การเพิ่มคอลัมน์ค้นหาแบบหลายค่า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คอลัมน์การค้นหาข้อมูลแบบหลายค่าเมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งรายการจากรายการตัวเลือกในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น ในรายการงานติดตาม คุณสามารถกำหนดมากกว่าหนึ่งคนไปแต่ละงาน ค่าในคอลัมน์การค้นหามา จากคอลัมน์ที่มีอยู่แล้วในรายการปัจจุบัน หรือมา จากคอลัมน์ที่มีอยู่แล้วในรายการอื่น

การเพิ่มคอลัมน์ค้นหาแบบหลายค่า

  1. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์หรือเซลล์ใด ๆ ในรายการ แล้ว คลิ กเพิ่มคอลัมน์

  2. ภายใต้ชื่อและชนิด ใส่ชื่อสำหรับคอลัมน์ แล้ว คลิ กค้นหา (ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบนไซต์นี้)

  3. ภายใต้การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม เลือกรายการที่ประกอบด้วยค่าคุณต้องการในคอลัมน์การค้นหาของคุณจากรายการดรอปดาวน์รับข้อมูลจาก

  4. เลือกคอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่าจากรายการดรอปดาวน์ในคอลัมน์นี้

  5. เลือกอนุญาตให้มีหลายค่า

  6. ตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการใช้คอลัมน์การค้นหาข้อมูลแบบหลายค่าในขณะที่ดูแผ่นข้อมูล คลิกลูกศรแบบหล่นลงในเซลล์ แล้วเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละค่าที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเอาออกจากเซลล์

แก้ไขรายการตัวเลือกในคอลัมน์การค้นหาข้อมูลแบบหลายค่า

เนื่องจากรายการในคอลัมน์การค้นหาข้อมูลแบบหลายค่ามา จากคอลัมน์อื่นในรายการปัจจุบัน หรือ จากคอลัมน์ในรายการอื่น คุณต้องแก้ไขรายการที่ยึดตามคอลัมน์การค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์การค้นหาที่ยึดตามคอลัมน์ชื่อเรื่องของรายการงาน คุณต้องแก้ไขรายการงานเพื่อเปลี่ยนค่าในคอลัมน์การค้นหา

ใช้คอลัมน์การค้นหาข้อมูลแบบหลายค่า

เมื่อต้องการใช้คอลัมน์การค้นหาข้อมูลแบบหลายค่า ตามกระบวนงานนี้:

  1. คลิกลูกศรแบบหล่นลงในเซลล์คุณต้องการแก้ไข

  2. เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเอาออกจากเซลล์

  3. คลิก ตกลง

ที่เลือกตัวเลือกที่ปรากฏในเซลล์ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×