การเพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถระบุข้อความแสดงแทน สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ ในเอกสารของคุณระบบ Microsoft Office 2007 ถ้าคุณบันทึกเอกสารของคุณระบบ Microsoft Office 2007 เป็นรูปแบบไฟล์HTML เช่น.htm หรือ.html หรือคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบ ข้อความแสดงแทนปรากฏขึ้นเมื่อคุณย้ายตัวชี้เหนือรูปภาพ ข้อความแสดงแทนช่วยให้บุคคลที่ มีโปรแกรมอ่านหน้าจอการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของรูปภาพ

บทความนี้อธิบายถึงการเพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ ถ้าคุณกำลังพยายามเพิ่มข้อความรูปภาพ ดูเพิ่มข้อความที่ด้านบนของรูปถ่าย ถ้าคุณกำลังพยายามทำให้ข้อความไปรอบ ๆ รูปภาพในเอกสาร ดูตัดข้อความ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

  1. คลิกขวาที่รูปร่าง รูปภาพ แผน ภูมิ เส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรืออื่น ๆวัตถุ แล้ว คลิ กขนาดและคุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บข้อความแสดงแทน จากนั้น ในกล่องข้อความแสดงแทน ใส่ข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมักเพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ คุณสามารถลองใช้เพิ่มคำสั่งข้อความแสดงแทนในแถบเครื่องมือด่วนเพื่อสร้างทางลัด นั้นได้ คุณสามารถค้นหาคำสั่งข้อความแสดงแทน ในประเภทคำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon เมื่อคุณเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณเข้าถึงคำสั่งข้อความแสดงแทน จากแถบเครื่องมือด่วน คุณยังคงต้องคลิกที่แท็บข้อความแสดงแทน เมื่อต้องการเพิ่มของข้อความแสดงแทน ในขั้นตอนที่ 2 ด้านบน

หมายเหตุ: Ribbon คือส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

ด้านบนของหน้า

Outlook

  1. คลิกขวาที่รูปร่าง รูปภาพ แผน ภูมิ เส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรืออื่น ๆวัตถุ แล้ว คลิ กขนาด

  2. คลิกแท็บข้อความแสดงแทน จากนั้น ในกล่องข้อความแสดงแทน ใส่ข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมักเพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ คุณสามารถลองใช้เพิ่มคำสั่งข้อความแสดงแทนในแถบเครื่องมือด่วนเพื่อสร้างทางลัด นั้นได้ คุณสามารถค้นหาคำสั่งข้อความแสดงแทน ในประเภทคำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon เมื่อคุณเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณเข้าถึงคำสั่งข้อความแสดงแทน จากแถบเครื่องมือด่วน คุณยังคงต้องคลิกที่แท็บข้อความแสดงแทน เมื่อต้องการเพิ่มของข้อความแสดงแทน ในขั้นตอนที่ 2 ด้านบน

หมายเหตุ: Ribbon คือส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

  1. คลิกขวาที่รูปร่าง รูปภาพ แผน ภูมิ เส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรืออื่น ๆวัตถุ แล้ว คลิ กขนาดและตำแหน่ง

  2. คลิกแท็บข้อความแสดงแทน จากนั้น ในกล่องข้อความแสดงแทน ใส่ข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมักเพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ คุณสามารถลองใช้เพิ่มคำสั่งข้อความแสดงแทนในแถบเครื่องมือด่วนเพื่อสร้างทางลัด นั้นได้ คุณสามารถค้นหาคำสั่งข้อความแสดงแทน ในประเภทคำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon เมื่อคุณเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณเข้าถึงคำสั่งข้อความแสดงแทน จากแถบเครื่องมือด่วน คุณยังคงต้องคลิกที่แท็บข้อความแสดงแทน เมื่อต้องการเพิ่มของข้อความแสดงแทน ในขั้นตอนที่ 2 ด้านบน

หมายเหตุ: Ribbon คือส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

ด้านบนของหน้า

Word

  1. คลิกขวาที่รูปร่าง รูปภาพ แผน ภูมิ เส้นขอบของกราฟิก SmartArt หรืออื่น ๆวัตถุ แล้ว คลิ กขนาด

  2. คลิกแท็บข้อความแสดงแทน จากนั้น ในกล่องข้อความแสดงแทน ใส่ข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมักเพิ่มข้อความแสดงแทนให้รูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt หรือวัตถุอื่น ๆ คุณสามารถลองใช้เพิ่มคำสั่งข้อความแสดงแทนในแถบเครื่องมือด่วนเพื่อสร้างทางลัด นั้นได้ คุณสามารถค้นหาคำสั่งข้อความแสดงแทน ในประเภทคำสั่งที่ไม่อยู่ใน Ribbon เมื่อคุณเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน ถ้าคุณเข้าถึงคำสั่งข้อความแสดงแทน จากแถบเครื่องมือด่วน คุณยังคงต้องคลิกที่แท็บข้อความแสดงแทน เมื่อต้องการเพิ่มของข้อความแสดงแทน ในขั้นตอนที่ 2 ด้านบน

หมายเหตุ: Ribbon คือส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×