การเพิ่มงานลงในไทม์ไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณได้เพิ่มงานลงในโครงการของคุณ คุณสามารถรวมงานที่มีวันครบกำหนดบนไทม์ไลน์ไว้ที่ด้านบนสุดของหน้า งาน ได้

การทำดังกล่าวสามารถทำได้สองวิธี คือ

  • เพิ่มปุ่มไทม์ไลน์    บนหน้างาน คลิกในระยะห่างทางด้านซ้ายของกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละงานที่คุณต้องการเพิ่มลงในไทม์ไลน์ ซึ่งเลือกแต่ละงาน บนแท็บงาน ในกลุ่มการกระทำ คลิกเพิ่มลงในไทม์ไลน์

  • เปิดเมนู   คลิกเปิดเมนู(…) สำหรับงานที่คุณกำลังเพิ่ม ไทม์ไลน์ และ บนกล่องที่ปรากฏขึ้น คลิกเพิ่มไทม์ไลน์.

ถ้างานมีวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด งานดังกล่าวจะปรากฏบนไทม์ไลน์เป็นแถบที่ครอบคลุมวันที่ดังกล่าว ถ้างานมีเฉพาะวันครบกำหนดหรือเฉพาะวันที่เริ่มต้นเท่านั้น งานจะปรากฏเป็นจุดเดียวบนไทม์ไลน์ และมีเครื่องหมายรูปข้าวหลามตัด

เคล็ดลับ: ในการจัดการโครงการรูปแบบเดิม แผนภูมิแกนต์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไทม์ไลน์บนหน้า งาน จะใช้รูปข้าวหลามตัดในการระบุหลักเป้าหมายในโครงการ หลักเป้าหมายคือจุดอ้างอิงที่บ่งบอกเหตุการณ์สำคัญในโครงการ และใช้เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ ในบางกรณีอาจเป็นเหตุการณ์สำคัญ วันที่เสร็จสมบูรณ์ของโครงการที่เกี่ยวข้อง หรือวันที่เปิดตัว คุณอาจพิจารณารวมวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดสำหรับงานส่วนใหญ่ในโครงการของคุณ และระบุหลักเป้าหมายในโครงการของคุณเฉพาะกับงานที่มีวันครบกำหนดเท่านั้น (ไม่มีวันที่เริ่มต้น)

ทันทีที่คุณเพิ่มงานลงในไทม์ไลน์ จะมีตัวเลือกมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้เปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของไทม์ไลน์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของไทม์ไลน์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×