การเพิ่มคอลเลกชันตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office Outlook 2007 สนับสนุนรูปแบบแฟ้ม .opml สำหรับการแลกเปลี่ยนคอลเลกชันข้อมูลการกำหนดค่าตัวดึงข้อมูล RSS ระหว่างโปรแกรมต่างๆ ที่สามารถจัดระเบียบและแสดงตัวดึงข้อมูล RSS โปรแกรมดังกล่าวรู้จักกันในชื่อว่าตัวรวม RSS (RSS Aggregator) ทั้งนี้ Office Outlook 2007 ได้รวมฟังก์ชันการใช้งานของตัวรวม RSS ไว้ด้วย

คอลเลกชันตัวดึงข้อมูล RSS จะถูกใช้ร่วมกันได้ด้วยการส่งออกคอลเลกชันในรูปแบบของแฟ้ม XML ที่มีนามสกุลแฟ้ม .opml แล้วส่งแฟ้มดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น คุณสามารถแนบแฟ้ม .opml ไปกับข้อความอีเมล หรือคัดลอกแฟ้ม .opml ไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายซึ่งทั้งคุณและผู้ใช้คนอื่นสามารถเข้าถึง หรือคัดลอกแฟ้ม .opml ลงบนสื่อเก็บข้อมูลแบบถอดได้ เช่น ดิสก์, ซีดี หรืออุปกรณ์หน่วยความจำ จากนั้น บุคคลอื่นสามารถนำเข้าแฟ้ม .opml แล้วเลือกตัวดึงข้อมูล RSS ที่จะเพิ่มลงใน Outlook

ภาพประกอบ ขณะกำลังส่งออกไปยังแฟ้ม .opml

1. ใน Office Outlook 2007 คอลเลกชันตัวดึงข้อมูล RSS สามารถส่งออกในรูปแบบแฟ้มที่มีนามสกุลแฟ้ม .opml

2. คุณสามารถนำเข้าแฟ้มที่มีนามสกุลแฟ้ม .opml ไปยัง Office Outlook 2007 หรือโปรแกรม RSS อื่นๆ

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก นำเข้าและส่งออก

 2. เลือก นำเข้าตัวดึงข้อมูล RSS จากแฟ้ม OPML

 3. คลิก ถัดไป

 4. คลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่จะนำเข้า แล้วคลิก เปิด

 5. คลิก ถัดไป

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อตัวดึงข้อมูล สำหรับการสมัครสมาชิกแต่ละรายการที่คุณต้องการนำเข้า

  กล่องโต้ตอบ การเลือกตัวดึงข้อมูล RSS

  เคล็ดลับ: คลิก เลือกทั้งหมด หรือ ล้างทั้งหมด เพื่อเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

  หมายเหตุ: คุณกำลังนำเข้าเฉพาะข้อมูลการสมัครสมาชิก ไม่ใช่รายการที่แท้จริงจากการสมัครสมาชิก

 7. คลิก ถัดไป

  แฟ้ม .opml จะถูกนำเข้าไปยัง Office Outlook 2007

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×