การเพิ่มคอลัมน์ค้นหาแบบหลายค่า

คุณสามารถใช้คอลัมน์ตัวเลือกแบบหลายค่าในการเลือกข้อมูลมากกว่าหนึ่งอย่างพร้อมๆ กันจากรายการตัวเลือกได้ ตัวอย่างเช่น ในรายการการติดตามงาน คุณสามารถมอบหมายงานแต่ละงานให้กับบุคคลได้มากกว่าหนึ่งราย โดยค่าในคอลัมน์ค้นหาจะมาจากคอลัมน์ที่มีอยู่ในรายการปัจจุบัน หรือมาจากคอลัมน์ที่มีอยู่ในรายการอื่น

การเพิ่มคอลัมน์ค้นหาแบบหลายค่า

  1. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ใดๆ หรือเซลล์ใดๆ ในรายการ แล้วคลิก เพิ่มคอลัมน์

  2. ภายใต้ ชื่อและชนิด ให้ป้อนชื่อให้กับคอลัมน์ดังกล่าว จากนั้นให้คลิก ค้นหา (ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบนไซต์นี้)

  3. ภายใต้ การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ให้เลือกรายการที่มีค่าที่คุณต้องการในคอลัมน์ค้นหาของคุณจากรายการแบบหล่นลง ได้รับข้อมูลจาก

  4. เลือกคอลัมน์ที่มีค่าจากรายการแบบหล่นลง ในคอลัมน์นี้

  5. เลือก อนุญาตให้มีหลายค่า

  6. ตั้งค่าตัวเลือกอื่นใดๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการใช้คอลัมน์ค้นหาแบบหลายค่าในขณะที่ดูแผ่นข้อมูล ให้คลิกลูกศรแบบหล่นลงในเซลล์ จากนั้นให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละค่าที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบออกจากเซลล์

การแก้ไขรายการตัวเลือกในคอลัมน์ค้นหาแบบหลายค่า

เนื่องจากรายการในคอลัมน์ค้นหาแบบหลายค่ามาจากคอลัมน์อื่นในรายการปัจจุบัน หรือมาจากคอลัมน์ในรายการอื่น คุณต้องแก้ไขรายการที่คอลัมน์การค้นหายึดตาม ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์การค้นการยึดตามคอลัมน์ ชื่อเรื่อง ของรายการ งาน คุณต้องแก้ไขรายการ งาน เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าในคอลัมน์ค้นหา

การใช้คอลัมน์ค้นหาแบบหลายค่า

เมื่อต้องการใช้คอลัมน์ค้นหาแบบหลายค่า ให้ทำตามกระบวนงานต่อไปนี้

  1. คลิกลูกศรแบบหล่นลงในเซลล์ที่คุณต้องการแก้ไข

  2. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละรายการที่คุณต้องการเพื่มหรือลบออกจากเซลล์

  3. คลิก ตกลง

ตัวเลือกที่ถูกเลือกจะปรากฏในเซลล์ ซึ่งแยกจากกันด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×