การเพิ่มคอลัมน์สไตล์จดหมายข่าวลงในเอกสาร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

จัดรูปแบบข้อความเป็นคอลัมน์สไตล์จดหมายข่าวเพื่อทำให้ข้อความต่อเนื่องจากคอลัมน์หนึ่งไปยังคอลัมน์ถัดไปในหน้าเดียวกัน คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ในบางส่วนของเอกสารหรือทั้งหมดก็ได้

นำคอลัมน์ไปใช้ในเอกสารของคุณ

 1. บนแท็บ เค้าโครง ให้คลิก คอลัมน์

  เมนู คอลัมน์

 2. คลิกเค้าโครงคอลัมน์ที่คุณต้องการ ซึ่งจะเป็นการนำเค้าโครงนั้นไปใช้กับทั้งเอกสารหรือทั้งส่วน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำคอลัมน์ไปใช้กับบางส่วนของเอกสาร หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนคอลัมน์ที่คุณนำไปใช้:

  1. เลือกข้อความหรือคลิกส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. คลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ > คอลัมน์

  3. คลิกเค้าโครงคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  Word จะตั้งค่าความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าค่าที่ตั้งไว้ไม่เหมาะกับเค้าโครงของคุณหรือถ้าคุณต้องการคอลัมน์มากกว่าสามคอลัมน์ ให้เลือก คอลัมน์เพิ่มเติม แล้วปรับเปลี่ยนการตั้งค่ากล่องโต้ตอบ คอลัมน์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์

 • ถ้าเอกสารของคุณมีมากกว่าหนึ่งส่วน เค้าโครงคอลัมน์จะถูกนำไปใช้เฉพาะส่วนปัจจุบัน

 • แทรกตัวแบ่งคอลัมน์ เมื่อต้องการควบคุมวิธีจัดเรียงข้อความระหว่างคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น แทรกตัวแบ่งคอลัมน์เพื่อสิ้นสุดย่อหน้าในคอลัมน์หนึ่งและเริ่มย่อหน้าใหม่ที่ด้านบนของคอลัมน์ถัดไป

 • เมื่อต้องการแทรกบรรทัดระหว่างคอลัมน์ ให้คลิก คอลัมน์ อีกครั้ง แล้วคลิก คอลัมน์เพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบ คอลัมน์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นคั่นระหว่างคอลัมน์

 • คุณยังสามารถใช้กล่องโต้ตอบ คอลัมน์ เพื่อปรับความกว้างคอลัมน์และระยะห่างระหว่างคอลัมน์ได้ด้วย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×