ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ออก

การเพิ่มการเปลี่ยนภาพระหว่างภาพนิ่ง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเปลี่ยนภาพนิ่งที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคุณย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังถัดไปในระหว่างงานนำเสนอ คุณสามารถควบคุมความเร็ว เพิ่มเสียง และกำหนดลักษณะของการเปลี่ยนภาพ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
49 วินาที

เพิ่มการเปลี่ยนภาพนิ่งเพื่อนำที่งานนำเสนอของคุณให้มีชีวิตชีวา

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มการเปลี่ยน

 2. เลือกแท็บการเปลี่ยนแล้วเลือกการเปลี่ยนภาพ เลือกการเปลี่ยนภาพเพื่อดูตัวอย่าง

 3. เลือกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์การเลือกทิศทางและลักษณะการเปลี่ยนภาพ

 4. เลือกการแสดงตัวอย่างเพื่อดูสิ่งที่เปลี่ยนลักษณะ

เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนภาพ เลือกเปลี่ยน>ไม่มี

วิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาพ

การตั้งค่าการกำหนดเวลาและความเร็วของการเปลี่ยนภาพ

วิดีโอ: เพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียงลงในการเปลี่ยนภาพ

ใช้การเปลี่ยน Morph ใน PowerPoint (ใน Office 365 หรือ PowerPoint 2019)

เพิ่ม หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนภาพนิ่ง

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกรูปขนาดย่อของสไลด์ใด ๆ ของภาพนิ่งที่คุณต้องการนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนภาพนิ่ง

 3. บนแท็บการเปลี่ยน ในกลุ่มการเปลี่ยนภาพลงในสไลด์นี้ คลิกเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพนิ่ง

  เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนภาพเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าระยะเวลาของภาพนิ่งเปลี่ยนระหว่างสไลด์ก่อนหน้าและสไลด์ปัจจุบัน บนแท็บการเปลี่ยน ในกลุ่มกำหนดเวลา พิมพ์ หรือเลือกความเร็วที่คุณต้องการในกล่องระยะเวลา

  เมื่อต้องการระบุระยะเวลาก่อนเลื่อนสไลด์ปัจจุบันไปยังอีก:

  • เมื่อต้องการเลื่อนสไลด์เมื่อคุณคลิกเมาส์ ในกลุ่มกำหนดเวลา เลือกกล่องกาเครื่องหมายคลิกเมาส์

  • เมื่อต้องการเลื่อนสไลด์หลังจากช่วงเวลาที่ระบุ ในกลุ่มกำหนดเวลา ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการในกล่องหลังจาก

 5. ไม่บังคับ:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพเดียวกันกับทั้งงานนำเสนอ ในกลุ่มกำหนดเวลา คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

  • เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนภาพเอง คุณสมบัติที่พร้อมใช้งานกับส่วนใหญ่ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) เปลี่ยน ในกลุ่มการเปลี่ยนภาพนิ่งนี้ คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสไลด์รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงเปลี่ยน

 3. บนแท็บการเปลี่ยน ในกลุ่มกำหนดเวลา คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเสียง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากรายการ เลือกเสียงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงไม่พบบนรายการ เลือกเสียงอื่น ค้นหาไฟล์เสียงที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้น คลิ

 4. เพิ่มเติม: การเพิ่มเสียงการเปลี่ยนภาพเดียวกัน ทั้งหมดของสไลด์ในงานนำเสนอ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสไลด์รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเอาการเปลี่ยนภาพ

 3. บนแท็บการเปลี่ยน ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกไม่มี

 4. ทางเลือก: เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนออกจากทั้งงานนำเสนอ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มการเปลี่ยนองค์ประกอบของข้อความหรือวัตถุ ดูการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

เพิ่ม หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนภาพนิ่ง

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกรูปขนาดย่อของสไลด์ใด ๆ ของภาพนิ่งที่คุณต้องการนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนภาพนิ่ง

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพนิ่ง

  เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนภาพเพิ่มเติม คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าความเร็วการเปลี่ยนภาพนิ่งระหว่างสไลด์ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากความเร็วในการเปลี่ยนภาพ จากนั้น เลือกความเร็วที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการระบุระยะเวลาก่อนเลื่อนสไลด์ปัจจุบันไปยังอีก:

  • เมื่อต้องการเลื่อนสไลด์เมื่อคุณคลิกเมาส์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายคลิกเมาส์

  • เมื่อต้องการเลื่อนสไลด์หลังจากช่วงเวลาที่ระบุ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการในกล่องโดยอัตโนมัติหลังจาก

 5. ทางเลือก: เปลี่ยนเดียวกันกับทั้งงานนำเสนอ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสไลด์รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงเปลี่ยน

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการเปลี่ยนเสียง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากรายการ เลือกเสียงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงไม่พบบนรายการ เลือกเสียงอื่น ค้นหาไฟล์เสียงที่คุณต้องการเพิ่ม นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. เพิ่มเติม: การเพิ่มเสียงการเปลี่ยนภาพเดียวกัน ทั้งหมดของสไลด์ในงานนำเสนอ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

 1. ทางด้านซ้ายของหน้าต่างสไลด์ ในบานหน้าต่าง ที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ คลิกแท็บสไลด์

 2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสไลด์รูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเอาการเปลี่ยนภาพ

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกไม่มีการเปลี่ยนภาพ

 4. ทางเลือก: เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนออกจากทั้งงานนำเสนอ ในกลุ่มการเปลี่ยนการนี้สไลด์ คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มการเปลี่ยนองค์ประกอบของข้อความหรือวัตถุ ดูการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

เพิ่มการเปลี่ยนภาพให้กับสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำการเปลี่ยนไป เปลี่ยนการตั้งค่ากำหนดวิธีใส่สไลด์ และวิธีหนึ่งก่อนจะออกจาก ในตัวอย่างด้านล่าง การเปลี่ยนค่อย ๆ นำไปใช้กับสไลด์ 3 หมายความ ว่า ค่อย ๆ สไลด์ 2 และค่อย ๆ สไลด์ 3

  เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มการเปลี่ยนในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ
 2. บนแท็บการเปลี่ยน ค้นหาเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการในแกลเลอรีการเปลี่ยนภาพ คลิกลูกศรเพื่อดูทั้งแกลเลอรี คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ สำหรับสไลด์นั้น และ เพื่อดูตัวอย่าง

 3. คลิก การเปลี่ยน > ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ หากต้องการเปลี่ยนลักษณะการเปลี่ยนภาพนั้น เช่น เปลี่ยนทิศทางที่สไลด์ปรากฏขึ้นมา

 4. ใส่เวลาที่ ระยะเวลา เพื่อตั้งค่าจะเปลี่ยนความเร็ว ตั้งค่าหมายเลขเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเพื่อทำการเปลี่ยนไปช้าลง

 5. คลิกปุ่ม แสดงตัวอย่าง เพื่อดูว่าสไลด์จะมีลักษณะการเปลี่ยนภาพอย่างไร

  ปุ่มแสดงตัวอย่าง บนแท็บการเปลี่ยน

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอแบบเดียวกับการเปลี่ยนภาพ คลิ นำไปใช้กับทั้งหมด ใน ribbon
  นำไปใช้กับปุ่มทั้งหมดบนแท็บ การเปลี่ยน

การถอดเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพออก

 • คลิกที่สไลด์ที่ มีการเปลี่ยนที่คุณต้องการเอาออก แล้วบน เปลี่ยน แท็บ ในแกลเลอรีเปลี่ยน คลิ ไม่มี

  การเอาการเปลี่ยนภาพออก ถูกเน้น

โปรดทราบว่า การเปลี่ยนกำหนดวิธีใส่สไลด์ รวมถึงวิธีการออกจากสไลด์ก่อนหน้า ดังนั้น ถ้าคุณไม่ต้องสไลด์ 2 ที่มีเอฟเฟ็กต์ออก (ตัวอย่างเช่น คุณต้องเอาเปลี่ยนจากสไลด์ 3

เคล็ดลับ: คุณสามารถบอกได้ว่า ภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนลักษณะที่นำไปใช้ โดยการค้นหาไอคอนเปลี่ยนในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อได้
ไอคอนรูปดาวตกจะแสดงว่าสไลด์มีการนำเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนไปใช้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทำให้เคลื่อนไหวข้อความและวัตถุใน PowerPoint for Mac

บันทึกการแสดงสไลด์ของคุณ

เปลี่ยนมีวิธีแบบไดนามิกเมื่อต้องการย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกในระหว่างการนำเสนอสไลด์ คุณสามารถเพิ่มการเปลี่ยนภาพนิ่งเพียงหนึ่ง เปลี่ยนภาพอื่นลงในสไลด์ต่าง ๆ หรือเปลี่ยนเดียวกันกับภาพนิ่งทั้งหมด

เพิ่มการเปลี่ยนภาพให้กับสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำการเปลี่ยน เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. บนแท็บการเปลี่ยน ภายใต้การเปลี่ยนภาพนิ่งนี้ คลิกเปลี่ยนที่คุณต้องการนำไปใช้

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้

  เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมเปลี่ยน ชี้ไปยังการเปลี่ยน จากนั้น คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบอื่นของเปลี่ยน เช่นทิศทางการเคลื่อนย้ายอยู่บนหน้าจอ คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ จากนั้น เลือกชุดรูปแบบที่คุณต้องการ หรือ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกอื่น ๆ เช่น duration เสียง หรือเลื่อนสไลด์

  ลากส่วน

นำการเปลี่ยนภาพสไลด์ทั้งหมด

 1. บนแท็บการเปลี่ยน ภายใต้การเปลี่ยนภาพนิ่งนี้ คลิกเปลี่ยนที่คุณต้อง —ค่อย ๆ ปรากฏ ตัวอย่าง

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้

  เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมเปลี่ยน ชี้ไปยังการเปลี่ยน จากนั้น คลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง เช่นทิศทางการเคลื่อนย้ายอยู่บนหน้าจอ คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ จากนั้น เลือกชุดรูปแบบที่คุณต้องการ หรือ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกอื่น ๆ เช่น duration เสียง หรือเลื่อนสไลด์

  ลากส่วน

 3. ภายใต้นำไปใช้กับ คลิกภาพนิ่งทั้งหมด

  แท็บ การเปลี่ยน นำไปใช้กับกลุ่ม

เปลี่ยนระยะเวลาของการเปลี่ยน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกภาพนิ่งที่ มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกสไลด์ หรือ ถ้าคุณจัดระเบียบสไลด์ของคุณเป็นส่วน ๆ เลือกกลุ่มทั้งหมดของสไลด์ โดยคลิกที่ชื่อส่วน ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. บนแท็บการเปลี่ยน ภายใต้การเปลี่ยนภาพนิ่งนี้ ในกล่องช่วงเวลา พิมพ์จำนวนวินาทีหรือนาทีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงไปล่าสุด

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้

เพิ่มเสียง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกภาพนิ่งที่ มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกสไลด์ หรือ ถ้าคุณจัดระเบียบสไลด์ของคุณเป็นส่วน ๆ เลือกกลุ่มทั้งหมดของสไลด์ โดยคลิกที่ชื่อส่วน ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. บนแท็บการเปลี่ยน ภายใต้การเปลี่ยนภาพนิ่งนี้ บนเมนูป็อปอัพเสียง คลิกเอฟเฟ็กต์เสียง

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่ม การเปลี่ยนไปยังสไลด์นี้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเล่นเสียงของคุณเอง คลิกเสียงอื่น ๆ บนเมนูป็อปอัพเพื่อค้นหาไฟล์เสียง

เลือกวิธีการเลื่อนสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกภาพนิ่งที่ มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกสไลด์ หรือ ถ้าคุณจัดระเบียบสไลด์ของคุณเป็นส่วน ๆ เลือกกลุ่มทั้งหมดของสไลด์ โดยคลิกที่ชื่อส่วน ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. บนแท็บการเปลี่ยน ภายใต้ภาพนิ่งล่วงหน้า เลือกการคลิกเมาส์ หรือหลังจาก กล่องกาเครื่องหมาย

  แท็บการเปลี่ยน กลุ่มสไลด์ขั้นสูง

  ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายหลัง พิมพ์ตัวเลขวินาที

เอาการเปลี่ยนออก

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกภาพนิ่งที่ มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการเอาออก เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกสไลด์ หรือ ถ้าคุณจัดระเบียบสไลด์ของคุณเป็นส่วน ๆ เลือกกลุ่มทั้งหมดของสไลด์ โดยคลิกที่ชื่อส่วน ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. บนแท็บการเปลี่ยน ภายใต้การเปลี่ยนภาพนิ่งนี้ คลิกไม่มี

  ไม่มี

ดูเพิ่มเติม

นำการเปลี่ยนภาพสไลด์ทั้งหมด

การเปลี่ยนภาพใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้า

เพิ่ม หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนภาพนิ่ง

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ เลือกสไลด์ที่คุณต้องการนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการเปลี่ยนภาพ เปลี่ยนจะเริ่มบนสไลด์ก่อนหน้าและทรานบนภาพนิ่งคุณเลือก

  แสดงบานหน้าต่าง สไลด์ ที่มีสไลด์สามสไลด์ถูกเลือกใน PowerPoint

 2. บนแท็บการเปลี่ยน ค้นหาเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการในแกลเลอรีการเปลี่ยนภาพ

 3. คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ เพื่อระบุวิธีการเปลี่ยนที่เกิดขึ้น

 4. ไม่บังคับ:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าจะเปลี่ยนความเร็ว ใส่เวลาในกล่องระยะเวลา บน ribbon ตั้งค่าตัวเลขสูงกว่าการเปลี่ยนไปช้าลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการเปลี่ยนภาพ ดูที่การตั้งค่าความเร็วและกำหนดเวลาการเปลี่ยนภาพ

  • ถ้าคุณต้องการให้สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอการเปลี่ยนภาพแบบเดียวกัน คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด

 5. เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนภาพในภาคปฏิบัติ เลือกสไลด์ที่เริ่มเปลี่ยน แล้ว คลิ กไอคอนการแสดงภาพนิ่ง ปุ่มเริ่มการนำเสนอสไลด์ ที่มุมล่างขวาของหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ

  เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์จากสไลด์ปัจจุบัน คลิกที่ปุ่มนำเสนอสไลด์ที่มุมล่างขวาของเบราว์เซอร์ของคุณ

  (ปุ่มนี้เริ่มการนำเสนอสไลด์ที่สไลด์ที่เลือกในปัจจุบัน แทนที่จะนำเสนอสไลด์จากจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอที่จุดเริ่มต้น)

โปรดจำไว้ว่า การเปลี่ยนภาพนำไปใช้กับเข้าในสไลด์ ไม่ฉันออกจาก ดังนั้น ถ้าคุณต้องการเอาเอฟเฟ็กต์ออกสำหรับสไลด์ 2 ตัวอย่างเช่น เอาการเปลี่ยนจากสไลด์ที่ 3 ออก

 • คลิกสไลด์ที่คุณต้องการให้มีไม่มีการเปลี่ยน แล้ว บนแท็บการเปลี่ยน ในแกลเลอรีเปลี่ยน คลิกไม่มี

  แสดง การเปลี่ยน บน Ribbon ใน PowerPoint

  ในตัวอย่างข้างต้น หากสไลด์ที่ 3 ไม่มีเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพ หลังจากสไลด์ที่ 2 หายไป สไลด์ที่ 3 นี้ก็จะปรากฏขึ้นมาทันที

  ถ้าคุณต้องการเอาการเปลี่ยนการออกจากภาพนิ่งทั้งหมด คลิกนำไปใช้กับทั้งหมด บน ribbon หลังจากคลิกไม่มี

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวกับองค์ประกอบของข้อความหรือวัตถุภายในหนึ่งสไลด์ ดูการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

การใส่เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพ

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะที่แท็บการเปลี่ยน

  แท็บ การเปลี่ยน

  บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเปลี่ยน

 3. แตะลูกศรลงเพื่อขยายการเปลี่ยนภาพ คุณจะเห็นแกลเลอรีเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนที่ต้องการจัดกลุ่มเป็นประเภทละเอียดตื่นเต้น และแบบไดนามิก

  เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน

 4. เลือกการเปลี่ยนภาพ ตัวอย่างเช่น แตะMorph ให้ภาพนิ่งหนึ่งที่ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นยังสไลด์ถัดไป

 5. แตะตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ การเลือกทิศทางของการเปลี่ยน

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 6. (เลือกได้) แตะการนำไปใช้กับทั้งหมด เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพเดียวกันกับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

การถอดเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพออก

 1. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะที่แท็บการเปลี่ยน บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเปลี่ยน

 2. ขยายการเปลี่ยนภาพ

 3. แตะไม่มี

  เอาการเปลี่ยนออก

การใส่เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพ

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. บน iPad ของคุณ แตะที่แท็บการเปลี่ยน

  แท็บ การเปลี่ยน

  บน iPhone ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก และ แล้ว แตะเปลี่ยน

 3. แตะเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน คุณจะเห็นแกลเลอรีเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนที่ต้องการจัดกลุ่มเป็นละเอียด และตื่นเต้น ประเภท

  เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน

 4. เลือกการเปลี่ยนภาพ ตัวอย่างเช่น แตะMorph ให้ภาพนิ่งหนึ่งที่ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นยังสไลด์ถัดไป

 5. แตะตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ (ตัวเลือกเหล่านี้จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนภาพที่คุณเลือก)

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 6. (เลือกได้) แตะการนำไปใช้กับทั้งหมด เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพเดียวกันกับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

การถอดเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพออก

 1. บน iPad ของคุณ แตะที่แท็บการเปลี่ยน บน iPhone ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก และ แล้ว แตะเปลี่ยน

 2. แตะเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน

 3. แตะไม่มี

  เอาการเปลี่ยนออก

การใส่เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพ

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณ

 2. แตะแท็บการเปลี่ยน

  แท็บ การเปลี่ยน

  บน Windows phone ของคุณ แตะสองครั้งคุณ ต้อง จาก นั้นแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเปลี่ยนภาพ สไลด์

 3. แตะลูกศรลงเพื่อขยายการเปลี่ยนภาพ คุณจะเห็นแกลเลอรีเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนที่ต้องการจัดกลุ่มเป็นประเภทละเอียดตื่นเต้น และแบบไดนามิก

  เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยน

 4. เลือกการเปลี่ยนภาพ ตัวอย่างเช่น แตะMorph ให้ภาพนิ่งหนึ่งที่ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นยังสไลด์ถัดไป

 5. แตะตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ การเลือกทิศทางของการเปลี่ยน

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 6. แตะแสดงตัวอย่าง เพื่อดูผลนำไปใช้กับสไลด์ของคุณ

  แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนภาพ

 7. (เลือกได้) แตะการนำไปใช้กับทั้งหมด เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพเดียวกันกับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

การถอดเอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนภาพออก

 1. แตะแท็บการเปลี่ยน บน Windows phone ของคุณ แตะสองครั้งคุณ ต้อง จาก นั้นแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเปลี่ยนภาพ สไลด์

 2. ขยายการเปลี่ยนภาพ

 3. แตะไม่มี

  เอาการเปลี่ยนออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×