การเพิ่มคอลเลกชันตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Office Outlook 2007 สนับสนุนรูปแบบแฟ้ม .opml สำหรับการแลกเปลี่ยนคอลเลกชันข้อมูลการกำหนดค่าตัวดึงข้อมูล RSS ระหว่างโปรแกรมต่างๆ ที่สามารถจัดระเบียบและแสดงตัวดึงข้อมูล RSS โปรแกรมดังกล่าวรู้จักกันในชื่อว่าตัวรวม RSS (RSS Aggregator) ทั้งนี้ Office Outlook 2007 ได้รวมฟังก์ชันการใช้งานของตัวรวม RSS ไว้ด้วย

คอลเลกชันตัวดึงข้อมูล RSS จะถูกใช้ร่วมกันได้ด้วยการส่งออกคอลเลกชันในรูปแบบของแฟ้ม XML ที่มีนามสกุลแฟ้ม .opml แล้วส่งแฟ้มดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น คุณสามารถแนบแฟ้ม .opml ไปกับข้อความอีเมล หรือคัดลอกแฟ้ม .opml ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายซึ่งทั้งคุณและผู้ใช้คนอื่นสามารถเข้าถึง หรือคัดลอกแฟ้ม .opml ลงบนสื่อเก็บข้อมูลแบบถอดได้ เช่น ดิสก์, ซีดี หรืออุปกรณ์หน่วยความจำ จากนั้น บุคคลอื่นสามารถนำเข้าแฟ้ม .opml แล้วเลือกตัวดึงข้อมูล RSS ที่จะเพิ่มลงใน Outlook

ภาพประกอบ ขณะกำลังส่งออกไปยังแฟ้ม .opml

1. ใน Office Outlook 2007 คอลเลกชันตัวดึงข้อมูล RSS สามารถส่งออกในรูปแบบแฟ้มที่มีนามสกุลแฟ้ม .opml

2. คุณสามารถนำเข้าแฟ้มที่มีนามสกุลแฟ้ม .opml ไปยัง Office Outlook 2007 หรือโปรแกรม RSS อื่นๆ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าและส่งออก

 2. เลือก นำเข้าตัวดึงข้อมูล RSS จากแฟ้ม OPML

 3. คลิก ถัดไป

 4. คลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่จะนำเข้า แล้วคลิก เปิด

 5. คลิก ถัดไป

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อตัวดึงข้อมูล สำหรับการสมัครสมาชิกแต่ละรายการที่คุณต้องการนำเข้า

  กล่องโต้ตอบ การเลือกตัวดึงข้อมูล RSS

  เคล็ดลับ: คลิก เลือกทั้งหมด หรือ ล้างทั้งหมด เพื่อเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

  หมายเหตุ: คุณกำลังนำเข้าเฉพาะข้อมูลการสมัครสมาชิก ไม่ใช่รายการที่แท้จริงจากการสมัครสมาชิก

 7. คลิก ถัดไป

  แฟ้ม .opml จะถูกนำเข้าไปยัง Office Outlook 2007

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×