การเพิ่มการป้องกันลงในแม่แบบ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มการป้องกันให้กับตัวควบคุมเนื้อหาแต่ละตัวหรือกลุ่มของตัวควบคุมในแม่แบบเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปลบหรือทำการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำรหัสผ่านไปใช้เพื่อช่วยป้องกันเนื้อหาทั้งหมดในแม่แบบได้เช่นกัน

ถ้าไม่เห็นแท็บนักพัฒนาบน ribbon ใน Word คลิกที่แท็บไฟล์ แล้ว คลิกตัวเลือก >กำหนด Ribbon เอง และภายใต้แท็บหลัก ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา

เพิ่มการป้องกันให้กับบางส่วนของแม่แบบ

 1. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการช่วยป้องกัน

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาหรือกลุ่มตัวควบคุมที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้ การล็อก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ หรือ ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

  ใช้ตัวเลือก ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความถ้ามีข้อความอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าโดยปกติคุณมีคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ คุณสามารถช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความทั้งหมดจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับฟอร์มซึ่งไม่ต้องใช้คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบได้

  หมายเหตุ: ตัวเลือก ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับทุกตัวควบคุม

เพิ่มการป้องกันให้กับเนื้อหาทั้งหมดในแม่แบบ

 1. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดออกแบบด้วยการคลิก โหมดออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ

 3. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มการป้องกัน คลิกจำกัดการแก้ไข

  บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มการป้องกัน คลิกจำกัดการแก้ไข

 4. ในการจำกัดการแก้ไข บานหน้าต่างงาน ภายใต้ข้อจำกัดการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เฉพาะนี้ชนิดของการแก้ไขในเอกสาร

 5. ในรายการข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกข้อจำกัดที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้ผู้อ่านการเพิ่มข้อคิดเห็นเฉพาะ หรือเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และข้อคิดเห็น เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้เฉพาะนี้ชนิดของการแก้ไขในเอกสาร แล้ว คลิ กแก้ไขระดับที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละ ดูช่วยป้องกันเอกสารของคุณกับคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็น

 6. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

  หมายเหตุ: คุณต้องคลิกใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน การกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารในขั้นตอนถัดไป

 7. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ผู้อ่านก็จะสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดของการแก้ไขของคุณได้

เพิ่มการป้องกันให้กับบางส่วนของแม่แบบ

 1. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการช่วยป้องกัน

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาหรือกลุ่มตัวควบคุมที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูปปุ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้ การล็อก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ หรือ ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

  ใช้ตัวเลือก ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความถ้ามีข้อความอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าโดยปกติคุณมีคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ คุณสามารถช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความทั้งหมดจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบคำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับฟอร์มซึ่งไม่ต้องใช้คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบได้

  หมายเหตุ: ตัวเลือก ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับทุกตัวควบคุม

เพิ่มการป้องกันให้กับเนื้อหาทั้งหมดในแม่แบบ

 1. เปิดแม่แบบที่คุณต้องการช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดออกแบบด้วยการคลิก โหมดออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  รูปปุ่ม

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

  รูปปุ่ม

 4. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ใต้คำว่า ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร

 5. ในรายการข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกข้อจำกัดที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณต้องการทำดังต่อไปนี้

 6. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 7. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ผู้อ่านก็จะสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดของการแก้ไขของคุณได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×