การเพิ่มชนิดเนื้อหาที่มีอยู่ลงในรายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชนิดเนื้อหา ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดระเบียบ จัดการ และควบคุมเนื้อหาภายในไซต์คอลเลกชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ในการกำหนดชนิดเนื้อหาสำหรับเอกสารหรือผลิตภัณฑ์ข้อมูลบางชนิด จะช่วยให้องค์กรแน่ใจได้ว่าเนื้อหาแต่ละกลุ่มจะได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถตั้งค่ารายการหรือไลบรารีให้มีข้อมูลหรือเอกสารหลายชนิดได้ด้วยการเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารีนั้น เช่น ปัญหาใหม่จากการสนับสนุน หรือผู้จำหน่ายรายใหม่

ในบทความนี้

ลักษณะการทำงานของชนิดเนื้อหาในรายการและไลบรารี

เพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี

เปลี่ยนลำดับปุ่ม สร้าง หรือชนิดเนื้อหาเริ่มต้น

ลักษณะการทำงานของชนิดเนื้อหาในรายการและไลบรารี

ถ้าคุณมีรายการหรือไลบรารีที่ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด คุณสามารถเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารีนี้จากกลุ่มของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี คุณทำให้รายการหรือไลบรารีดังกล่าวสามารถมีข้อมูลต่างๆ ของชนิดนั้นได้ คำสั่ง สร้าง ในรายการหรือไลบรารีนั้นจะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างข้อมูลใหม่ที่เป็นชนิดดังกล่าว ประโยชน์สำคัญข้อหนึ่งของชนิดเนื้อหาสำหรับรายการและไลบรารีก็คือ ชนิดเนื้อหาทำให้รายการหรือไลบรารีหนึ่งๆ สามารถมีชนิดรายการหรือชนิดเอกสารได้หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดอาจมี Metadata, นโยบาย หรือลักษณะการทำงานที่ไม่ซ้ำกันได้

ลักษณะการทำงานของการสืบทอดสำหรับชนิดเนื้อหารายการ

เมื่อมีการเพิ่มอินสแตนซ์ของชนิดเนื้อหาของไซต์ลงในรายการหรือไลบรารีแล้ว อินสแตนซ์ที่เพิ่มลงไปจะเป็นลูกของชนิดเนื้อหาของไซต์ที่สร้างอินสแตนซ์นั้นขึ้นมา ชนิดเนื้อหาของรายการนี้จะสืบทอดแอตทริบิวต์ทั้งหมดของชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ เช่น แม่แบบเอกสาร การตั้งค่าแบบอ่านอย่างเดียว เวิร์กโฟลว์ และคอลัมน์ ชนิดเนื้อหาของรายการสามารถกำหนดเองสำหรับรายการหรือไลบรารีเฉพาะที่มีการเพิ่มชนิดเนื้อหาลงไปได้ การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้กับชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ ถ้าชนิดเนื้อหาของไซต์แม่สำหรับชนิดเนื้อหาของรายการได้รับการปรับปรุง ชนิดเนื้อหาของรายการลูกสามารถสืบทอดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ (ถ้าผู้ดูแลชนิดเนื้อหาของไซต์เลือกที่จะนำการปรับปรุงดังกล่าวไปใช้กับชนิดเนื้อหาลูกทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ของชนิดเนื้อหาแบบแม่/ลูก

ถ้าแอตทริบิวต์ที่ชนิดเนื้อหาของรายการลูกใช้ร่วมกับชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ได้รับการกำหนดเองสำหรับชนิดเนื้อหาของรายการ การกำหนดเองเหล่านี้อาจถูกเขียนทับเมื่อชนิดเนื้อหาของรายการสืบทอดการเปลี่ยนแปลงจากชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ ถ้าชนิดเนื้อหาของรายการได้รับการกำหนดเองด้วยแอตทริบิวต์เพิ่มเติมที่ชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ไม่มี (ตัวอย่างเช่น คอลัมน์เพิ่มเติม) การกำหนดเองเหล่านี้จะไม่ถูกเขียนทับเมื่อชนิดเนื้อหาของรายการลูกสืบทอดการเปลี่ยนแปลงจากชนิดเนื้อหาของไซต์แม่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี

ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี รายการหรือไลบรารีต้องถูกตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ชนิดเนื้อหาหลายชนิดก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับชนิดเนื้อหาหลายชนิดในรายการหรือไลบรารี ดูหัวข้อในส่วนดูเพิ่มเติม เมื่อต้องการเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี คุณต้องมีอย่างน้อยดีไซน์ระดับสิทธิ์ สำหรับรายการหรือไลบรารีนั้น

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีนั้นใน เปิดใช้ด่วน ถ้าชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. สำหรับรายการ ให้คลิกแท็บ รายการ บน Ribbon สำหรับไลบรารี ให้คลิกแท็บ ไลบรารี

 3. สำหรับรายการ ให้คลิก การตั้งค่ารายการ บน Ribbon สำหรับไลบรารี ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารี

 4. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิก เพิ่มจากชนิดเนื้อหาของไซต์ที่มีอยู่

  หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ 'กำหนดเอง' ของรายการหรือไลบรารี

 5. ในส่วน เลือกชนิดเนื้อหา ในรายการ เลือกชนิดเนื้อหาของไซต์จาก ให้คลิกลูกศรเพื่อเลือกกลุ่มชนิดเนื้อหาของไซต์ที่คุณต้องการเลือก

 6. ในรายการชนิดเนื้อหาไซต์ที่พร้อมใช้งาน คลิกชนิดเนื้อหาที่คุณต้อง นั้นแล้ว คลิกเพิ่ม เพื่อย้ายชนิดเนื้อหาที่เลือกลงในรายการชนิดเนื้อหาเมื่อต้องการเพิ่ม

  การเลือกชนิดเนื้อหา

 7. เมื่อต้องการเพิ่มชนิดเนื้อหาเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6

 8. เมื่อคุณเลือกชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนลำดับปุ่ม สร้าง หรือชนิดเนื้อหาเริ่มต้น

คุณสามารถระบุลำดับของชนิดเนื้อหาที่แสดงบนปุ่ม สร้าง ของรายการหรือไลบรารีได้ ตามค่าเริ่มต้น ชนิดเนื้อหาแรกสุดที่ปรากฏบนปุ่ม สร้าง จะเป็นชนิดเนื้อหาเริ่มต้นของรายการหรือไลบรารี เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดเนื้อหาเริ่มต้นของรายการหรือไลบรารี ให้เปลี่ยนชนิดเนื้อหาที่ปรากฏเป็นรายการแรกสุดบนปุ่ม สร้าง นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุได้ว่าคุณต้องการให้ชนิดเนื้อหาที่เพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีนั้นปรากฏให้เห็นบนปุ่ม สร้าง ด้วยหรือไม่

เนื้อหาชนิดใหม่บนปุ่ม สร้าง

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีนั้นภายใต้ รายการ หรือ เอกสาร บน เปิดใช้ด่วน

 2. บน Ribbon ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 3. ถ้าคุณกำลังทำงานในรายการอยู่ ให้คลิก การตั้งค่ารายการ

 4. ถ้าคุณกำลังทำงานในไลบรารีเอกสาร ให้คลิก การตั้งค่าไลบรารี

 5. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิก เปลี่ยนลำดับปุ่มใหม่และชนิดเนื้อหาเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏบนเพจ 'กำหนดเอง' ของรายการหรือไลบรารี

 6. ในส่วน ตามลำดับชนิดเนื้อหา ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 7. เมื่อต้องการเอาชนิดเนื้อหาออกจากปุ่ม สร้าง ของรายการหรือไลบรารี ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย มองเห็นได้ (กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น)

 8. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับชนิดเนื้อหาที่ปรากฏบนปุ่ม สร้าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับชนิดเนื้อหานั้นในคอลัมน์ ตำแหน่งจากบนสุด แล้วเลือกหมายเลขลำดับที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×