การเพิ่มกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันหรือตัวควบคุมเฟรมลงในแผ่นงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันหรือตัวควบคุมเฟรมเพื่อจัดกลุ่มตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องกัน (เช่น ปุ่มตัวเลือก กล่องกาเครื่องหมาย หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันอย่างมาก) ให้เป็นหน่วยที่มองเห็นได้หน่วยเดียว

กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันและตัวควบคุมเฟรมเป็นวัตถุสี่เหลี่ยมที่มีป้ายชื่อที่เลือกได้ ใช้กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันหรือตัวควบคุมเฟรมเพื่อจัดระเบียบรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มองเห็นได้บนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ในใบสั่งซื้อของลูกค้า ให้จัดกลุ่มชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขบัญชีของลูกค้า หรือในฟอร์มใบสั่งซื้อ ให้จัดกลุ่มรายการสินค้าที่พร้อมให้บริการ

กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน (ตัวควบคุมฟอร์ม)

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันของแถบเครื่องมือฟอร์ม

ตัวควบคุมฟอร์ม (ตัวควบคุม ActiveX)

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน ActiveX

ชนิดของตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีแท็บนักพัฒนา อยู่

  แสดงแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง

  2. ภายใต้กำหนด Ribbon เอง คลิกแท็บหลัก จากรายการดรอปดาวน์

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา แล้ว คลิ กตกลง

  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา คลิกโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. บนแท็บนักพัฒนา คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุมฟอร์ม คลิกกลุ่มกล่อง รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันปรากฏขึ้น

 4. วางตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องไว้ภายในขอบเขตของ กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน

  ตัวอย่างเช่น

  1. กล่องกาเครื่องหมาย เช่น รายการของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการสั่งซื้อ

  2. ป้ายชื่อและกล่องข้อความ เช่น ข้อมูลชื่อและที่อยู่

  3. ปุ่มตัวเลือกที่ระบุชุดตัวเลือกที่ไม่เหมือนกัน เช่น เล็ก กลาง หรือใหญ่

 5. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมนั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีแท็บนักพัฒนา อยู่

  แสดงแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง

  2. ภายใต้กำหนด Ribbon เอง คลิกแท็บหลัก จากรายการดรอปดาวน์

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา แล้ว คลิ กตกลง

  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา คลิกโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. บนแท็บนักพัฒนา คลิกแทรก และภายใต้ตัวควบคุม ActiveX คลิกตัวควบคุมเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวควบคุมเพิ่มเติม ให้เลือก Microsoft Forms 2.0 Frame จากรายการตัวควบคุมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของตัวควบคุมเฟรมปรากฏขึ้น

 5. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม บนแท็บนักพัฒนา คลิกคุณสมบัติ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของแต่ละ เลือกคุณสมบัติ นั้นแล้ว กด F1 เพื่อแสดงหัวข้อวิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อของคุณสมบัติในกล่อง Visual Basic ช่วยค้นหา

  ตารางนี้สรุปตามประเภทหน้าที่การใช้งานคุณสมบัติพร้อมใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดสมุดงาน (ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อความ:

แอตทริบิวต์ของแบบอักษร (ตัวหนา ตัวเอียง ขนาด ขีดทับ ขีดเส้นใต้ และน้ำหนัก)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (ฟอร์ม)

ข้อความอธิบายบนตัวควบคุมที่ระบุหรืออธิบายตัวควบคุม

Caption (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของแผ่นงาน

Left, Top (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

สีของเส้นขอบ

BorderColor (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

ลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของเส้นขอบ (แบน ยกขึ้น ยุบตัว แกะสลัก หรือนูน)

SpecialEffect (ฟอร์ม)

รูป:

บิตแมปที่จะแสดงในตัวควบคุม

Picture (ฟอร์ม)

ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพพื้นหลัง (ซ้ายบน ขวาบน กึ่งกลาง เป็นต้น)

PictureAlignment (ฟอร์ม)

วิธีการแสดงรูปภาพพื้นหลังบนตัวควบคุม (ครอบตัด ยืด หรือย่อ/ขยาย)

PictureSizeMode (ฟอร์ม)

คุณต้องการเรียงสำเนารูปภาพหลายชุดต่อกันในตัวควบคุมหรือไม่

PictureTiling (ฟอร์ม)

แป้นพิมพ์และเมาส์:

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

เฉพาะเฟรม:

ชนิดของเส้นขอบที่ใช้ แบบเส้นเดียวหรือไม่มี

BorderStyle (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีแถบเลื่อนแนวตั้ง แถบเลื่อนแนวนอน หรือทั้งสองอย่าง

ScrollBars (ฟอร์ม)

การกระทำที่ดำเนินการเมื่อผู้ใช้ออกจากตัวควบคุมตัวสุดท้ายบนเฟรมหรือหน้า (ฟอร์มทั้งหมดหรือฟอร์มปัจจุบัน)

Cycle (ฟอร์ม)

แถบเลื่อนยังคงมองเห็นได้หรือไม่เมื่อไม่ต้องการใช้

KeepScrollBarsVisible (ฟอร์ม)

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์ของพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถดูได้ด้วยการเลื่อนแถบเลื่อน

ScrollHeight, ScrollWidth (ฟอร์ม)

ระยะห่างเป็นพอยต์ของขอบด้านซ้ายหรือด้านบนของฟอร์มแบบตรรกะจากขอบด้านซ้ายหรือด้านบนของเฟรม

ScrollLeft, ScrollTop (ฟอร์ม)

เปลี่ยนขนาดของรูปในเฟรมมากน้อยเพียงใด

Zoom (ฟอร์ม)

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ตัวควบคุมเฟรมบ่อยๆ ให้เพิ่มตัวควบคุมเฟรมลงในแผ่นงาน "ตัวควบคุมที่บันทึกไว้" แล้วบันทึกแผ่นงานนั้นเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ครั้งต่อไปที่คุณต้องการใช้ตัวควบคุมเฟรม ให้เปิดแผ่นงานนั้น แล้วคัดลอกตัวควบคุมเฟรมไปยังฟอร์มแผ่นงานที่คุณกำลังแก้ไข

 • ปุ่มตัวเลือกทั้งหมดในเฟรมจะไม่เหมือนกันตามค่าเริ่มต้น

 • คุณยังสามารถใช้ปุ่มสลับภายในเฟรมเพื่อเลือกรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟอร์มใบสั่งซื้อที่มีรายการสินค้าที่พร้อมให้บริการโดยมีปุ่มสลับนำหน้าแต่ละรายการได้

ชนิดของตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีแท็บนักพัฒนา อยู่

  แสดงแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก แทรก จากนั้นภายใต้ ตัวควบคุมฟอร์ม ให้คลิก กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันปรากฏขึ้น

 4. วางตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องไว้ภายในขอบเขตของ กล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน

  ตัวอย่างเช่น

  1. กล่องกาเครื่องหมาย เช่น รายการของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการสั่งซื้อ

  2. ป้ายชื่อและกล่องข้อความ เช่น ข้อมูลชื่อและที่อยู่

  3. ปุ่มตัวเลือกที่ระบุชุดตัวเลือกที่ไม่เหมือนกัน เช่น เล็ก กลาง หรือใหญ่

 5. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม ให้คลิกขวาที่ตัวควบคุมนั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บนักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก แทรก จากนั้นภายใต้ ตัวควบคุม ActiveX ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม รูปปุ่ม .

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวควบคุมเพิ่มเติม ให้เลือก Microsoft Forms 2.0 Frame จากรายการตัวควบคุมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของตัวควบคุมเฟรมปรากฏขึ้น

 5. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนาในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิด โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 6. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติของตัวควบคุม บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ รูปปุ่ม .

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของแต่ละ เลือกคุณสมบัติ นั้นแล้ว กด F1 เพื่อแสดงหัวข้อวิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อของคุณสมบัติในกล่อง Visual Basic ช่วยค้นหา

  ตารางนี้สรุปตามประเภทหน้าที่การใช้งานคุณสมบัติพร้อมใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดสมุดงาน (ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อความ:

แอตทริบิวต์ของแบบอักษร (ตัวหนา ตัวเอียง ขนาด ขีดทับ ขีดเส้นใต้ และน้ำหนัก)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (ฟอร์ม)

ข้อความอธิบายบนตัวควบคุมที่ระบุหรืออธิบายตัวควบคุม

Caption (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของแผ่นงาน

Left, Top (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

สีของเส้นขอบ

BorderColor (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

ลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของเส้นขอบ (แบน ยกขึ้น ยุบตัว แกะสลัก หรือนูน)

SpecialEffect (ฟอร์ม)

รูป:

บิตแมปที่จะแสดงในตัวควบคุม

Picture (ฟอร์ม)

ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพพื้นหลัง (ซ้ายบน ขวาบน กึ่งกลาง เป็นต้น)

PictureAlignment (ฟอร์ม)

วิธีการแสดงรูปภาพพื้นหลังบนตัวควบคุม (ครอบตัด ยืด หรือย่อ/ขยาย)

PictureSizeMode (ฟอร์ม)

คุณต้องการเรียงสำเนารูปภาพหลายชุดต่อกันในตัวควบคุมหรือไม่

PictureTiling (ฟอร์ม)

แป้นพิมพ์และเมาส์:

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

เฉพาะเฟรม:

ชนิดของเส้นขอบที่ใช้ แบบเส้นเดียวหรือไม่มี

BorderStyle (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีแถบเลื่อนแนวตั้ง แถบเลื่อนแนวนอน หรือทั้งสองอย่าง

ScrollBars (ฟอร์ม)

การกระทำที่ดำเนินการเมื่อผู้ใช้ออกจากตัวควบคุมตัวสุดท้ายบนเฟรมหรือหน้า (ฟอร์มทั้งหมดหรือฟอร์มปัจจุบัน)

Cycle (ฟอร์ม)

แถบเลื่อนยังคงมองเห็นได้หรือไม่เมื่อไม่ต้องการใช้

KeepScrollBarsVisible (ฟอร์ม)

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์ของพื้นที่ทั้งหมดที่สามารถดูได้ด้วยการเลื่อนแถบเลื่อน

ScrollHeight, ScrollWidth (ฟอร์ม)

ระยะห่างเป็นพอยต์ของขอบด้านซ้ายหรือด้านบนของฟอร์มแบบตรรกะจากขอบด้านซ้ายหรือด้านบนของเฟรม

ScrollLeft, ScrollTop (ฟอร์ม)

เปลี่ยนขนาดของรูปในเฟรมมากน้อยเพียงใด

Zoom (ฟอร์ม)

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ตัวควบคุมเฟรมบ่อยๆ ให้เพิ่มตัวควบคุมเฟรมลงในแผ่นงาน "ตัวควบคุมที่บันทึกไว้" แล้วบันทึกแผ่นงานนั้นเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ครั้งต่อไปที่คุณต้องการใช้ตัวควบคุมเฟรม ให้เปิดแผ่นงานนั้น แล้วคัดลอกตัวควบคุมเฟรมไปยังฟอร์มแผ่นงานที่คุณกำลังแก้ไข

 • ปุ่มตัวเลือกทั้งหมดในเฟรมจะไม่เหมือนกันตามค่าเริ่มต้น

 • คุณยังสามารถใช้ปุ่มสลับภายในเฟรมเพื่อเลือกรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟอร์มใบสั่งซื้อที่มีรายการสินค้าที่พร้อมให้บริการโดยมีปุ่มสลับนำหน้าแต่ละรายการได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×