การเพิ่มชนิดเนื้อหาที่มีอยู่ลงในรายการหรือไลบรารี

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ชนิดเนื้อหาช่วยให้องค์กรสามารถจัดระเบียบ จัดการ และจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งไซต์คอลเลกชัน ด้วยการกำหนดชนิดเนื้อหาสำหรับเอกสารหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์บางอย่าง องค์กรสามารถมั่นใจว่า แต่ละกลุ่มของเนื้อหาเหล่านี้ได้รับการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถตั้งค่ารายการหรือไลบรารีเพื่อให้ประกอบด้วยรายการหลายรายการชนิดหรือชนิดเอกสาร โดยการเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี

ในบทความนี้

ฉันเนื้อหาชนิดทำงานในรายการและไลบรารี

เพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี

เปลี่ยนปุ่มลำดับหรือเริ่มต้นชนิดเนื้อหาใหม่

ลักษณะการทำงานของชนิดเนื้อหาในรายการและไลบรารี

ถ้าคุณมีรายการหรือไลบรารีที่ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด คุณสามารถเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารีนี้จากกลุ่มของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี คุณทำให้รายการหรือไลบรารีดังกล่าวสามารถมีข้อมูลต่างๆ ของชนิดนั้นได้ คำสั่ง สร้าง ในรายการหรือไลบรารีนั้นจะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างข้อมูลใหม่ที่เป็นชนิดดังกล่าว ประโยชน์สำคัญข้อหนึ่งของชนิดเนื้อหาสำหรับรายการและไลบรารีก็คือ ชนิดเนื้อหาทำให้รายการหรือไลบรารีหนึ่งๆ สามารถมีชนิดรายการหรือชนิดเอกสารได้หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดอาจมี Metadata, นโยบาย หรือลักษณะการทำงานที่ไม่ซ้ำกันได้

ลักษณะการทำงานของการสืบทอดสำหรับชนิดเนื้อหารายการ

เมื่อมีการเพิ่มอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ลงในรายการหรือไลบรารีแล้ว อินสแตนซ์ที่เพิ่มลงไปจะเป็นลูกของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่สร้างอินสแตนซ์นั้นขึ้นมา ชนิดเนื้อหาของรายการนี้จะสืบทอดแอตทริบิวต์ทั้งหมดของชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ เช่น แม่แบบเอกสาร การตั้งค่าแบบอ่านอย่างเดียว เวิร์กโฟลว์ และคอลัมน์ ชนิดเนื้อหาของรายการสามารถกำหนดเองสำหรับรายการหรือไลบรารีเฉพาะที่มีการเพิ่มชนิดเนื้อหาลงไปได้ การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้กับชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ ถ้าชนิดเนื้อหาของไซต์แม่สำหรับชนิดเนื้อหาของรายการได้รับการปรับปรุง ชนิดเนื้อหาของรายการลูกสามารถสืบทอดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ (ถ้าผู้ดูแลชนิดเนื้อหาของไซต์เลือกที่จะนำการปรับปรุงดังกล่าวไปใช้กับชนิดเนื้อหาลูกทั้งหมด)

ถ้าแอตทริบิวต์ที่ชนิดเนื้อหาของรายการลูกใช้ร่วมกับชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ได้รับการกำหนดเองสำหรับชนิดเนื้อหาของรายการ การกำหนดเองเหล่านี้อาจถูกเขียนทับเมื่อชนิดเนื้อหาของรายการสืบทอดการเปลี่ยนแปลงจากชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ ถ้าชนิดเนื้อหาของรายการได้รับการกำหนดเองด้วยแอตทริบิวต์เพิ่มเติมที่ชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ไม่มี (ตัวอย่างเช่น คอลัมน์เพิ่มเติม) การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกเขียนทับเมื่อชนิดเนื้อหาของรายการลูกสืบทอดการเปลี่ยนแปลงจากชนิดเนื้อหาของไซต์แม่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี

ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี รายการหรือไลบรารีต้องถูกตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ชนิดเนื้อหาหลายชนิดก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับชนิดเนื้อหาหลายชนิดในรายการหรือไลบรารี ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับชนิดเนื้อหาหลายชนิดในไลบรารี เมื่อต้องการเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี คุณต้องมีอย่างน้อยดีไซน์ระดับสิทธิ์ สำหรับรายการหรือไลบรารีนั้น

 1. หากรายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีใน Quick Launch

  หากชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

  1. การตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกการตั้งค่ารายการ หรือคลิกการตั้งค่าสำหรับชนิดของไลบรารีที่คุณกำลังเปิด

   ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 2. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิก เพิ่มจากชนิดเนื้อหาของไซต์ที่มีอยู่

  หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ 'กำหนดเอง' ของรายการหรือไลบรารี

 3. ในส่วน เลือกชนิดเนื้อหา ในรายการ เลือกชนิดเนื้อหาของไซต์จาก ให้คลิกลูกศรเพื่อเลือกกลุ่มชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเลือก

 4. ในรายการ ชนิดเนื้อหาของไซต์ที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก เพิ่ม เพื่อย้ายชนิดเนื้อหาที่เลือกไปยังรายการ ชนิดเนื้อหาที่ต้องการเพิ่ม

 5. เมื่อต้องการเพิ่มชนิดเนื้อหาเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5

 6. เมื่อคุณเลือกชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนลำดับปุ่ม สร้าง หรือชนิดเนื้อหาเริ่มต้น

คุณสามารถระบุลำดับชนิดเนื้อหาที่แสดงบนปุ่ม สร้าง ของรายการหรือไลบรารีได้ ตามค่าเริ่มต้น ชนิดเนื้อหาแรกสุดที่ปรากฏบนปุ่ม สร้าง จะเป็นชนิดเนื้อหาเริ่มต้นของรายการหรือไลบรารี เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดเนื้อหาเริ่มต้นของรายการหรือไลบรารี ให้เปลี่ยนชนิดเนื้อหาที่ปรากฏเป็นรายการแรกสุดบนปุ่ม สร้าง นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุได้ว่าคุณต้องการให้ชนิดเนื้อหาที่เพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีนั้นปรากฏให้เห็นบนปุ่ม สร้าง ด้วยหรือไม่

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีนั้นภายใต้ รายการ หรือ เอกสาร บน 'เปิดใช้ด่วน'

 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ในรายการ ให้คลิก การตั้งค่ารายการ

  • ถ้าคุณกำลังทำงานในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร

 3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิก เปลี่ยนลำดับปุ่มใหม่และชนิดเนื้อหาเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ 'กำหนดเอง' ของรายการหรือไลบรารี

 4. ในส่วน ตามลำดับชนิดเนื้อหา ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเอาชนิดเนื้อหาออกจากปุ่ม สร้าง ของรายการหรือไลบรารี ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย มองเห็นได้ (กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น)

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับชนิดเนื้อหาที่ปรากฏบนปุ่ม สร้าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับชนิดเนื้อหานั้นในคอลัมน์ ตำแหน่งจากบนสุด แล้วเลือกหมายเลขลำดับที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×