การเพิ่มข้อมูล "เกี่ยวกับ" ในเครื่องมือรายการแบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นักพัฒนาเครื่องมือสามารถเพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือในตัวออกแบบรายการได้ สมาชิกพื้นที่ทำงานจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงตัวออกแบบเครื่องมือรายการจึงจะสามารถเห็นคำอธิบายนี้

 1. เข้าสู่ ตัวออกแบบ

 2. คลิก การตั้งค่าและตัวเลือก

 3. คลิกแท็บ เกี่ยวกับเครื่องมือนี้

 4. ใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลในเขตข้อมูล ชื่อ, รุ่น และ คำอธิบาย

  โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลนี้ที่ส่วนด้านล่าง

 5. บันทึกและประกาศการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เกี่ยวกับการใส่ข้อมูลของชื่อ รุ่นและคำอธิบาย

ชื่อ รุ่น และคำอธิบายเป็นข้อมูลที่โปรแกรมประยุกต์จากภายนอกใช้เพื่อระบุเครื่องมือรายการแบบกำหนดเอง และเป็นข้อมูลการออกแบบให้กับผู้ออกแบบเครื่องมือแบบกำหนดเองอื่นๆ

คุณสามารถเลือกที่จะใส่ชื่อ รุ่น และคำอธิบายหรือไม่ก็ได้ แต่ขอแนะนำให้ทำ ไม่มีกลไกอัตโนมัติเพื่อปรับเพิ่มค่าหมายเลขรุ่น ผู้ออกแบบรายการจะเป็นผู้เพิ่มค่าหมายเลขรุ่นเองตามที่ต้องการ

แนวทางสำหรับการกำหนดชื่อและหมายเลขรุ่น

โปรดสังเกตแนวทางสำหรับการกำหนดชื่อการออกแบบเครื่องมือรายการและการเพิ่มค่าหมายเลขรุ่นดังต่อไปนี้

 • ชื่อการออกแบบมีไว้สำหรับเป็นสตริงที่ไม่ซ้ำกันเพื่อระบุองค์กรที่ออกแบบเครื่องมือรายการและคลาสโปรแกรมประยุกต์หรือวัตถุประสงค์ของเครื่องมือรายการ ขอแนะนำให้คุณใช้รูปแบบ URI แบบเดียวกันกับที่ใช้ใน SharePoint Workspace เพื่อระบุแม่แบบอื่นๆ โดยรูปแบบทั่วไปของ URI คือ "urn:Namespace ของบริษัทของคุณ:ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน" ถ้าคุณกำลังปรับเปลี่ยนแม่แบบเครื่องมือรายการเพื่อสร้างการใช้กับเครื่องมือรายการใหม่ทั้งหมด คุณควรกำหนด URI ใหม่

 • รุ่นการออกแบบมีไว้เพื่อให้ผู้ออกแบบระบุการปรับเปลี่ยนที่ทำกับแม่แบบเครื่องมือรายการ เมื่อมีการปรับใช้แม่แบบเครื่องมือรายการ และมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภายนอกให้เข้าถึงเครื่องมือนี้แล้ว การระบุข้อมูลในหมายเลขรุ่นการออกแบบเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์จะมั่นใจได้ว่าโซลูชันกำลังทำงานกับเครื่องมือรายการในรุ่นที่ถูกต้อง โปรแกรมประยุกต์ภายนอกอาจได้รับผลกระทบเมื่อมีการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนเขตข้อมูล มุมมอง และฟอร์มในเครื่องมือรายการ โดยทั่วไปแล้ว โปรแกรมประยุกต์ภายนอกจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้เพียงอย่างเดียว เช่น การย้ายเขตข้อมูลในฟอร์ม

  รุ่นการออกแบบเป็นชุดของเลขสี่หลักเรียงตามลำดับ โดยคั่นด้วยจุดและเก็บอยู่ในรูปของสตริง รุ่นการออกแบบเป็นไปตามแผนการระบุรุ่น คือ (0.0.0.0) หมายเลขรุ่นแต่ละหลักมีความหมายเรียงจากซ้ายไปขวาดังนี้

  • รุ่นหลัก

  • รุ่นรอง

  • รุ่นกำหนดเอง

  • หมายเลขการสร้าง

ขอแนะนำให้ใช้แนวทางต่อไปนี้สำหรับการเพิ่มค่าตัวเลขเหล่านี้

 • รุ่นหลัก: การเปลี่ยนรุ่น หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เข้ากันของ Schema ของเครื่องมือรายการ การปรับรุ่นหลักของโปรแกรมประยุกต์เครื่องมือรายการควรพิจารณาเป็นเหมือนกับโปรแกรมประยุกต์ที่ต่างไปทั้งชุด แม้ในแง่ของฟังก์ชันโปรแกรมประยุกต์นี้อาจยังคงอยู่ในคลาสโปรแกรมประยุกต์เดียวกัน แต่ในแง่ของ Schema ของข้อมูลระเบียนจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

 • รุ่นรอง: การเปลี่ยนรุ่น หมายความว่า โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่มีอยู่ควรยังทำงานได้อยู่ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เข้ากันของ Schema โปรดสังเกตว่า ในการปรับรุ่นรอง คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูล ฟอร์ม และมุมมองใหม่ในเครื่องมือฟอร์มได้ แต่จะไม่สามารถลบหรือปรับเปลี่ยนรายการที่มีอยู่เดิมได้

 • รุ่นกำหนดเอง: โดยทั่วไป การเปลี่ยนรุ่น หมายถึง การปรับปรุงรุ่นที่ใช้สำหรับลูกค้าเฉพาะราย ซึ่งมีฟังก์ชันหรือการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

 • หมายเลขการสร้าง: การเปลี่ยนหมายเลข หมายถึง การเพิ่มลำดับที่ระบุโดยผู้ออกแบบ ซึ่งใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของลำดับการสร้างซอฟต์แวร์ชุดหนึ่งกับโปรแกรมประยุกต์ฟอร์ม โดยทั่วไปจะใช้ในการจัดการรุ่นการสร้าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×