การเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลลงในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบฟอร์มที่สอบถามฐานข้อมูล Microsoft SQL Server คุณไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบฟอร์มที่ส่งข้อมูลฟอร์มไปยังฐานข้อมูลได้ ถ้าคุณต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อส่งข้อมูลฟอร์มไปยังฐานข้อมูล ให้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังบริการบนเว็บที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูลดังกล่าว โปรดดูการเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในบริการบนเว็บ ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ในการเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในฐานข้อมูล คุณจะต้องดำเนินการต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบฟอร์ม    ขั้นตอนนี้จะสร้างแหล่งข้อมูลรองที่มีเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ที่เหมาะสมโดยยึดตามวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บในฐานข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ฟอร์มสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้เมื่อฟอร์มเปิดขึ้นในครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่าแม่แบบฟอร์มที่จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูล    ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้หลังจากที่ฟอร์มเปิดขึ้น คุณสามารถเพิ่มกฎหรือปุ่มลงในแม่แบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์มไปใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

ภาพโดยรวม

เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลภายนอก Microsoft Office InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลักไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว จากนั้น InfoPath จะสร้างแหล่งข้อมูลหลักสำหรับแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บในแหล่งข้อมูลภายนอก อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลภายนอกที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักอาจไม่มีค่าที่คุณต้องการใส่ลงในตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์ม ค่าเหล่านี้อาจมีอยู่ในแหล่งข้อมูลภายนอกแหล่งอื่น เช่น ฐานข้อมูล SQL Server อื่น เมื่อต้องการรับค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอกแหล่งอื่น คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

การเชื่อมต่อข้อมูลรองคือการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์ม การเชื่อมต่อข้อมูลนี้สามารถเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามหรือการเชื่อมต่อข้อมูลการส่ง คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามลงในแม่แบบฟอร์มได้เป็นเพียงการเชื่อมต่อข้อมูลรองในฐานข้อมูล SQL Server เท่านั้น คุณจะเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลนี้เฉพาะเมื่อคุณต้องการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่นอกเหนือจากแหล่งข้อมูลในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการส่งลงในฐานข้อมูล SQL Server เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลรองได้

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามไปยังฐานข้อมูล InfoPath สร้างแบบรองแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลและกลุ่มที่สอดคล้องกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลในแหล่งข้อมูลรองต้องตรงกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในตารางฐานข้อมูล คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลในแต่ละคิวรีเมื่อต้องการบันทึกผลลัพธ์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่อฟอร์มของพวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ขึ้นอยู่กับธรรมชาติข้อมูล คุณอาจต้องการแสดงผลลัพธ์ของคิวรีก็ต่อเมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่มีความสำคัญจากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณอาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้จะช่วยปกป้องข้อมูลจากการใช้ไม่ได้รับอนุญาตในกรณีที่คอมพิวเตอร์การสูญหาย หรือขโมย ถ้าคุณปิดฟีเจอร์นี้ ข้อมูลจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามเข้ากับแม่แบบฟอร์ม ตามค่าเริ่มต้นฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อเปิดโดยผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดค่าให้แม่แบบฟอร์มของคุณใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม โดยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้

 • เพิ่มกฎ    คุณสามารถกำหนดค่ากฎเพื่อใช้การเชื่อมต่อแบบสอบถามข้อมูลเมื่อใดก็ ตามเงื่อนไขในกฎเกิดขึ้น

 • เพิ่มปุ่ม    คุณสามารถเพิ่มปุ่มกับต้นแบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิเพื่อรับข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 • ใช้โค้ดแบบกำหนดเอง    ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มกฎหรือปุ่ม คุณสามารถใช้โค้ดแบบกำหนดเองเพื่อรับข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี ใช้โค้ดแบบกำหนดเองต้องมีนักพัฒนาเพื่อสร้างโค้ดแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองกับฐานข้อมูล SQL Server ลงในแม่แบบฟอร์ม คุณต้องขอข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลฐานข้อมูลของคุณ

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่มีฐานข้อมูลที่คุณจะใช้กับแม่แบบฟอร์มนี้

 • ชื่อของฐานข้อมูลที่คุณจะใช้กับแม่แบบฟอร์มนี้

 • ฐานข้อมูลต้องการให้มีการรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ ฐานข้อมูลสามารถใช้ทั้งการรับรองความถูกต้องของ Microsoft Windows หรือการรับรองความถูกต้องของ SQL Server เพื่อกำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้

 • ชื่อของตารางที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่งไปยังฟอร์ม ตารางนี้เป็นตารางหลัก ถ้าคุณมีแผนที่จะใช้ตารางมากกว่าหนึ่งตารางในฐานข้อมูล คุณจะต้องมีชื่อของตารางลูกอื่นๆ นอกจากนี้ คุณจะต้องมีชื่อของเขตข้อมูลในตารางลูกที่มีความสัมพันธ์กับเขตข้อมูลในตารางหลัก

 • คุณสามารถเก็บผลลัพธ์แบบสอบถามในฟอร์มสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรอง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปยัง คลิก รับข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ฐานข้อมูล (เฉพาะ Microsoft SQL Server หรือ Microsoft Office Access เท่านั้น) แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เลือกฐานข้อมูล

 6. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิก แหล่งใหม่

 7. ในรายการ แหล่งข้อมูลชนิดใดที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง ให้คลิก Microsoft SQL Server แล้วคลิก ถัดไป

 8. ในกล่อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีฐานข้อมูล

 9. ภายใต้ ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าฐานข้อมูลระบุให้ผู้ที่เข้าถึงยึดตามข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในเครือข่าย Microsoft Windows ให้คลิก ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดให้ผู้ที่เข้าถึงยึดตามชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะที่คุณได้รับจากผู้ดูแลฐานข้อมูล ให้คลิก ใช้ชื่อและรหัสผ่านต่อไปนี้ แล้วพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในกล่อง ชื่อผู้ใช้ และกล่อง รหัสผ่าน

 10. คลิก ถัดไป

 11. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในรายการ โปรดเลือกฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการ ให้คลิกฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้ และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อไปยังตารางที่ระบุ คลิกชื่อของตารางหลัก จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 12. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มที่จัดเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูล

 13. เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้ ให้คลิก เสร็จสิ้น

 14. เพิ่มตารางอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก เพิ่มตาราง

  2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มตารางหรือแบบสอบถาม คลิกที่ชื่อของตารางลูก แล้ว คลิ กถัดไป InfoPath พยายามที่จะตั้งค่าความสัมพันธ์ โดยตรงกับชื่อเขตข้อมูลในตารางทั้งสอง ถ้าคุณไม่ต้องใช้สัมพันธ์ที่แนะนำ เลือกสัมพันธ์ กแล้ว คลิกสัมพันธ์ที่เอาออก เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกเพิ่มความสัมพันธ์ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกชื่อของแต่ละเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์เกี่ยวข้อง แล้ว คลิ กตกลง

  3. คลิก เสร็จสิ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มตารางลูกเพิ่มเติม ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

 15. คลิก ถัดไป

 16. เมื่อต้องการให้ผลลัพธ์ของการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามพร้อมใช้งานเมื่อฟอร์มไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดเก็บสำเนาของข้อมูลในแม่แบบฟอร์ม

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย : การเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อฟอร์มใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าฟอร์มกำลังรับข้อมูลที่สำคัญจากการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณอาจต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะนี้เพื่อป้องกันข้อมูลหากคอมพิวเตอร์สูญหายหรือถูกโจรกรรม

 17. คลิก ถัดไป

 18. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้พิมพ์ชื่อที่อธิบายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลรองนี้ ถ้าคุณต้องการให้ฟอร์มรับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อฟอร์มถูกเปิด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รับข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่าแม่แบบฟอร์มที่จะใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

ถ้าคุณต้องการให้ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้หลังจากที่ผู้ใช้เปิดฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มกฎลงในแม่แบบฟอร์มที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้ในบางเงื่อนไข หรือคุณสามารถเพิ่มปุ่มลงในแม่แบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อใช้การเชื่อมต่อข้อมูลนี้

เพิ่มกฎ

คุณสามารถเพิ่มกฎลงในแม่แบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อแบบสอบถามเมื่อใดก็ตามที่เงื่อนไขของกฎเป็นจริง กระบวนงานต่อไปนี้จะสมมติว่าคุณได้สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามสำหรับแม่แบบฟอร์มของคุณ และคุณได้กำหนดค่าตัวควบคุมบนแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อแสดงข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลนั้นแล้ว

 1. ถ้าเทมเพลตฟอร์มีหลายมุมมอง คลิกชื่อมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปยังมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 2. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มกฎลงไป

 3. คลิกแท็บ ข้อมูล

 4. ภายใต้ การตรวจสอบความถูกต้องและกฎ ให้คลิก กฎ

 5. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่ม

 6. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 7. เมื่อต้องการระบุเงื่อนไขเมื่อกฎควรเรียกใช้ คลิกการตั้งค่าเงื่อนไข และจากนั้น ใส่เงื่อนไข กฎจะทำงานเมื่อเงื่อนไขเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าเงื่อนไข กฎจะทำงานเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าในตัวควบคุม แล้ว ย้ายเคอร์เซอร์ของบุคคล นั้นออกจากตัวควบคุมนั้น

 8. คลิก เพิ่มการกระทำ

 9. ในรายการ การกระทำ ให้คลิก แบบสอบถามที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

 10. ในรายการ การเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิกการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแต่ละกล่อง

 11. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

เพิ่มปุ่ม

คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมปุ่มลงในแม่แบบฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อรับข้อมูลจากการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

 1. ถ้าเทมเพลตฟอร์มีหลายมุมมอง คลิกชื่อมุมมอง บนเมนูมุมมอง เพื่อไปยังมุมมองที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ลากตัวควบคุมปุ่มลงบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 4. คลิกสองครั้งที่ตัวควบคุมปุ่มที่คุณเพิ่งจะเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์ม

 5. คลิกแท็บ ทั่วไป

 6. ในรายการ การกระทำ ให้คลิก ฟื้นฟู

 7. ในกล่อง ป้ายชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่มที่อยู่บนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 8. คลิก การตั้งค่า

 9. ในกล่องโต้ตอบ ฟื้นฟู ให้คลิก แหล่งข้อมูลรองแหล่งเดียว

 10. ในรายการ เลือกแหล่งข้อมูลรอง ให้คลิกแหล่งข้อมูลรองที่สัมพันธ์กับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบสอบถาม

 11. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่แต่ละกล่อง

 12. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×