การเพิ่มการแปลงสไตล์ลงในแม่แบบฟอร์มในการออกแบบเครื่องมือรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผู้ออกแบบเครื่องมือรายการแบบกำหนดเองสามารถแปลงสไตล์ให้เป็นแม่แบบฟอร์มในรูปแบบ .xsl, .xslt หรือ .xml ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ออกแบบอาจต้องการให้มีการเพิ่มข้อความแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบที่ด้านล่างของรายการโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่บันทึกรายการนั้น

โค้ดการแปลงสไตล์จะต้องสร้างและบันทึกภายนอก SharePoint Workspace แล้วจึงนำเข้าในเครื่องมือรายการแบบกำหนดเอง

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมดังต่อไปนี้

ในบทความนี้

เพิ่มการแปลงสไตล์

การแก้ไขการแปลงสไตล์

เอาการแปลงสไตล์

การเพิ่มการแปลงสไตล์

  1. เข้าสู่ตัวออกแบบเครื่องมือรายการ

  2. คลิกที่แม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการแก้ไข

  3. คลิกที่แท็บ การแปลง

  4. คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ นำเข้าการแปลง

  5. เรียกดูแฟ้มการแปลงสไตล์ที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขการแปลงสไตล์

คุณไม่สามารถแก้ไขการแปลงสไตล์ใน SharePoint Workspace โดยตรงได้ คุณจะต้องนำเข้าแฟ้มที่มีโค้ดการแปลงสไตล์ที่ปรับปรุงแล้วซ้ำอีกครั้ง เมื่อต้องการแก้ไขการแปลงสไตล์ที่มีอยู่แล้ว คุณเพียงแต่นำเข้ารายการนั้นซ้ำอีกครั้งโดยใช้คำแนะนำในการเพิ่มการแปลงสไตล์ที่ด้านบน

ด้านบนของหน้า

การเอาการแปลงสไตล์ออก

  1. เข้าสู่ตัวออกแบบเครื่องมือรายการ

  2. คลิกที่แม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการแก้ไข

  3. คลิกที่แท็บ การแปลง

  4. คลิก เอาออก สำหรับการแปลงสไตล์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ใช่ ที่พร้อมท์การยืนยัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×