การเพิ่มข้อความวิธีใช้แบบกำหนดเองลงในแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวัตถุประสงค์ของฟอร์ม และต้องการให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มได้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเพิ่มข้อความคำแนะนำวิธีใช้ลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

บทความนี้จะอธิบายวิธีการกำหนดชนิดที่ดีที่สุดของข้อความวิธีใช้ให้กับแม่แบบฟอร์มของคุณ ด้วยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่นชนิดแม่แบบฟอร์มที่คุณสร้าง ผู้ชมของคุณ แม่แบบฟอร์มของคุณสามารถนำไปใช้ในวงกว้างเพียงไร และผู้ใช้จะกรอกฟอร์มตามแม่แบบฟอร์มโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือไม่

ในบทความนี้

การพิจารณาความเข้ากันได้

ชนิดของวิธีใช้

การสร้างมุมมองเพื่อแสดงวิธีใช้

การสร้างบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองเพื่อแสดงวิธีใช้

การใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงวิธีใช้แบบบริบท

การสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังแฟ้มวิธีใช้ภายนอกหรือกับเว็บไซต์

การเพิ่มคำแนะนำสำหรับผู้ใช้เพื่อดูระบบวิธีใช้ InfoPath

การพิจารณาความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มในMicrosoft Office InfoPath 2007 คุณสามารถเลือกออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ฟีเจอร์บางอย่างจะไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง ซึ่งมักจะใช้เพื่อแสดงข้อความวิธีใช้แบบกำหนดเอง ไม่รองรับในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการเพิ่มวิธีใช้ให้เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ พิจารณาเป็นวิธีอื่นเมื่อต้องการเพิ่มความช่วยเหลือ เช่นใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข จะแสดงวิธีใช้ตามบริบท

ด้านบนของหน้า

ชนิดของวิธีใช้

คุณสามารถเพิ่มข้อความวิธีใช้ได้หลายชนิด ขึ้นกับความซับซ้อนของแม่แบบฟอร์มของคุณและความต้องการของผู้ใช้ของคุณ คุณอาจเห็นชนิดข้อความวิธีใช้ในแม่แบบฟอร์มของคุณมากกว่าหนึ่งชนิด ขึ้นกับแม่แบบฟอร์มของคุณ ต่อไปนี้เป็นรายการของวิธีทั่วไปเพื่อแสดงข้อความวิธีใช้ในแม่แบบฟอร์ม

 • มุมมองวิธีใช้    ให้สร้างมุมมองที่แยกกันเพื่อแสดงข้อความวิธีใช้ เมื่อคุณต้องการให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถจัดทำมุมมองวิธีใช้ที่มีเฉพาะข้อความวิธีใช้ หรือคุณสามารถทำซ้ำตัวควบคุมที่คุณเพิ่มในมุมมองเริ่มต้นของแม่แบบฟอร์มของคุณ แล้วรวมข้อความวิธีใช้ที่ให้มาด้วย ด้วยการเพิ่มตัวควบคุมพร้อมข้อความวิธีใช้ คุณจะมีมุมมองอื่นสำหรับกรอกฟอร์ม — คือมุมมองที่มีวิธีใช้แบบบริบทสำหรับแต่ละส่วนหรือแต่ละตัวควบคุม ซึ่งเป็นการเข้าถึงที่มีประโยชน์เมื่อผู้ชมของคุณมีทั้งผู้ใช้รายใหม่ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ซึ่งทราบวิธีการกรอกฟอร์มอยู่แล้ว

  เคล็ดลับ: เนื่องจากแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุนบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง การใช้มุมมองวิธีใช้เพื่อแสดงข้อความวิธีใช้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะใช้แทนบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง

 • บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง    บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองเป็นแฟ้ม HTML ซึ่งมีเนื้อหาที่ถูกแสดงอยู่ในบานหน้าต่างงาน InfoPath เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม คุณสามารถระบุแฟ้ม HTML เพียงหนึ่งแฟ้มให้เปิดในบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองเริ่มต้นสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ แต่คุณสามารถเพิ่มแฟ้ม HTML เพิ่มเติมลงในแม่แบบฟอร์มเป็นแฟ้มทรัพยากร แล้วสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติระหว่างแฟ้มเหล่านั้นได้ แฟ้ม HTML เท่านั้นที่จะสามารถแสดงในบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองจะให้คำสั่งเฉพาะฟอร์มเท่านั้น และเนื้อหาวิธีใช้ คุณสามารถเพิ่มแฟ้ม HTML ลงในแม่แบบฟอร์มของคุณได้โดยตรง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูวิธีใช้บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะกรอกฟอร์มแบบออฟไลน์ หรือคุณสามารถเชื่อมโยงบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองไปยังแฟ้ม HTML ที่เก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางแผนจะปรับปรุงเนื้อหาวิธีใช้บ่อยครั้ง แต่ไม่ต้องการประกาศแม่แบบฟอร์มของคุณทุกครั้งที่แฟ้มวิธีใช้ HTML มีการปรับปรุง เป็นความคิดที่ดีที่จะจัดเก็บแฟ้ม HTML ไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น แล้วเชื่อมโยงไปยังแฟ้มจากบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง โปรดจำไว้ว่าแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุนบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง ดังนั้นคุณควรสร้างบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองสำหรับฟอร์มที่จะกรอกใน InfoPath เท่านั้น

 • จัดรูปแบบตามเงื่อนไข     คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อระบุการจัดรูปแบบตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับตัวควบคุมที่ยึดตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะถูกนำไปใช้ เมื่อคุณเพิ่มข้อความวิธีใช้ไปยังส่วนในแม่แบบของฟอร์ม และเพิ่มตามเงื่อนไข จัดรูปแบบไป ที่ส่วน คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ออกเพื่อแสดง หรือซ่อนตามบริบทช่วยให้ข้อความสำหรับส่วน หรือควบคุมเมื่อจำเป็น โดยไม่ต้องสลับมุมมอง นี่คือวิธีเป็นประโยชน์มากมายในการใส่แบบอินไลน์วิธีใช้สำหรับส่วนที่เฉพาะเจาะจงหรือตัวควบคุมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

 • วิธีใช้ภายนอก     คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงให้กับแฟ้มภายนอก เช่นแฟ้ม HTML บนเว็บไซต์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บไซต์ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับหน่วยงานของคุณมีเว็บเพจที่จะเริ่มเซสชันการสนทนาแบบสด โดยมีวิศวกรสนับสนุนทางเทคนิค คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติลงในแม่แบบฟอร์มที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดเพจนั้นได้ในเว็บเบราว์เซอร์ การเข้าใช้งานแบบนี้มีประโยชน์เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มสำหรับแผนกอื่นในหน่วยงานของคุณ และแผนกนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะให้วิธีใช้หรือการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผู้ใช้

 • ระบบวิธีใช้ InfoPath สำหรับผู้ใช้ที่กรอกฟอร์ม     InfoPath มีระบบวิธีใช้ที่ใช้ไปสำหรับผู้ใช้ที่กรอกฟอร์ม ด้วยการแนะนำผู้ใช้ให้กด F1 ขณะที่กรอกฟอร์ม คุณทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานหัวข้อวิธีใช้เกี่ยวกับการทำงาน InfoPath แบบมาตรฐาน การใช้การเข้าถึงแบบนี้สำหรับฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกโดยใช้ InfoPath เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

การสร้างมุมมองเพื่อแสดงวิธีใช้

เมื่อต้องการสร้างมุมมองแยกต่างหากในแม่แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้ที่จะดูวิธีใช้เกี่ยวกับการกรอกฟอร์ม คุณจำเป็นต้องสร้างมุมมองวิธีใช้สำหรับแม่แบบฟอร์มก่อน แล้วเพิ่มปุ่มลงในมุมมองฟอร์มเริ่มต้นที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อเข้าถึงมุมมองวิธีใช้ได้

การสร้างมุมมองวิธีใช้

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ภายใต้ การกระทำ ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้คลิก เพิ่มมุมมองใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อมุมมองใหม่ ให้พิมพ์ชื่อมุมมองวิธีใช้ แล้วคลิก ตกลง

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ วิธีใช้

 4. บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกมุมมองที่คุณเพิ่งเพิ่ม และพิมพ์หรือวางข้อความวิธีใช้ที่คุณต้องการ

 5. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 6. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

 7. คลิกขวาปุ่มที่คุณเพิ่ม แล้วคลิก คุณสมบัติปุ่ม บนเมนูทางลัด

 8. คลิกแท็บ ทั่วไป

 9. ในกล่องป้ายชื่อ พิมพ์ป้ายผนึกสำหรับปุ่ม ตัวอย่างเช่น พิมพ์กลับไปยังฟอร์ม

 10. คลิก กฎ

 11. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่ม

 12. คลิก เพิ่มการกระทำ

 13. ในกล่อง การกระทำ ให้คลิก สลับมุมมอง

 14. ในกล่อง มุมมอง ให้คลิกชื่อของมุมมองเริ่มต้น

 15. คลิก ตกลง สี่ครั้งเพื่อกลับไปที่แม่แบบฟอร์ม

หลังจากที่คุณสร้างมุมมองวิธีใช้ให้กับแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มปุ่มลงในมุมมองเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงมุมมองวิธีใช้ได้โดยง่ายเมื่อกรอกฟอร์มของคุณ

การเพิ่มปุ่มให้กับมุมมองเริ่มต้นของคุณ

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้คลิกชื่อของมุมมองเริ่มต้นของคุณ

 3. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 4. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

 5. คลิกขวาปุ่มที่คุณเพิ่ม แล้วคลิก คุณสมบัติปุ่ม บนเมนูทางลัด

 6. คลิกแท็บ ทั่วไป

 7. ในกล่อง ป้ายชื่อ ให้พิมพ์ป้ายชื่อสำหรับปุ่มนั้น ตัวอย่างเช่น พิมพ์ วิธีใช้

 8. คลิก กฎ

 9. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่ม

 10. คลิก เพิ่มการกระทำ

 11. ในกล่อง การกระทำ ให้คลิก สลับมุมมอง

 12. ในกล่อง มุมมอง ให้คลิกชื่อของมุมมองวิธีใช้ที่คุณได้เพิ่มในขั้นตอนก่อนหน้านี้

 13. คลิก ตกลง สี่ครั้งเพื่อกลับไปที่แม่แบบฟอร์ม

เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกเพิ่มตัวควบคุมไปยังมุมมองวิธีใช้เป็นตัวเดียวกับที่มีในมุมมองเริ่มต้นได้ ซึ่งให้ตัวเลือกแก่ผู้ใช้ระหว่างกรอกฟอร์มในมุมมองเริ่มต้นถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือใช้มุมมองวิธีใช้เพื่อกรอกฟอร์มถ้าผู้ใช้จำเป็นต้องดูคำแนะนำข้อความวิธีใช้

ด้านบนของหน้า

การสร้างบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองเพื่อแสดงวิธีใช้

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะสร้างบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองเพื่อแสดงวิธีใช้ในแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

 • แม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไม่สนับสนุนบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง

 • ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง คุณต้องสร้างแฟ้ม HTML สำหรับบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองก่อน โดยใช้โปรแกรมแก้ไข HTML เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007

เมื่อต้องการสร้างและเปิดใช้งานบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก การเขียนโปรแกรม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง

 4. ในกล่อง ชื่อบานหน้าต่างงาน ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏที่ด้านบนของบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ วิธีใช้

 5. เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้มลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ ให้คลิก แฟ้มทรัพยากร

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเชื่อมโยงแฟ้มไปยังแม่แบบฟอร์มของคุณ ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งบานหน้าต่างงาน ให้พิมพ์เส้นทางสัมบูรณ์ของตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม HTML แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ขอแนะนำให้คุณเชื่อมโยงแฟ้ม HTML ที่มีตำแหน่งที่ตั้งในโดเมนเดียวกับแม่แบบฟอร์มของคุณ มิฉะนั้นผู้ใช้ที่เปิดฟอร์มที่ขึ้นกับแม่แบบฟอร์มของคุณจะเห็นการแจ้งเตือน

 6. ในกล่องโต้ตอบ แฟ้มทรัพยากร ให้คลิก เพิ่ม

 7. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มแฟ้ม ให้เรียกดูแฟ้ม HTML และเลือกแฟ้มที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 8. ถ้าคุณได้เพิ่มอ้างอิงเพิ่มเติมไฟล์ เช่นสไตล์ชี ไฟล์ HTML เพิ่มไฟล์เหล่านั้นได้ด้วย

  เคล็ดลับ: คุณสามารถระบุแฟ้ม HTML เพียงหนึ่งแฟ้มให้เปิดในบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองเริ่มต้นสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ แต่คุณสามารถเพิ่มแฟ้ม HTML เพิ่มเติมลงในแม่แบบฟอร์มเป็นแฟ้มทรัพยากร แล้วสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติระหว่างแฟ้มเหล่านั้นได้

 9. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกฟอร์ม ให้คลิกชื่อของแฟ้ม HTML ที่คุณเพิ่งเพิ่มในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งบานหน้าต่างงาน

 10. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ คลิกแสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน หรือกด CTRL + SHIFT + B บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นควรปรากฏอยู่ไว้เมื่อคุณแสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงวิธีใช้แบบบริบท

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงหรือซ่อนวิธีใช้แบบบริบท

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องกาเครื่องหมาย แล้วคลิก ส่วน

 3. คลิกในส่วนที่คุณเพิ่งเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ และพิมพ์ข้อความวิธีใช้

 4. ลบข้อความป้ายชื่อเริ่มต้นสำหรับกล่องโต้ตอบ จากนั้นให้พิมพ์ คลิกเพื่อแสดงหรือซ่อนวิธีใช้

 5. คลิกแท็บสำหรับส่วนบนแม่แบบฟอร์มของคุณ แล้วบนเมนู รูปแบบ ให้คลิก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 6. คลิก เพิ่ม

 7. ภายใต้ ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ในกล่องแรก ให้คลิก เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 8. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้เลือกเขตข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายที่คุณได้เพิ่มในขั้นที่ 2 แล้วคลิก ตกลง

 9. ในกล่องที่สอง ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เท่ากับ

 10. ในกล่องที่สาม ให้คลิก FALSE

 11. ภายใต้ ให้ใช้การจัดรูปแบบนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนตัวควบคุมนี้

  หมายเหตุ: ในขณะนี้ เงื่อนไขจะระบุว่าถ้ากล่องกาเครื่องหมายถูกเลือกอยู่ ส่วนนี้จะถูกแสดง

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

การสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังแฟ้มวิธีใช้ภายนอกหรือกับเว็บไซต์

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติจากแม่แบบฟอร์มของคุณไปยังแฟ้มวิธีใช้ภายนอก เช่นแฟ้ม HTML หรือแฟ้มวิธีใช้ที่คอมไพล์แล้ว (.chm) เช่นเว็บไซต์ที่สนับสนุนทางด้านเทคนิค

หมายเหตุ: 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์วิธีใช้ภายนอกหรือเว็บไซต์ที่คุณสร้างการเชื่อมโยงไปยังสามารถเข้าถึงได้ โดยผู้ใช้ของคุณ ถ้าคุณต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังไฟล์ HTML ในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับ InfoPath เท่านั้น (กล่าว ผู้ใช้ต้องใช้ InfoPath กรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลฟอร์ม), คุณสามารถเพิ่มไฟล์ HTML เทมเพลตฟอร์ โดยการเพิ่มเป็นแฟ้มทรัพยากรที่เปิดในบานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองได้ เทมเพลตฟอร์เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณควรประกาศไฟล์ HTML ไปยังไซต์ที่จะสามารถเข้าถึงแก่ผู้ใช้ของคุณ ควรเดียวกันกับเว็บไซต์ที่เทมเพลตของคุณฟอร์มอยู่ และสร้างไฮเปอร์ลิงก์แบบคงที่ในเทมเพลตของคุณฟอร์มที่ชี้ไปยังไฟล์ HTML ภายนอก

 • ถ้าคุณตัดสินใจใช้รูปแบบอื่นกับแฟ้มวิธีใช้ของคุณ เช่นแฟ้ม .chm โปรดตรวจสอบความถูกต้องว่ารูปแบบแฟ้มที่คุณเลือกได้รับการสนุบสนุนบนระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ของคุณ

การสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติแบบสแตติกไปยังแฟ้มภายนอก

 1. บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ หรือเลือกข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนไปเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกแทรกไฮเปอร์ลิงก์ รูปปุ่ม  

 3. คลิกแท็บ ทั่วไป

 4. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ URL ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปถึง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติที่ปรากฏบนแม่แบบฟอร์ม ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่อง ข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกรูปภาพในขั้นตอนที่ 1 ตัวเลือกนี้จะไม่สามารถใช้งานได้

 6. เมื่อต้องการกำหนดคำแนะนำบนหน้าจอ ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้เลื่อนตัวชี้เหนือการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วในกล่อง คำแนะนำบนหน้าจอ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดง

 7. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มคำแนะนำสำหรับผู้ใช้เพื่อดูระบบวิธีใช้ InfoPath

InfoPath รวมระบบวิธีใช้ที่ใช้ไปที่ใครๆ สามารถใช้ได้เมื่อกรอกฟอร์ม ระบบวิธีใช้นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับงานทั่วไป เช่นการเปิดหรือปิดการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ และการตรวจสอบการสะกดของข้อความในฟอร์ม ในฐานะผู้ออกแบบฟอร์ม คุณสามารถเปิดวิธีใช้ InfoPath สำหรับผู้ใช้ฟอร์มได้ด้วยการกด F1 เมื่อคุณแสดงตัวอย่างฟอร์มในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

วิธีใช้สำหรับผู้ใช้ฟอร์มจะถูกจำกัดในงานที่นำไปใช้กับฟอร์มทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะมีวิธีใช้แบบกำหนดเองกับแม่แบบฟอร์มที่คุณออกแบบ เมื่อต้องการช่วยผู้ใช้ของคุณเรียกดูระบบวิธีใช้ InfoPath เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มคำแนะนำลงในแม่แบบฟอร์มที่อธิบายวิธีการเข้าถึงระบบวิธีใช้ InfoPath ตัวอย่างเช่น คุณอาจรวมหนึ่งในตัวอย่างต่อไปนี้ในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 • เมื่อต้องการเปิดวิธีใช้ InfoPath ให้กด F1

 • เมื่อต้องการเปิดวิธีใช้ InfoPath ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Office InfoPath บนเมนู วิธีใช้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×