การเพิ่มการประทับวันที่หรือเวลาให้กับระเบียนใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในตาราง Microsoft Office Access บางตาราง การติดตามวันที่หรือวันที่และเวลาที่ระเบียนใหม่ถูกเพิ่มเป็นสิ่งที่สำคัญ ข้อมูลนี้มักเรียกว่าการประทับวันที่หรือเวลา คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Now หรือ Date เพื่อให้ Access เติมวันที่หรือเวลาที่ระเบียนใหม่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ ให้ใช้ฟังก์ชัน Now ในการเติมวันที่และเวลา หรือฟังก์ชัน Date ในการเติมเฉพาะวันที่

การเพิ่มเขตข้อมูลการประทับวันที่หรือเวลา

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูลการประทับเวลา

  Access จะเปิดตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. ในคอลัมน์ว่างคอลัมน์แรก ให้คลิกสองครั้งที่ส่วนหัวคอลัมน์ที่ชื่อ เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล เช่น วันที่เพิ่ม แล้วกด ENTER

 3. เลือกคอลัมน์ที่คุณเพิ่งเพิ่มลงไป จากนั้น ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม ชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ ให้เลือก Date/Time ในรายการ ชนิดข้อมูล

 4. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึก หรือกด CTRL+S

 5. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ

 6. ในคอลัมน์ ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิกเขตข้อมูลใหม่ของคุณ

 7. ภายใต้คุณสมบัติเขตข้อมูล บนแท็บทั่วไป คลิกในกล่องคุณสมบัติค่าเริ่มต้น แล้ว พิมพ์ค่าหรือdate ()

 8. คลิกกล่องคุณสมบัติ แสดงตัวใช้เลือกวันที่ แล้วเลือก ไม่เลย จากรายการ

 9. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วปิดตาราง

ในแต่ละครั้งที่คุณเพิ่มระเบียนใหม่ลงในตาราง Access จะแทรกวันที่หรือวันที่และเวลาในเขตข้อมูล วันที่เพิ่ม โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×