การเพิ่มข้อคิดเห็นแบบอินไลน์พร้อมข้อความที่ระบุลงในข้อความตอบกลับ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมล บางครั้งคุณอาจพบว่ารวดเร็ว และชัดเจนกว่าเมื่อต้องการพิมพ์ข้อความตอบกลับถัดจากถ้อยความภายในเนื้อความของข้อความต้นฉบับ คุณสามารถเพิ่มคำตอบของคุณในข้อความต้นฉบับ โดยใช้ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ คำตอบของคุณปรากฏขึ้น ซึ่งคุณวางตำแหน่งตัวชี้ก่อนที่คุณพิมพ์ และนำหน้า ด้วยชื่อของคุณ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถกำหนดข้อความที่ระบุข้อคิดเห็นของคุณในข้อความต้นฉบับ

รูป

การเปิดข้อคิดเห็นแบบอินไลน์และสร้างข้อความที่ระบุ

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก จดหมาย

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำหน้าข้อคิดเห็นด้วย แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้ระบุข้อคิดเห็นของคุณ ข้อความนี้จะปรากฏในวงเล็บเหลี่ยมเมื่อคุณตอบกลับข้อความโดยใช้ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ลงในข้อความ

  1. เปิดข้อความที่คุณได้รับ แล้วคลิก ตอบกลับ

  2. คลิกที่เนื้อหาของข้อความต้นฉบับ จากนั้นเริ่มพิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ

    ข้อความข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×