การเพิ่มข้อมูลลงในที่ติดต่อโดยใช้หน้าเขตข้อมูลทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่รวมทั้งหมดที่ติดต่อให้พอดีกับฟอร์มที่ติดต่อ เขตข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่ม หรืออัปเดตข้อมูลสำหรับติดต่อ คุณสามารถดูเขตข้อมูลทั้งหมดในตาราง โดยใช้เขตข้อมูลทั้งหมดหน้าได้ เมื่อคุณสลับกลับไปยังฟอร์มติดต่อ ข้อมูลที่ปรับปรุงจะพร้อมใช้งานในเขตข้อมูลสอดคล้องกัน

หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลที่ปรับปรุงไม่ปรากฏในฟอร์มติดต่ออาจเนื่องจาก มีข้อจำกัดของพื้นที่ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานในรายการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องของฟอร์มติดต่อ หรือ ในตารางเขตข้อมูลทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง

การเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลที่ติดต่อ

 1. ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก เขตข้อมูลทั้งหมด

 2. ในรายการเลือกจาก เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง
  ให้เลือกชนิดของข้อมูลที่จะใส่ในหน้า เขตข้อมูลทั้งหมด

 3. ระบุข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในคอลัมน์ ชื่อ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในคอลัมน์ ค่า ที่อยู่ติดกัน

 4. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการแสดงที่ติดต่อที่เปิดอยู่ตลอดเวลา ในมุมมอง เขตข้อมูลทั้งหมด บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใหม่จะยังไม่ถูกบันทึกจนกว่าคุณจะคลิก บันทึกแล้วปิด ในมุมมองใดมุมมองหนึ่ง

ด้านบนของหน้า

การสร้างเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง

ในฟอร์มที่ติดต่อ คุณไม่ได้ถูกจำกัดให้ใช้งานเฉพาะเขตข้อมูลที่มีให้เท่านั้น เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง หรือเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก เขตข้อมูลทั้งหมด

 2. ในรายการ เลือกจาก ให้เลือก เขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเองในรายการนี้

 3. คลิก สร้าง ที่ด้านล่างของหน้าต่างที่ติดต่อ

 4. ในกล่องโต้ตอบ เขตข้อมูลใหม่ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 5. ในรายการ ชนิด และ รูปแบบ ให้เลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับเขตข้อมูล ชนิดข้อมูลประกอบด้วย ข้อความ ตัวเลข วันที่/เวลา ใช่/ไม่ใช่ และคำสำคัญ รูปแบบที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลที่เลือก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง ให้คลิกที่เขตข้อมูล แล้วคลิก คุณสมบัติ แล้วทำการเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×