การเพิ่มการเชื่อมโยงที่อยู่อีเมลสำหรับตอบกลับลงในข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถรวมไฮเปอร์ลิงก์ ไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง เช่นmailto: someone@example.comในลายเซ็นแบบกำหนดเองที่คุณสร้างได้ ลายเซ็นอีเมลประกอบด้วยข้อความ หรือรูปภาพหรือทั้งสองที่คุณสามารถเพิ่มโดยอัตโนมัติที่ส่วนท้ายของข้อความส่งออก ผู้รับข้อความสามารถคลิไฮเปอร์ลิงก์อีเมลของผู้ส่งเพื่อเปิดข้อความใหม่ที่ได้ส่งไปยังผู้ส่ง

ในบทความนี้

ใช้ลายเซ็นเพื่อเพิ่มข้อมูลไปยังข้อความโดยอัตโนมัติ

สร้างลายเซ็น และมีไฮเปอร์ลิงก์ที่อยู่ผู้ส่ง

เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความขาออก

ใช้ลายเซ็นเพื่อเพิ่มข้อมูลลงในข้อความโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใดๆ ลงในลายเซ็นที่คุณ ต้องการจะรวมกับข้อความส่งออกโดยอัตโนมัติได้ คุณเลือกข้อความ การจัดรูปแบบ และ สไตล์ ของข้อมูล เมื่อคุณเพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับตอบกลับ คุณต้องเลือกว่าจะแสดงที่อยู่ดังกล่าวอย่างไร มีการแสดงตัวอย่างบางส่วนอยู่ในภาพประกอบต่อไปนี้

ตัวอย่างของการเชื่อมโยงที่อยู่สำหรับตอบกลับ

ในแต่ละกรณี คุณสามารถกำหนดให้ข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติที่ใช้งานอยู่ ส่วนที่ขีดเส้นใต้บ่งชี้ถึงส่วนของข้อความที่ผู้รับคลิกเพื่อเปิดข้อความใหม่ที่มีที่อยู่ของผู้ส่งอยู่แล้ว

เมื่อต้องการให้ที่อยู่อีเมลสำหรับตอบกลับ (หรือข้อมูลใดๆ) แทรกลงในข้อความส่งออกโดยอัตโนมัติ ที่อยู่สำหรับตอบกลับต้องเป็นส่วนหนึ่งของลายเซ็น ถ้าคุณต้องการลงชื่อข้อความโดยใช้เพียงที่อยู่อีเมลสำหรับตอบกลับเท่านั้น ให้คุณรวมที่อยู่อีเมลสำหรับตอบกลับไว้ในลายเซ็นที่คุณสร้าง

ด้านบนของหน้า

สร้างลายเซ็นและรวมการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังที่อยู่สำหรับตอบกลับ

 1. ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

 2. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก สร้าง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นใช้ปุ่มลักษณะและการจัดรูปแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ตัวเลือกการจัดรูปแบบเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ได้ถ้าคุณใช้ข้อความธรรมดาเป็นรูปแบบข้อความของคุณ การจัดรูปแบบจะมองไม่เห็นในข้อความส่งออกของคุณ อย่างไรก็ตาม ผู้รับที่ใช้รูปแบบข้อความ HTML หรือ .rtf จะมองเห็นการจัดรูปแบบนี้ได้

 6. เมื่อต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการให้ลิงก์ปรากฏในข้อความเซ็น แล้ว คลิ กแทรกไฮเปอร์ลิงก์ รูปปุ่ม

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เรียกดูการเชื่อมโยงหลายมิติและคลิกเพื่อเลือก การเชื่อมโยงหลายมิติจะปรากฏขึ้นในกล่อง ที่อยู่

  • พิมพ์อยู่อีเมลหรือ URL สำหรับไฮเปอร์ลิงก์ในกล่องที่อยู่

 8. ในกล่อง ข้อความที่ใช้แสดง ให้พิมพ์ข้อความที่จะปรากฏขึ้นเป็นข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ (ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับเห็นบางสิ่งนอกเหนือจากที่อยู่อีเมลหรือ URL)

 9. คลิก ตกลง

 10. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการให้เชื่อมโยงกับลายเซ็นเสมอ

 11. ในรายการ ข้อความใหม่

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายเซ็นถูกแทรกโดยอัตโนมัติในแต่ละข้อความที่ส่งจากบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณเลือก ให้เลือกลายเซ็นในรายการ

  • ถ้าคุณไม่ต้องการให้ลายเซ็นถูกแทรกโดยอัตโนมัติในแต่ละข้อความที่ส่ง ให้เลือก ไม่มี ในรายการ

   หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกลายเซ็นลงในแต่ละข้อความได้ด้วยตนเอง

 12. ถ้าคุณต้องการรวมลายเซ็นในข้อความตอบกลับและข้อความที่ส่งต่อ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็น ถ้าไม่ต้องการ ให้เลือก ไม่มี

 13. หลังจากที่คุณสร้างลายเซ็นเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นที่คุณเพิ่งสร้างในข้อความใหม่ที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วเลือกลายเซ็น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความส่งออก

คุณสามารถตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้นเพื่อเพิ่มลงในข้อความส่งออกทั้งหมดของคุณ หรือคุณสามารถแทรกลายเซ็นลงในข้อความส่งออกด้วยตนเองโดยพิจารณาทีละข้อความได้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • แทรกลายเซ็นโดยอัตโนมัติ

  1. ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

   หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าถึงตัวเลือกลายเซ็นที่พร้อมใช้งานบนแท็บ ข้อความ ได้หลังจากคุณคลิก ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ ในข้อความที่เปิดอยู่

  2. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ในรายการ เลือกลายเซ็นที่จะแก้ไข ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการ

  3. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการ

  4. ถ้าคุณต้องการรวมลายเซ็นในข้อความตอบกลับและข้อความที่ส่งต่อ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็น ถ้าไม่ต้องการ ให้เลือก ไม่มี

  5. คลิก ตกลง

  6. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นเริ่มต้นในข้อความที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วเลือกลายเซ็น

 • แทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

  1. ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วเลือกลายเซ็นที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าถึงตัวเลือกลายเซ็นที่พร้อมใช้งานบนแท็บ ข้อความ ได้หลังจากคุณคลิก ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ ในข้อความที่เปิดอยู่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×