การเพิ่มการป้องกันลงในแม่แบบ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มการป้องกันให้กับตัวควบคุมเนื้อหาแต่ละตัวหรือกลุ่มของตัวควบคุมในแม่แบบเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปลบหรือทำการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำรหัสผ่านไปใช้เพื่อช่วยป้องกันเนื้อหาทั้งหมดในแม่แบบได้เช่นกัน

ถ้าไม่เห็นแท็บนักพัฒนาบน ribbon ใน Word คลิกที่แท็บไฟล์ แล้วคลิกตัวเลือก >กำหนด Ribbon เอง และภายใต้แท็บหลัก ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา

เพิ่มการป้องกันให้กับบางส่วนของแม่แบบ

 1. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการช่วยป้องกัน

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาหรือกลุ่มตัวควบคุมที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้ การล็อก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ หรือ ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

  ใช้ตัวเลือก ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความถ้ามีข้อความอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าโดยปกติคุณมีคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ คุณสามารถช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความทั้งหมดจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับฟอร์มซึ่งไม่ต้องใช้คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบได้

  หมายเหตุ: ตัวเลือก ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับทุกตัวควบคุม

เพิ่มการป้องกันให้กับเนื้อหาทั้งหมดในแม่แบบ

 1. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดออกแบบด้วยการคลิก โหมดออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ

 3. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มการป้องกัน คลิกจำกัดการแก้ไข

  บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มการป้องกัน คลิกจำกัดการแก้ไข

 4. ในการจำกัดการแก้ไข บานหน้าต่างงาน ภายใต้ข้อจำกัดการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เฉพาะนี้ชนิดของการแก้ไขในเอกสาร

 5. ในรายการข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกข้อจำกัดที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้ผู้อ่านการเพิ่มข้อคิดเห็นเฉพาะ หรือเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และข้อคิดเห็น เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เฉพาะนี้ชนิดของการแก้ไขในเอกสาร แล้ว คลิ กแก้ไขระดับที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละ ดูที่เพิ่มหรือเอาการป้องกันในเอกสารของคุณ เวิร์ก บุ๊ก หรืองานนำเสนอ

 6. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

  หมายเหตุ: คุณต้องคลิกใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน การกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารในขั้นตอนถัดไป

 7. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ผู้อ่านก็จะสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดของการแก้ไขของคุณได้

เพิ่มการป้องกันให้กับบางส่วนของแม่แบบ

 1. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการช่วยป้องกัน

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาหรือกลุ่มตัวควบคุมที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูปปุ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้ การล็อก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ หรือ ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

  ใช้ตัวเลือก ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความถ้ามีข้อความอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าโดยปกติคุณมีคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ คุณสามารถช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความทั้งหมดจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับฟอร์มซึ่งไม่ต้องใช้คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบได้

  หมายเหตุ: ตัวเลือก ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับทุกตัวควบคุม

เพิ่มการป้องกันให้กับเนื้อหาทั้งหมดในแม่แบบ

 1. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดออกแบบด้วยการคลิก โหมดออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  รูปปุ่ม

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

  รูปปุ่ม

 4. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ใต้คำว่า ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร

 5. ในรายการข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกข้อจำกัดที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการทำดังต่อไปนี้

  • จำกัดการจัดรูปแบบที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายขีดจำกัดในส่วนเลือกลักษณะการจัดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เห็นการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบจำกัด

  • อนุญาตให้ผู้อ่านการเพิ่มข้อคิดเห็นเฉพาะ หรือเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และข้อคิด เห็น เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เฉพาะนี้ชนิดของการแก้ไขในเอกสาร แล้ว คลิ กแก้ไขระดับที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละ ดูที่การเพิ่มหรือเอาการป้องกันในเอกสารของคุณ เวิร์ก บุ๊ก หรืองานนำเสนอ

 6. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 7. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ผู้อ่านก็จะสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดของการแก้ไขของคุณได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×