การเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มข้อความต้นแบบสไลด์หรือสไลด์ PowerPoint ได้ โดยการแทรกกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ภายในกล่องนั้น คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความนั้น ด้วยการเลือกกล่องทั้งหมดหรือข้อความนั้นแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มข้อความรูปร่างและพื้นที่ที่สำรองไว้

หมายเหตุ: ในมุมมองต้นแบบสไลด์ มีข้อแตกต่างในวิธีที่คุณใช้ตัวแทนข้อความกับกล่องข้อความ:

 • เพิ่มตัวแทนข้อความจากภายในมุมมองต้นแบบสไลด์เมื่อคุณต้องการพร้อมท์ผู้ใช้เทมเพลตของคุณสามารถแทนข้อความพร้อมท์ที่ มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการของตนเอง (ลักษณะการทำงานปกติของข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองในตัวแทนข้อความหรือไม่ว่า จะหายไปเมื่อคุณเริ่มพิมพ์) สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูที่การเพิ่มตัวแทนข้อความ ด้วยข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

 • เพิ่มกล่องข้อความจากภายในมุมมองต้นแบบสไลด์เมื่อคุณต้องการให้ประกอบด้วยข้อความถาวร แก้ไข

  เมื่อคุณเพิ่มกล่องข้อความในมุมมองปกติ ข้อความที่ถูกแก้ไข โดยผู้ใดก็ตาม

ด้านล่าง เส้นขอบเส้นประสีหมายถึงพื้นที่สำรองไว้ที่ประกอบด้วยข้อความชื่อเรื่องสำหรับสไลด์นั้น

ตั้งชื่อหัวเรื่องพื้นที่ที่สำรองไว้ของข้อความ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความตัวแทนข้อความบนสไลด์ ทำต่อไปนี้:

 • คลิกภายในพื้นที่สำรองไว้ แล้ว พิมพ์ หรือวางข้อความ

  หมายเหตุ: ถ้าข้อความของคุณมีขนาดเกินขนาดของพื้นที่สำรองไว้Microsoft Office PowerPoint 2007 ลดขนาดฟอนต์และระยะห่างบรรทัดด้วยการเพิ่มขณะที่คุณพิมพ์เพื่อให้พอดีกับข้อความ

ใช้กล่องข้อความเพื่อวางข้อความใดก็ได้บนสไลด์ เช่นภายนอกตัวแทนข้อความ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มคำอธิบายแบบรูปภาพ สร้างกล่องข้อความ และจัดตำแหน่งใกล้กับรูปภาพ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มกล่องข้อความในมุมมองปกติ ข้อความที่ถูกแก้ไข โดยผู้ใดก็ตาม เมื่อคุณเพิ่มกล่องข้อความในมุมมองต้นแบบสไลด์ ข้อความที่คุณเพิ่มลงในนั้นจะกลายเป็นถาวร และแก้ไขที่อยู่นอกต้นแบบสไลด์

 • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความที่ทุกคนสามารถแก้ไข ในมุมมองปกติ คลิกภายในกล่องข้อความ แล้ว พิมพ์ หรือวางข้อความ

 • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความที่ประกอบด้วยตัวแบบถาวร และการ แก้ไข ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คลิกคลิกภายในกล่องข้อความ แล้ว พิมพ์ หรือวางข้อความ

รูปร่างต่างๆ เช่น จตุรัส วงกลม บอลลูนคำบรรยายภาพ และลูกศรแบบบล็อก สามารถมีข้อความได้ เมื่อคุณพิมพ์ข้อความเข้าไปในรูปร่างหนึ่ง ข้อความจะแนบไปกับรูปร่างนั้น ซึ่งจะย้ายตำแหน่งและหมุนไปพร้อมกับรูปร่างนั้น

 • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง เลือกรูปร่าง แล้ว พิมพ์ หรือวางข้อความ

กล่องข้อความมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อความลงในรูปร่าง แต่คุณไม่ต้องการแนบไปยังรูปร่างข้อความ คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบ สี เงา หรือลักษณะ (สามมิติ) สามมิติไปยังข้อความในกล่องข้อความ

 • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่ย้ายอย่างอิสระจากรูปร่าง เพิ่มกล่องข้อความ แล้ว พิมพ์ หรือวางข้อความ

  เพิ่มกล่องข้อความ

  1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้กับภาษาเอเชียตะวันออก จากเมนูดรอปดาวน์กล่องข้อความ คลิกจัดแนวตามแนวนอน หรือแนวตั้ง

  2. คลิกที่สไลด์ จากนั้น ลากตัวชี้เพื่อวาดกล่องข้อความ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม จัดเรียง และลบสไลด์

สร้าง และพิมพ์หน้าบันทึกย่อ

เทมเพลต PowerPoint คืออะไร

เพิ่มตัวแทนเนื้อหาอย่าง น้อยหนึ่งไปยังเค้าโครง

 • คลิกภายในขอบแล้วพิมพ์หรือวางข้อความของคุณ

  คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง

คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความและวางไว้ที่ใดก็ได้บนสไลด์ เมื่อคุณเพิ่มกล่องข้อความในมุมมองปกติ คุณสามารถแก้ไขข้อความได้โดยตรงในสไลด์ ถ้ากล่องข้อความถูกเพิ่มลงในมุมมองต้นฉบับของสไลด์ คุณสามารถแก้ไขข้อความได้เฉพาะในสไลด์ต้นฉบับเท่านั้น

ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแทรก คลิกกล่องข้อความ

 2. บนสไลด์ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องข้อความ

 3. พิมพ์หรือวางข้อความของคุณในกล่องข้อความ

ใน PowerPoint for Mac 2011

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก ข้อความ

 2. บนเมนูป็อปอัพ ให้คลิก กล่องข้อความ

 3. บนสไลด์ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องข้อความ

 4. พิมพ์หรือวางข้อความของคุณในกล่องข้อความ

รูปร่างต่างๆ เช่น จตุรัส วงกลม บอลลูนคำบรรยายภาพ และลูกศรแบบบล็อก สามารถมีข้อความได้ เมื่อคุณพิมพ์ข้อความเข้าไปในรูปร่างหนึ่ง ข้อความจะแนบไปกับรูปร่างนั้น ซึ่งจะย้ายตำแหน่งและหมุนไปพร้อมกับรูปร่างนั้น

ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแทรก คลิกรูปร่าง

 2. ในรายการ คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 3. บนสไลด์ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง จากนั้นลากจุดจับสำหรับปรับขนาดจนกว่ารูปร่างจะมีขนาดที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความซึ่งจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ให้เลือกรูปร่าง แล้วพิมพ์หรือวางข้อความของคุณ

ใน PowerPoint for Mac 2011

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ การแทรก คลิก รูปร่าง

 2. บนเมนูป็อปอัพ ให้ชี้ไปที่ประเภทรูปร่าง จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 3. บนสไลด์ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง จากนั้นลากจุดจับสำหรับปรับขนาดจนกว่ารูปร่างจะมีขนาดที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความซึ่งจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปร่าง ให้เลือกรูปร่าง แล้วพิมพ์หรือวางข้อความของคุณ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×