เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดเนื้อหาเริ่มต้นของรายการหรือไลบรารี ให้เปลี่ยนชนิดเนื้อหาที่ปรากฏเป็นรายการแรกบนปุ่ม เอกสารใหม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุได้ว่าคุณต้องการให้ชนิดเนื้อหาที่เพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีนั้นปรากฏให้เห็นบนปุ่ม เอกสารใหม่ ด้วยหรือไม่

ปุ่มเอกสารใหม่ ด้วยแบบดรอปดาวน์บน ribbon

เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของรายการบนเมนูเอกสารใหม่

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud คลิกเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. คลิกที่ราย การหรือไลบรารี บน Ribbon

 3. ภายใต้ชนิดเนื้อหา คลิกเปลี่ยนปุ่มใบสั่งซื้อและเริ่มต้นชนิดเนื้อหาใหม่ ถ้าชนิดเนื้อหา ไม่ปรากฏ คลิกการตั้งค่าขั้นสูง และคลิกใช่ ภายใต้อนุญาตให้มีการจัดการชนิดเนื้อหาได้อย่างไร แล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการตั้งค่ารายการหรือไลบรารีให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏขึ้นบนหน้า กำหนดเอง ของรายการหรือไลบรารี

 4. ในส่วน ตามลำดับชนิดเนื้อหา ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  เปลี่ยนลำดับเอกสารใหม่ หรือซ่อนหน้าจอตัวเลือก
  • เมื่อต้องการเอาชนิดเนื้อหาออกจากปุ่ม เอกสารใหม่ สำหรับรายการหรือไลบรารี ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย มองเห็นได้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับที่ชนิดเนื้อหาปรากฏบนปุ่ม ใหม่ ให้คลิกที่ลูกศรที่อยู่ถัดจากชนิดเนื้อหาในคอลัมน์ ตำแหน่งจากบนสุด แล้ว เลือกหมายเลขลำดับที่คุณต้องการ

 5. คลิก ตกลง

เมื่อคุณเอาชนิดเนื้อหาออกจากรายการหรือไลบรารี ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างรายการใหม่ที่เป็นชนิดเนื้อหานั้นในรายการหรือไลบรารีได้อีกต่อไป การเอาชนิดเนื้อหาออกจากรายการหรือไลบรารีจะไม่ลบรายการใดๆ ที่ได้สร้างขึ้นไว้แล้วจากชนิดเนื้อหานั้น

ลบชนิดเนื้อหา

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud คลิกเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. คลิกที่ราย การหรือไลบรารี บน Ribbon

 3. ภายใต้ชนิดเนื้อหา คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเอาออก ถ้าชนิดเนื้อหา ไม่ปรากฏ คลิกการตั้งค่าขั้นสูง และคลิกใช่ ภายใต้อนุญาตให้มีการจัดการชนิดเนื้อหาได้อย่างไร แล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้รับการตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่แสดงขึ้นในหน้า กำหนดเอง สำหรับรายการหรือไลบรารีนั้น

 4. ภายใต้ การตั้งค่า คลิก ลบชนิดเนื้อหานี้

 5. เมื่อถูกถามว่าคุณแน่ใจว่าต้องการลบชนิดเนื้อหานี้หรือไม่ ให้คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×