การเพิ่มการเปลี่ยนภาพระหว่างภาพนิ่ง

การเพิ่มการเปลี่ยนภาพระหว่างภาพนิ่ง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เปลี่ยนภาพนิ่งจะเอฟเฟ็กต์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังถัดไปในระหว่างงานนำเสนอ ของคุณ คุณสามารถควบคุมความเร็ว เพิ่มเสียง และกำหนดคุณสมบัติของการเปลี่ยนภาพ

เลือกส่วนหัวที่ด้านล่างนี้เพื่อเปิดสมุดงาน และดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนภาพ เปลี่ยนจะเริ่มบนสไลด์ก่อนหน้าและทรานบนภาพนิ่งคุณเลือก

  แสดงบานหน้าต่าง สไลด์ ที่มีสไลด์สามสไลด์ถูกเลือกใน PowerPoint

 2. บนแท็บการเปลี่ยน ค้นหาเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการในแกลเลอรีการเปลี่ยนภาพ คลิกการปุ่ม ปุ่ม เพิ่มเติม ที่เพิ่มเติม เพื่อดูทั้งแกลเลอรี คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการสำหรับสไลด์นั้น เพื่อเลือก หรือ เพื่อดูตัวอย่าง

 3. คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ การเปลี่ยนแปลงวิธีการเปลี่ยนภาพขึ้นเช่น ทิศทางใดปรากฏสไลด์

 4. เพิ่มเติม:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าจะเปลี่ยนความเร็ว ใส่เวลาในกล่องระยะเวลา ตั้งค่าตัวเลขสูงกว่าการเปลี่ยนไปช้าลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการเปลี่ยนภาพ ดูที่การตั้งค่าความเร็วและกำหนดเวลาการเปลี่ยนภาพ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงเมื่อต้องการเปลี่ยนภาพของคุณ เลือกเสียงในกล่องเสียง หรือเลือกเสียงอื่น ๆ เพื่อเลือกไฟล์.wav จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอการเปลี่ยนภาพแบบเดียวกัน คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

 5. คลิกปุ่ม แสดงตัวอย่าง เพื่อดูว่าสไลด์จะมีลักษณะการเปลี่ยนภาพอย่างไร

โปรดจำไว้ว่า การเปลี่ยนภาพนั้นกำหนดลักษณะที่สไลด์จะปรากฏขึ้นมา ไม่ใช่วิธีการที่สไลด์จะปิดตัวไป ด้วยเหตุนี้ หากคุณต้องการเอาเอฟเฟ็กต์การปิดสไลด์ที่ 2 ออก คุณจะต้องแก้ไขที่สไลด์ที่ 3

 • คลิกสไลด์ที่คุณไม่ต้องการให้มีเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพ จากนั้นในแท็บ การเปลี่ยน ในแกลเลอรีการเปลี่ยน ให้คลิก ไม่มี

  แสดง การเปลี่ยน บน Ribbon ใน PowerPoint

  ในตัวอย่างข้างต้น หากสไลด์ที่ 3 ไม่มีเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพ หลังจากสไลด์ที่ 2 หายไป สไลด์ที่ 3 นี้ก็จะปรากฏขึ้นมาทันที

 • เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนออกจากภาพนิ่งทั้งหมด เลือกสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ (Ctrl + A) ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ แล้ว บนแท็บการเปลี่ยน ในแกลเลอรีเปลี่ยน คลิ กไม่มี

ถ้าคุณเห็นหน้าจอสีดำแทนการเปลี่ยนภาพที่คุณเลือกกะพริบ ลองต่อไปนี้:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ในส่วนแสดง เลือกปิดใช้งานนำเสนอสไลด์การเร่งกราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวกับองค์ประกอบของข้อความหรือวัตถุภายในหนึ่งสไลด์ ดูการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกรูปขนาดย่อของสไลด์ใด ๆ ของภาพนิ่งที่คุณต้องการนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนภาพนิ่ง

 3. บนแท็บการเปลี่ยน ในกลุ่มการเปลี่ยนภาพลงในสไลด์นี้ คลิกเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพนิ่ง

  เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนภาพเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาของภาพนิ่งเปลี่ยนระหว่างสไลด์ก่อนหน้าและสไลด์ปัจจุบัน บนแท็บการเปลี่ยน ในกลุ่มกำหนดเวลา พิมพ์ หรือเลือกความเร็วที่คุณต้องการในกล่องระยะเวลา

  เมื่อต้องการระบุระยะเวลาก่อนเลื่อนสไลด์ปัจจุบันไปยังอีก:

  • เมื่อต้องการเลื่อนสไลด์เมื่อคุณคลิกเมาส์ ในกลุ่มกำหนดเวลา เลือกกล่องกาเครื่องหมายคลิกเมาส์

  • เมื่อต้องการเลื่อนสไลด์หลังจากช่วงเวลาที่ระบุ ในกลุ่มกำหนดเวลา ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการในกล่องหลังจาก

 5. เพิ่มเติม:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพเดียวกันกับทั้งงานนำเสนอ ในกลุ่มกำหนดเวลา คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

  • เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนภาพเอง คุณสมบัติที่พร้อมใช้งานกับส่วนใหญ่ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) เปลี่ยน ในกลุ่มการเปลี่ยนภาพนิ่งนี้ คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสไลด์รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงเปลี่ยน

 3. บนแท็บการเปลี่ยน ในกลุ่มกำหนดเวลา คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเสียง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากรายการ เลือกเสียงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงไม่พบบนรายการ เลือกเสียงอื่น ค้นหาไฟล์เสียงที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น คลิ

 4. เพิ่มเติม: การเพิ่มเสียงการเปลี่ยนภาพเดียวกัน ทั้งหมดของสไลด์ในงานนำเสนอ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสไลด์รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเอาการเปลี่ยนภาพ

 3. บนแท็บการเปลี่ยน ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกไม่มี

 4. ทางเลือก: เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนออกจากทั้งงานนำเสนอ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มการเปลี่ยนองค์ประกอบของข้อความหรือวัตถุ ดูการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกรูปขนาดย่อของสไลด์ใด ๆ ของภาพนิ่งที่คุณต้องการนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนภาพนิ่ง

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพนิ่ง

  เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนภาพเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าความเร็วการเปลี่ยนภาพนิ่งระหว่างสไลด์ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากความเร็วในการเปลี่ยนภาพ จากนั้น เลือกความเร็วที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการระบุระยะเวลาก่อนเลื่อนสไลด์ปัจจุบันไปยังอีก:

  • เมื่อต้องการเลื่อนสไลด์เมื่อคุณคลิกเมาส์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายคลิกเมาส์

  • เมื่อต้องการเลื่อนสไลด์หลังจากช่วงเวลาที่ระบุ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการในกล่องโดยอัตโนมัติหลังจาก

 5. ทางเลือก: เปลี่ยนเดียวกันกับทั้งงานนำเสนอ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสไลด์รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงเปลี่ยน

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการเปลี่ยนเสียง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากรายการ เลือกเสียงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงไม่พบบนรายการ เลือกเสียงอื่น ค้นหาไฟล์เสียงที่คุณต้องการเพิ่ม นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. เพิ่มเติม: การเพิ่มเสียงการเปลี่ยนภาพเดียวกัน ทั้งหมดของสไลด์ในงานนำเสนอ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสไลด์รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเอาการเปลี่ยนภาพ

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกไม่มีการเปลี่ยนภาพ

 4. ทางเลือก: เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนออกจากทั้งงานนำเสนอ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มการเปลี่ยนองค์ประกอบของข้อความหรือวัตถุ ดูการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนภาพ เปลี่ยนจะเริ่มบนสไลด์ก่อนหน้าและทรานบนภาพนิ่งคุณเลือก

  แสดงบานหน้าต่าง สไลด์ ที่มีสไลด์สามสไลด์ถูกเลือกใน PowerPoint

 2. บนแท็บการเปลี่ยน ค้นหาเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการในแกลเลอรีการเปลี่ยนภาพ

 3. คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ เพื่อระบุวิธีการเปลี่ยนที่เกิดขึ้น

 4. เพิ่มเติม:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าจะเปลี่ยนความเร็ว ใส่เวลาในกล่องระยะเวลา บน ribbon ตั้งค่าตัวเลขสูงกว่าการเปลี่ยนไปช้าลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการเปลี่ยนภาพ ดูที่การตั้งค่าความเร็วและกำหนดเวลาการเปลี่ยนภาพ

  • ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอการเปลี่ยนภาพแบบเดียวกัน คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

 5. เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนภาพในภาคปฏิบัติ เลือกสไลด์ที่เริ่มเปลี่ยน แล้ว คลิ กไอคอนการแสดงภาพนิ่ง ปุ่มเริ่มการนำเสนอสไลด์ ที่มุมล่างขวาของหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

  เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์จากสไลด์ปัจจุบัน คลิกที่ปุ่มนำเสนอสไลด์ที่มุมล่างขวาของเบราว์เซอร์ของคุณ

  (ปุ่มนี้เริ่มการนำเสนอสไลด์ที่สไลด์ที่เลือกในปัจจุบัน แทนที่จะนำเสนอสไลด์จากจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอที่จุดเริ่มต้น)

โปรดจำไว้ว่า การเปลี่ยนภาพนำไปใช้กับเข้าในสไลด์ ไม่ฉันออกจาก ดังนั้น ถ้าคุณต้องการเอาเอฟเฟ็กต์ออกสำหรับสไลด์ 2 ตัวอย่างเช่น เอาการเปลี่ยนจากสไลด์ที่ 3 ออก

 • คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีไม่มีการเปลี่ยน แล้ว บนแท็บการเปลี่ยน ในแกลเลอรีเปลี่ยน คลิกไม่มี

  แสดง การเปลี่ยน บน Ribbon ใน PowerPoint

  ในตัวอย่างข้างต้น หากสไลด์ที่ 3 ไม่มีเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพ หลังจากสไลด์ที่ 2 หายไป สไลด์ที่ 3 นี้ก็จะปรากฏขึ้นมาทันที

  ถ้าคุณต้องการเอาการเปลี่ยนการออกจากภาพนิ่งทั้งหมด คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด บน ribbon หลังจากคลิกไม่มี

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวกับองค์ประกอบของข้อความหรือวัตถุภายในหนึ่งสไลด์ ดูการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×