การเพิ่มการจัดรูปแบบให้กับเอกสารของคุณโดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเลือกข้อความ คุณสามารถแสดง หรือซ่อนสะดวกเครื่องมือขนาดเล็ก ซึ่งช่วยให้คุณทำงานกับฟอนต์ จัดแนว สีข้อความ เยื้อง และสัญลักษณ์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดแถบเครื่องมือขนาดเล็กเอง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กเมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณอยู่

แถบเครื่องมือขนาดเล็กที่มองเห็นได้ใน PowerPoint

การปิดแถบเครื่องมือขนาดเล็ก

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Word

Outlook

Excel

PowerPoint

Word

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

  2. คลิก เป็นที่นิยม จากนั้น ภายใต้ ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทำงานกับ Word ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กเมื่อเลือก

ด้านบนของหน้า

Outlook

  1. เปิดข้อความใหม่

  2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข

  3. ภายใต้ ทำงานกับ Outlook และโปรแกรม Microsoft Office อื่น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กเมื่อเลือก

ด้านบนของเพจ

Excel

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. คลิก เป็นที่นิยม จากนั้น ภายใต้ ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทำงานกับ Excel ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กเมื่อเลือก

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

  2. คลิก เป็นที่นิยม จากนั้น ภายใต้ ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทำงานกับ PowerPoint ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเครื่องมือขนาดเล็กเมื่อเลือก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×