การเพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างข้อความแสดงแทน (ข้อความแสดงแทนหรือข้อความแสดงแทน) สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ ในเอกสาร Office ของคุณ ข้อความแสดงแทนช่วยให้บุคคลที่ มีโปรแกรมอ่านหน้าจอการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของรูปภาพ เมื่อคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการดูเอกสารของคุณ หรือบันทึกลงในรูปแบบไฟล์เช่นHTML หรือ DAISY (ดิจิทัลสามารถเข้าถึงข้อมูลระบบ), ข้อความแสดงแทนปรากฏขึ้นเมื่อคุณย้ายตัวชี้เหนือรูปภาพในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่

คุณสามารถใช้ขั้นตอนในบทความนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการเพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ เรายังแสดงว่าคุณสามารถทำให้คำสั่งข้อความแสดงแทน จะพร้อมใช้งาน

เพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ

 1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน

  ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Excel Win32 เมนูสำหรับรูปร่าง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

 2. ใส่คำอธิบายของวัตถุในกล่องข้อความในบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน Win32 Word สำหรับรูปร่าง

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ คลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

  • สำหรับ PivotTable ให้คลิกขวาที่ตารางนั้น แล้วชี้ไป ตัวเลือก PivotTable แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ PivotTable, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

 1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน

  เมนูบริบทของรูปภาพที่เลือก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

 2. ใส่คำอธิบายของวัตถุในกล่องข้อความในบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่าง AltText

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ คลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

 1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน

  ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ PowerPoint Win32 เมนูสำหรับแผนภูมิ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

 2. ใส่คำอธิบายของวัตถุในกล่องข้อความในบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน Win32 Word สำหรับแผนภูมิ

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ คลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

 1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน

  ข้อความแสดงแทนแก้ไขของ Word Win32 เมนูสำหรับรูปภาพ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

 2. ใส่คำอธิบายของวัตถุในกล่องข้อความในบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน Win32 Word สำหรับรูปภาพ

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ คลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

ถ้าคุณมักเพิ่มข้อความแสดงแทนรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น คุณสามารถเพิ่มคำสั่งข้อความแสดงแทนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อสร้างทางลัด นั้น

 1. ที่มุมซ้ายบนของ Ribbon คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง รูปปุ่ม

 2. คลิก คำสั่งเพิ่มเติม จากนั้นใน เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon

 3. คลิก ข้อความแสดงแทน แล้วคลิก เพิ่ม

เมื่อต้องการใช้คำสั่งข้อความแสดงแทน บนแถบเครื่องมือด่วน เลือกรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือ วัตถุอื่น ก่อนที่คุณคลิกที่ปุ่มแถบเครื่องมือ แล้ว เพิ่มข้อความแสดงแทน

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArtวัตถุ ให้คลิกขวา คลิก จัดรูปแบบวัตถุ แล้วคลิกบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

  • สำหรับ PivotTable ให้คลิกขวาที่ตารางนั้น แล้วชี้ไป ตัวเลือก PivotTable แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ PivotTable, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวา คลิก จัดรูปแบบวัตถุ แล้วคลิกบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวา คลิก จัดรูปแบบวัตถุ แล้วคลิกบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวา คลิก จัดรูปแบบวัตถุ แล้วคลิกบานหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

ถ้าคุณมักเพิ่มข้อความแสดงแทนรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น คุณสามารถเพิ่มคำสั่งข้อความแสดงแทนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อสร้างทางลัด นั้น

 1. ที่มุมซ้ายบนของ Ribbon คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง รูปปุ่ม

 2. คลิก คำสั่งเพิ่มเติม จากนั้นใน เลือกคำสั่งจาก ให้คลิก คำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon

 3. คลิก ข้อความแสดงแทน แล้วคลิก เพิ่ม

เมื่อต้องการใช้คำสั่งข้อความแสดงแทน บนแถบเครื่องมือด่วน เลือกรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือ วัตถุอื่น ก่อนที่คุณคลิกที่ปุ่มแถบเครื่องมือ แล้ว เพิ่มข้อความแสดงแทน

เพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ

 1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน... บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

 2. พิมพ์คำอธิบายของวัตถุในกล่องข้อความในบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน

  กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนเขียนของ Excel 365 สำหรับรูปภาพ

เพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน PivotTable

 1. คลิกขวา PivotTable และเลือกข้อความแสดงแทน บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

 2. พิมพ์คำอธิบายของวัตถุในกล่องข้อความในบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน

  กล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนเขียนของ Excel 365 สำหรับ pivotcharts

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ คลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

  • สำหรับ PivotTable ให้คลิกขวาที่ตารางนั้น แล้วชี้ไป ตัวเลือก PivotTable แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ PivotTable, กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

 1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกเพิ่มข้อความแสดงแทน... บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

 2. พิมพ์คำอธิบายของวัตถุในกล่องข้อความในบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนสำหรับการเพิ่มข้อความแสดงแทนให้กับรูปใน Outlook

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ คลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

 1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน... บานหน้าต่างข้อความแสดงแทน ที่เปิดขึ้น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

 2. พิมพ์คำอธิบายของวัตถุในกล่องข้อความในบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพใน PowerPoint for Mac ใน Office 365

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ คลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

 1. คลิกขวาวัตถุ แล้วเลือกแก้ไขข้อความแสดงแทน...

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่คลิกที่รูปร่างหรือชิ้น

 2. ใส่คำอธิบายของวัตถุในกล่องข้อความในบานหน้าต่างข้อความแสดงแทน

  บานหน้าต่างข้อความแสดงแทนใน Word

 1. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือ วัตถุ อื่นๆ ให้คลิกขวาที่วัตถุ คลิก จัดรูปแบบวัตถุจัดรูปแบบรูปภาพจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ หรืออื่นๆ แล้วคลิก ข้อความแสดงแทน

   คลิกข้อความแสดงแทนในบานหน้าต่างวัตถุ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างที่คุณคลิก ข้อความแสดงแทน คือแบบไดนามิก และชื่อเรื่องและรายการจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่คุณคลิก

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงใน กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกเส้นขอบของ กราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิ ไม่ใช่แต่ละรูปร่างหรือชิ้นส่วน

 2. ในกล่องคำอธิบาย ใส่คำอธิบายของรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิกราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ กล่องนี้ควรเสมอกรอกข้อมูล

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความแสดงแทน ให้เอาคำออกจากกล่อง ชื่อเรื่อง ข้อความแสดงแทนและ คำอธิบาย ข้อความแสดงแทนหรือไม่ใส่คำเหล่านั้นลงไป

 3. ถ้าคุณต้องการ ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้ใส่ข้อมูลสรุป ควรใส่ข้อมูลในกล่องนี้ในกรณีที่คุณกำลังใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายยาวในกล่อง คำอธิบาย เท่านั้น

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าคุณมีแผนภูมิที่ซับซ้อน โดยปกติแล้วคุณจะต้องการใส่ข้อความในกล่องคำอธิบาย เพียง เมื่อคุณมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย จากนั้น กรอกข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อเรื่อง มีประโยชน์เพื่อให้อ่านคำอธิบายแบบเต็มไม่จำเป็นต้องยกเว้นที่ต้องการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×