การเพิ่มข้อมูลลงในที่ติดต่อโดยใช้หน้าเขตข้อมูลทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลของที่ติดต่อ คุณสามารถดูเขตข้อมูลทั้งหมดในตารางได้โดยใช้ เขตข้อมูลทั้งหมดหน้า จากนั้น คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ในตารางได้ เมื่อคุณสลับกลับไปยัง ฟอร์มที่ติดต่อ ข้อมูลที่อัปเดตจะพร้อมใช้งานในเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน

ในส่วนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเขตข้อมูลทั้งหมด

เพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลที่ติดต่อ

เพิ่มเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าเขตข้อมูลทั้งหมด

บางเขตข้อมูลไม่เหมาะสมกับแบบฟอร์มที่ติดต่อ อย่างไรก็ตาม บนหน้า เขตข้อมูลทั้งหมด ของแบบฟอร์ม คุณสามารถมองเห็นข้อมูลทั้งหมดที่ใส่สำหรับที่ติดต่อ เรียงลำดับลงในตารางตามประเภทของข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการดูหรือแก้ไขเฉพาะที่อยู่ของที่ติดต่อ คุณสามารถเลือกตารางที่มีรายการเขตข้อมูลของข้อมูลที่ติดต่อ คุณยังสามารถกำหนดเขตข้อมูลของคุณเองสำหรับข้อมูลที่ติดต่อได้

หมายเหตุ: ข้อมูลที่อัปเดตจะปรากฏขึ้นเมื่อมีเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันแสดงอยู่ในแบบฟอร์มที่ติดต่อเท่านั้น ถ้าเขตข้อมูลไม่แสดง อาจเป็นเพราะข้อจำกัดของพื้นที่ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานในรายในส่วนที่เกี่ยวข้องของแบบฟอร์มที่ติดต่อหรือในตาราง เขตข้อมูลทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลที่ติดต่อ

  1. ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก เขตข้อมูลทั้งหมด

  2. ในรายการ เลือกจาก ให้เลือกประเภทข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง

  3. ระบุข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในคอลัมน์ ชื่อ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในคอลัมน์ ค่า ที่อยู่ติดกัน

  4. เมื่อคุณทำการอัปเดตข้อมูลเสร็จแล้ว บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการแสดงที่ติดต่อที่เปิดอยู่ตลอดเวลา ในมุมมอง เขตข้อมูลทั้งหมด บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใหม่จะยังไม่ถูกบันทึกจนกว่าคุณจะคลิก บันทึกแล้วปิด ในมุมมองใดมุมมองหนึ่ง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง

  1. ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก เขตข้อมูลทั้งหมด

  2. ในรายการ เลือกจาก ให้เลือก เขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเองในรายการนี้

  3. คลิก ใหม่

  4. ในกล่องโต้ตอบ เขตข้อมูลใหม่ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

  5. ในรายการ ชนิด และ รูปแบบ ให้เลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับเขตข้อมูล

  6. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง ให้คลิกที่เขตข้อมูล แล้วคลิก คุณสมบัติ แล้วทำการเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×