การเพิ่มการเชื่อมโยงที่มีช่องว่างลงในข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Windows รองรับชื่อไฟล์ยาวที่มีช่องว่าง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีลิงก์ไปยังชื่อไฟล์ที่มีช่องว่างในข้อความอีเมลMicrosoft Outlook ตัดลิงก์ที่ช่องว่างแรก ถ้ามีช่องว่างแรกในเส้นทางเครือข่ายหรือตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ เชื่อมโยงถูกปัดเศษณจุด

ตัวอย่าง ถ้าคุณพิมพ์\\networkshare\February Expense Report.xlsลงในเนื้อหาข้อความ Outlook แปลงเฉพาะส่วนแรกของข้อความลิงก์ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

\\networkshare\February

ซึ่งจะไม่เป็นการเชื่อมโยงที่ถูกต้องเพื่อไปยังแฟ้มนั้น

หากต้องการรักษาช่องว่างในข้อความการเชื่อมโยงของคุณไว้ ให้ใช้เครื่องหมายบั้งเปิดและปิด เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้

< \\networkshare\February expense Report.xls >หรือ< http://www.contoso.com/finance/February Expense Report.xls >

Outlook จะรวมข้อความทั้งหมดที่อยู่ภายใน < > ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยง และผู้รับจะได้รับการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มที่ครบถ้วน

หมายเหตุ: หากคุณแทรกการเชื่อมโยงโดยใช้คำสั่ง การเชื่อมโยงหลายมิติ จะทำให้ไม่มีการตัดเกิดขึ้น ในข้อความใหม่ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×