การเพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น

คุณสามารถสร้าง ข้อความแสดงแทน (ข้อความแสดงแทนหรือ Alt Text) สำหรับรูปร่าง, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่นในเอกสาร Office ของคุณ ข้อความแสดงแทนช่วยให้ผู้ที่ใช้ตัวอ่านหน้าจอเข้าใจเนื้อหาของรูปภาพ เมื่อคุณใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อดูเอกสาร หรือบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ เช่น HTML หรือ DAISY (Digital Accessible Information System) ข้อความแสดงแทนจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณย้ายตัวชี้ไปเหนือรูปภาพในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่

บทความนี้อธิบายถึงการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่นๆ และแสดงวิธีทำให้คำสั่ง ข้อความแสดงแทน พร้อมใช้งานเสมอ

เพิ่มข้อความแสดงแทน

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ จากนั้นคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผน ภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

  • สำหรับตาราง ให้คลิกขวาที่ตาราง คลิก ตาราง แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

  • สำหรับ PivotTable ให้คลิกขวาที่ตารางนั้น แล้วชี้ไป ตัวเลือก PivotTable แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่อง คำอธิบาย ใส่คำอธิบายรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, PivotTable, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้เสมอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิหรือตารางที่ซับซ้อน คุณมักจะต้องการใส่ข้อความในกล่อง คำอธิบาย เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนที่จะอธิบาย การใส่คำอธิบายในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ไม่ต้องอ่านคำอธิบายแบบเต็มเว้นแต่ว่าต้องการอ่าน

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ จากนั้นคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

  • สำหรับตาราง ให้คลิกขวาที่ตาราง และคลิก คุณสมบัติตาราง แล้วคลิกแท็บ ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่อง คำอธิบาย ใส่คำอธิบายรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้เสมอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิหรือตารางที่ซับซ้อน คุณมักจะต้องการใส่ข้อความในกล่อง คำอธิบาย เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนที่จะอธิบาย การใส่คำอธิบายในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ไม่ต้องอ่านคำอธิบายแบบเต็มเว้นแต่ว่าต้องการอ่าน

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ จากนั้นคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

 2. ในกล่อง คำอธิบาย ใส่คำอธิบายรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้เสมอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิหรือตารางที่ซับซ้อน คุณมักจะต้องการใส่ข้อความในกล่อง คำอธิบาย เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนที่จะอธิบาย การใส่คำอธิบายในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ไม่ต้องอ่านคำอธิบายแบบเต็มเว้นแต่ว่าต้องการอ่าน

ด้านบนของหน้า

Word

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ จากนั้นคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

  • สำหรับตาราง ให้คลิกขวาที่ตาราง และคลิก คุณสมบัติตาราง แล้วคลิกแท็บ ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่อง คำอธิบาย ใส่คำอธิบายรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้เสมอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิหรือตารางที่ซับซ้อน คุณมักจะต้องการใส่ข้อความในกล่อง คำอธิบาย เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนที่จะอธิบาย การใส่คำอธิบายในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ไม่ต้องอ่าน คำอธิบายแบบเต็มเว้นแต่ว่าต้องการอ่าน

ด้านบนของหน้า

ทำให้คำสั่งข้อความแสดงแทนพร้อมใช้งานเสมอ

ถ้าคุณเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่นอยู่บ่อยๆ คุณสามารถเพิ่มคำสั่ง ข้อความแสดงแทน ลงใน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อสร้าง ทางลัดไปยังคำสั่งได้

 1. ที่มุมซ้ายบนของ Ribbon คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง รูปปุ่ม

 2. คลิก คำสั่งเพิ่มเติม จากนั้นใน เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon

 3. คลิก ข้อความแสดงแทน แล้วคลิก เพิ่ม

เมื่อต้องการใช้คำสั่ง ข้อความแสดงแทน บน แถบเครื่องมือด่วน ให้เลือกรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ก่อนคลิกปุ่มแถบเครื่องมือ หลังจากนั้นจึงเพิ่มข้อความแสดงแทน

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อความแสดงแทน

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาสิ่งที่เลือก แล้วคลิก รูปแบบวัตถุ จากนั้นคลิกบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผน ภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

  • สำหรับตาราง ให้คลิกขวาที่ตาราง คลิก ตาราง แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

  • สำหรับ PivotTable ให้คลิกขวาที่ตารางนั้น แล้วชี้ไป ตัวเลือก PivotTable แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่อง คำอธิบาย ใส่คำอธิบายรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, PivotTable, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้เสมอ

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิหรือตารางที่ซับซ้อน คุณมักจะต้องการใส่ข้อความในกล่อง คำอธิบาย เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนที่จะอธิบาย การใส่คำอธิบายในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ไม่ต้องอ่านคำอธิบายแบบเต็มเว้นแต่ว่าต้องการอ่าน

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ คลิกขวารายการที่เลือก แล้วคลิก รูปแบบวัตถุ แล้วคลิกบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผน ภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

  • สำหรับตาราง ให้คลิกขวาที่ตาราง และคลิก คุณสมบัติตาราง แล้วคลิกแท็บ ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่อง คำอธิบาย ใส่คำอธิบายรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้เสมอ

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิหรือตารางที่ซับซ้อน คุณมักจะต้องการใส่ข้อความในกล่อง คำอธิบาย เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนที่จะอธิบาย การใส่คำอธิบายในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ไม่ต้องอ่านคำอธิบายแบบเต็มเว้นแต่ว่าต้องการอ่าน

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาสิ่งที่เลือก แล้วคลิก รูปแบบวัตถุ จากนั้นคลิกบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

 2. ในกล่อง คำอธิบาย ใส่คำอธิบายรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้เสมอ

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิหรือตารางที่ซับซ้อน คุณมักจะต้องการใส่ข้อความในกล่อง คำอธิบาย เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนที่จะอธิบาย การใส่คำอธิบายในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ไม่ต้องอ่านคำอธิบายแบบเต็มเว้นแต่ว่าต้องการอ่าน

ด้านบนของหน้า

Word

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาสิ่งที่เลือก แล้วคลิก รูปแบบวัตถุ จากนั้นคลิกบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

  • สำหรับตาราง ให้คลิกขวาที่ตาราง และคลิก คุณสมบัติตาราง แล้วคลิกแท็บ ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่อง คำอธิบาย ใส่คำอธิบายรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้เสมอ

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิหรือตารางที่ซับซ้อน คุณมักจะต้องการใส่ข้อความในกล่อง คำอธิบาย เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนที่จะอธิบาย การใส่คำอธิบายในเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ไม่ต้องอ่าน คำอธิบายแบบเต็มเว้นแต่ว่าต้องการอ่าน

ด้านบนของหน้า

ทำให้คำสั่งข้อความแสดงแทนพร้อมใช้งานเสมอ

ถ้าคุณเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่นอยู่บ่อยๆ คุณสามารถเพิ่มคำสั่ง ข้อความแสดงแทน ลงใน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อสร้าง ทางลัดไปยังคำสั่งได้

 1. ที่มุมซ้ายบนของ Ribbon คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง รูปปุ่ม

 2. คลิก คำสั่งเพิ่มเติม จากนั้นใน เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon

 3. คลิก ข้อความแสดงแทน แล้วคลิก เพิ่ม

เมื่อต้องการใช้คำสั่ง ข้อความแสดงแทน บน แถบเครื่องมือด่วน ให้เลือกรูปร่าง, รูปภาพ, แผนภูมิ, ตาราง, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ก่อนคลิกปุ่มแถบเครื่องมือ หลังจากนั้นจึงเพิ่มข้อความแสดงแทน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×