การเพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้ลงในฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับตัวควบคุมเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณได้เพิ่มลงในฟอร์มแบบออนไลน์ คำแนะนำจะถูกแทนที่ ด้วยเนื้อหาเมื่อมีผู้ใช้ฟอร์ม

เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ตัวควบคุมเพื่อสร้างฟอร์มที่สามารถเติมทั้งหมด ดูสร้างฟอร์มที่ผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์ หรือพิมพ์ใน Word

ก่อนที่คุณสามารถจัดการตัวควบคุมเนื้อหา ต้องแสดงแท็บนักพัฒนา ใน Ribbon

แสดงแท็บนักพัฒนา

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง

 2. ทางด้านขวา ภายใต้กำหนด Ribbon เอง ในรายการภายใต้แท็บหลัก เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา แล้ว คลิ กตกลง

  กล่องโต้ตอบกำหนด Ribbon เอง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon จากนั้นคลิก ตกลง

การเพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้ลงในฟอร์ม

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ

  ตัวควบคุมบนแท็บนักพัฒนา

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาลงในเอกสารของคุณ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการควบคุมปรากฏ แล้ว คลิ กตัวควบคุมเมื่อต้องการเพิ่มแมโครนั้น

 3. คลิกตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการแก้ไขตัวแทนข้อความ และแก้ไข และจัดรูปแบบใด ๆ ที่คุณชอบ

  แก้ไขข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ในตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา

 4. ถ้าคุณต้องการให้ตัวควบคุมเนื้อหาหายไปเมื่อใครก็ตามพิมพ์เนื้อหาของตนเองลงไปแทนที่คำแนะนำของคุณในตัวควบคุม Rich Text หรือตัวควบคุม Text ให้คลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม ตัวควบคุม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาตัวควบคุมเนื้อหาออกเมื่อมีการแก้ไขเนื้อหา

ดูเพิ่มเติม

สร้างฟอร์มที่ผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์ หรือพิมพ์ใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×