การเพิ่มข้อความให้กับรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ เลือกรูปร่างอัตโนมัติ

  2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: รูปร่างอัตโนมัติบางอย่าง เช่น เส้น ตัวเชื่อมต่อ และรูปวาดรูปทรงอิสระบางรูป ไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับข้อความ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเพิ่มข้อความให้กับรูปร่าง แต่คุณสามารถวางข้อความไว้ใกล้ๆ รูปร่างได้ โดยเพียงแต่เพิ่มกล่องข้อความ วางกล่องข้อความไว้ใกล้กับรูปร่าง แล้วพิมพ์ข้อความของคุณลงในกล่องข้อความ

วิธีการ

  1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ Button image

  2. คลิก หรือใกล้ กับรูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ และเริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: กล่องข้อความจะไม่ย้ายเมื่อคุณย้ายรูปร่าง ยกเว้นว่าคุณจะจัดกลุ่มกล่องข้อความและรูปร่าง

วิธีการ

จัดกลุ่มวัตถุ

  1. คลิกเครื่องมือ เลือกวัตถุ Button image กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละวัตถุที่คุณต้องการรวมในกลุ่ม

  2. บนเมนู จัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม รูปปุ่ม

ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ

  1. เลือกวัตถุที่จัดกลุ่มที่คุณต้องการจะยกเลิกการจัดกลุ่ม

  2. บนเมนู จัดเรียง ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม รูปปุ่ม

เคล็ดลับ

คุณสามารถเลือกวัตถุหนึ่งอย่างในวัตถุที่จัดกลุ่มโดยไม่ต้องยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุนั้น กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คลิกบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×