การเพิ่มคำอธิบายแผนภูมิลงในแผนภูมิ

  1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบายแผนภูมิ

  2. บนเมนู แผนภูมิ ให้คลิก ตัวเลือกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ คำอธิบายแผนภูมิ

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงคำอธิบายแผนภูมิ

  4. ภายใต้ การวาง ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกหนึ่งในตัวเลือก การวาง คำอธิบายแผนภูมิจะเลื่อน และพื้นที่การลงจุดจะปรับให้ใส่คำอธิบายแผนภูมิได้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณย้ายและปรับขนาดคำอธิบายแผนภูมิโดยใช้เมาส์ พื้นที่การลงจุดจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้ตัวเลือก การวาง คำอธิบายแผนภูมิจะสูญเสียการปรับขนาดแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณอาจได้นำไปใช้โดยใช้เมาส์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×